Oljefondet har tjent 47 mrd. på eksterne forvaltere

Oljefondet mener at det har tjent 47 milliarder kroner ekstra de siste tjue årene ved å overlate noen av pengene sine til eksterne forvaltere.

Oljefondets avtroppende leder Yngve Slyngstad (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen.
Publisert:

Det kommer frem i en gjennomgang fondet har gjort av erfaringen med eksterne forvaltere.

Oljefondet overlater noen hundre milliarder kroner av pengene sine til over 70 eksterne forvaltere (se faktaboks).

Årsaken er at fondet ikke selv har tilstrekkelig kompetanse til for eksempel å velge de riktige investeringene i en del fremvoksende økonomier, eller velge ut små og mellomstore bedrifter i utviklede markeder.

– De overordnede resultatene har vært over forventning med god margin. I disse 20 årene har meravkastningen etter kostnader vært 1,8 prosent årlig, eller 47 milliarder kroner, sier leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management.

De første forvalterne ble valgt ut allerede i 1998, da Oljefondet ble etablert som en separat organisasjon i Norges Bank for å forvalte oljeformuen.

Les på E24+

Utnevnt til Oljefondet-sjef midt i en global krise

Fra venstre: Erik Hilde, Yngve Slyngstad og Bengt Ove Enge med noen av søknadene for Oljefondets første regionale investeringsmandater i 1998.

– Grundig tilnærming

Blant de mange eksterne forvalterne er for eksempel sørafrikanske Abax Investments, thailandske Talis Asset Manamenent og polske Ipopema.

– Vi har en grundig tilnærming når vi velger eksterne forvaltere, sier Erik Hilde, Oljefondets leder for ekstern forvaltning.

– Samtlige investeringsselskaper som blir valgt overvåkes og evalueres gjennom jevnlige møter i deres egne kontorer for å sikre at porteføljeforvalter, investeringsteam, ledelsen samt personell knyttet til etterlevelse og det operasjonelle, møter våre forventninger, sier han.

– Forfriskende

Oljefondet hadde torsdag et nettseminar om eksterne forvaltere, hvor blant andre Andrew Brough i Schroders fikk ordet. Brough fortalte blant annet at han ble overrasket da Oljefondet ga ham mer penger etter Brexit.

– Som forvalter er det forfriskende å ha en kunde som sier at nå bør man kjøpe aksjer, for selvtillit er en nøkkel til å investere. Jeg husker at jeg kjøpte selskaper, og aksjene steg to til tre ganger, sier han.

– Det jeg liker med dere som investorer, er at dere oppfører dere som investorer. Dere kjenner selskapene nesten like godt som meg, og dere tenker som investorer. Det er forfriskende, sier Brough.

Chingxiao Shao fra Red Gate Asset Management.

Solgte batteriselskap

Oljefondet hadde også med seg en ekstern forvalter fra Kina på webinaret, Chingxiao Shao fra Red Gate Asset Management.

– Som kinesisk forvalter er vi vant til volatilitet, sier Shao.

Hun forteller at coronaviruset kombinert med ekstrem markedsvolatilitet ga selskapet utfordringer tidligere i år, og gjorde at de måtte ta grep.

– Vi stresstestet hele porteføljen for å sørge for at vi fullt ut forstod kvaliteten på selskapets balanse, kontantreservene og evnen til å skape fri kontantstrøm i et krevende marked, sier Shao.

– Enda mer viktig, vi så på den rentebærende gjelden og selskapets evne til å betjene gjeld, gitt at vi kan få en forlenget coronavirussituasjon som varer i flere måneder, kvartaler eller til og med år. Som resultatet av dette solgte vi et tungt forgjeldet batterirelatert selskap sent i januar, sier Shao.

Les også

Aksjeplukking fungerer ikke for Oljefondet. Da var dette et merkelig valg som ny sjef

Slik fordeler Oljefondets eksternt forvaltede milliarder seg. Tidligere investerte de eksterne forvalterne etter regionale mandater eller i spesifikke sektorer, mens mandatene de senere årene konsentrerer seg om små og mellomstore bedrifter, fremvoksende økonomier eller «grønne» selskaper.

Til sammen har fondet investert sammen med 308 eksterne aktive aksjeforvaltere de siste tyve årene.

– Vi har faktisk avsluttet 227 mandater, sier Hilde på webinaret torsdag.

– Det korteste mandatet vi har hatt er to uker. Det var da porteføljeforvalteren forlot selskapet to uker etter at mandatet var signert, legger han til.

Fondet sier at mandatene har endret seg. De eksterne forvalterne har gått fra å få regionale og sektor-spesifikke mandater til å investere i fremvoksende markeder, små selskaper i utviklede markeder og miljørelaterte selskaper.

De over 70 eksterne forvalternes kostnader utgjorde 21 prosent av fondets driftskostnader i fjor, ifølge Oljefondets årsrapport.

Denne figuren viser eksterne forvalteres samlede relative avkastning i prosent, etter strategi.
Les også

Sanner kan verne Oljefondet mot koronasmitte. Det vil han ikke.

Publisert: