Skrur igjen pengekranen - Slår Rec i Norge konkurs

Ledelsen i Rec slår datterselskapet Rec Wafer Norway konkurs. Dermed løper selskapet fra gjeld på 1,2 milliarder kroner.

SLÅR KONKURS: Rec-konsernet stenger pengekranen til sitt norske datterselskap, Rec Wafer. Styret i Wafer har besluttet å slå seg selv konkurs. Her er konsernsjef Ole Enger avbildet under selskapets kvartalspresentasjon i april.
Publisert:

I en børsmelding tirsdag morgen skriver Rec-konsernet at de har besluttet å stoppe pengeoverføringene til selskapets norske virksomhet, Rec Wafer Norway.

«Styret i Rec Wafer Norway har derfor besluttet å slå selskapet konkurs», står det i meldingen.

Rec Wafer er den norske delen av Rec, og som gjennom det siste året gradvis har sagt opp alle ansatte.

Les også: Rec legger ned på Hærøya

Nå er det endelig kroken på døren, og den eneste virksomheten Rec nå har i Norge er hovedkontoret.

Aksjen faller én prosent tirsdag på en ellers stigende børs.

- Går ikke tom for penger

Analytiker Preben Rasch-Olsen i Carnegie sier til E24 at han, i likhet med mange andre, hadde forventet dette grepet fra Rec.

- Dette gjør at Rec nå ikke risikerer å gå tom for penger når de skal betale de store lånene som forfaller i 2014, sier Rash-Olsen, men legger til:

- Gitt at prisene ikke fortsetter å falle selvfølgelig.

I 2014 må Rec-konsernet betale 4,4 milliarder kroner i ulike lån.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Rec-konsernet 1,9 milliarder kroner i kontanter.

Ved å løpende skulle finansiere Rec Wafer Norge, ville Rec-konsernet ha tappet kassen for penger som vil komme godt med når lånene i konsernet forfaller om to år.

Les også: Slik kan Rec gå fra norsk gigantregning

Rasch-Olsen, som har fulgt Rec tett gjennom en årrekke, tror Rec kunne klart å overleve selv uten å slå Rec Wafer konkurs.

- Men ved å gjøre dette grepet er de nå tryggere enn om de ikke hadde gjort det, sier Rasch-Olsen.

400 millioner i tap

I forbindelse med konkursen i datterselskapet, opplyser Rec-ledelsen at morselskapet vil kostnadsføre et tap på anslagsvis 400 millioner kroner.

Tapet i Rec-konsernet kan bli større eller mindre enn dette, avhengig av hvilken pris konkursboet oppnår for sine eiendeler, står det i børsmeldingen.

- Vi forventer ikke at beløpet konsernet har satt opp vil overstige 400 millioner kroner i noen nevneverdig grad. Beløpet avhenger av, som vi skrev i børsmeldingen, av noen dividendeutbetalinger, sier konserndirektør og daglig leder i Rec Wafer John Andersen til E24.

Les også: Underleverandør bekymret for om Rec gjør opp for seg

Gjelden på 1,2 milliarder kroner i Rec Wafer er hovedsakelig til underleverandører, hvor tyske Sic Processing og norske Ekro Resirk er de to største.

Da E24 snakket med Sic Processsing for noen uker siden, var tyskerne spente på hvordan Rec ville håndtere gjelden til underleverandører.

For kreditorene kommer John Andersen med dårlig nytt.

- Det ligger i denne saken at det er underleverandører som ikke vil få innfridd sine krav i Rec Wafer, sier Andersen.

Vendepunkt i juli

Allerede i juli skal Rec Wafers gjeldsforpliktelser ha oversteget beregnet verdi på selskapets aktiva med 1,2 milliarder kroner.

Rec har i lengre tid forsøkt å komme seg vekk fra garantiansvaret som Rec Wafer hadde for konsernets gjeld.

I rapporten for andre kvartal skrev selskapet at de jobbet med å endre låneavtalene med bankene slik at Rec Wafer ikke lenger stod med garantiansvar for bankgjelden.

Bankgjelden ligger i konsernet, men var også garantert av Rec Wafer og de andre datterselskapene.

Ved å flytte garantiansvaret vekk fra Rec Wafer betyr det at den norske virksomheten kan gå konkurs uten at bankgjelden må reforhandles som følge av at en av garantistene ikke lenger eksisterer.

Bankene sikret seg

Dermed sikret bankene seg selv, mens gjelden til underleverandører og andre ble liggende isolert i Rec Wafer.

Ifølge selskapet hadde den andre gruppen med långivere og obligasjonseiere allerede akseptert endringen.

I børsmeldingen skriver Rec at i de nye låneavtalene med bankene som var gyldig fra 10. august, så er konsernet fraskrevet ethvert ansvar for den utestående gjelden i den norske virksomheten.

Les også:

Rec kreves for en halv milliard

- Prestasjonsbasert lønn del av systemet

Rec tar Singapore-tap på 3,5 milliarder

Rec henter 1,7 milliarder

Publisert:

Her kan du lese mer om