Kronehopp og børsfall truer Sivs anslag: Oljefondet «mangler» 500 milliarder

Regjeringen kan måtte bruke en større andel av Oljefondet enn ventet i 2019. Kronehopp og børsfall har barbert fondet med 500 milliarder kroner i høst.

FALLENDE VERDI: Oljefondets verdi må stige med drøye 500 milliarder kroner frem til nyttår hvis regjeringen skal treffe med sitt anslag. Den siste tiden har fondsverdien falt på grunn av sterkere krone og svak børsutvikling. Her blir finansminister Siv Jensen intervjuet av TV 2 om statsbudsjettet for 2019.
Publisert: Publisert:

Regjeringen legger opp til å bruke 231,2 milliarder oljekroner i 2019.

Det tilsvarer «bare» 2,7 prosent av Oljefondet, noe som er godt under «taket» for oljepengebruk på tre prosent av fondets verdi.

Men finansminister Siv Jensen baserer seg på en optimistisk antagelse om at fondets verdi skal ligge rundt rekordnivåer ved nyttår.

Så langt i høst har det motsatte skjedd: Fondets verdi har falt på grunn av svakere aksjemarkeder i kombinasjon med en styrket krone.

Finansminister Siv Jensen har i 2019-budsjettet lagt opp til at Oljefondet skal være verdt hele 8.700 milliarder ved nyttår, noe som er nær rekordnivå.

Fondet nådde nye høyder på rundt 8.735 milliarder kroner tidligere i høst, men har siden da falt med over 500 milliarder kroner.

Torsdag morgen hadde fondets verdi falt til godt under 8.200 milliarder kroner, ifølge det uoffisielle telleverket på fondets nettsider.

(saken fortsetter under bildet)

HAR FALT: Den 11. oktober ligger Oljefondets verdi mer enn 500 milliarder kroner under det nivået som regjeringen venter ved utgangen av året, Tidligere i høst var fondets verdi oppe i 8.735 milliarder kroner, men sterkere krone og fallende aksjeverdier har sendt verdien nedover.

Bakgrunnen for at Oljefondet har falt i verdi er blant annet en styrkelse av den norske kronen som mange analytikere har ventet på, etter at oljeprisen har steget til de høyeste nivåene siden før oljeprisfallet i 2014, og etter Norges Banks ferske renteheving, den første siden 2011.

Aksjemarkedene har de siste ukene snudd nedover, blant annet på grunn av stigende renter i USA, bekymringer over den italienske økonomien og frykt for handelskrig.

USA-teknologiaksjenes nedtur onsdag bidrar kraftig til å svekke fondets verdi. Både Apple, Amazon, Alphabet og Facebook er blant fondets største aksjeposter.

Fondet kan også falle

Hittil har fondets verdi pekt oppover hvert eneste år siden 1996, bortsett fra en meget svak nedgang i 2002.

Men det mangler ikke på advarsler fra fondet selv og fra økonomer om at verdien også i perioder vil kunne falle og bli liggende på lavere nivåer enn det vi ser i dag.

Det vil i så fall kunne føre til at regjeringens eget tak på pengebruken brytes i ett eller flere år.
Siv Jensen ligger så langt godt under krittstreken på tre prosent. Hvis dagens fondsverdi holder seg til nyttår, vil neste års oljepengebruk på 231,2 milliarder kroner utgjøre 2,8 prosent av fondet, i stedet for 2,7 prosent.

Det er først hvis verdien faller under 7.700 milliarder kroner at Jensens pengebruk vil bryte med handlingsregelen for pengebruken. Det kan skje, men da må kronen styrkes mye mer, eller markedene må falle ytterligere.

Fondets verdi har i inneværende år variert mellom 7.900 milliarder og 8.700 milliarder kroner – noe som viser at fondsverdien raskt kan endre seg.

Les mer: Sjeføkonom om oljepengebruken: – Det er faktisk ikke godt nok

(saken fortsetter under figuren)

Advarer selv mot verdifall

Regjeringen har selv pekt på at offentlige budsjetter vil kunne rammes hvis markedene faller eller kronen styrkes ytterligere.

«Dersom kronen styrkes med for eksempel 10 prosent, eller fondet av en annen grunn skulle falle med 10 prosent, vil den avstanden vi nå har til 3-prosentbanen nær bli lukket», skriver regjeringen i Nasjonalbudsjettet for 2019.

«Dersom fondet faller med for eksempel 25 prosent, som under finanskrisen, vil bruken av oljepenger bli liggende om lag 30 milliarder kroner over 3-prosentbanen», skriver regjeringen.

Hvis fondsverdien blir liggende på et lavere nivå enn forventet, øker risikoen for at regjeringen etter hvert må redusere utgiftene på statsbudsjettet.

Les mer: Like mye oljepenger: Siv vil ikke bremse

Publisert: