LITE PÅVIRKET AV KRISEN: Telenor overbeviser på driften

Selskapets omsetning og driftsresultat slår forventningene, og selskapet har stø kurs mot målene for 2009.

FØRSTEKVARTAL: Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas la tirsdag morgen frem Telenors førstekvartalsresultat på Fornebu i Oslo.

Holm, Morten
  • Jakob Schultz
Publisert:

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor

OSE

TEL

la tirsdag morgen frem selskapets førstekvartalsresultater. Selskapet gjør det bedre på topplinjen og driften enn analytikernes forventet, men skuffer noe på bunnlinjen.

Selskapets driftsinntekter kom på 27.119 millioner kroner, bedre enn de 24.963 millionene analytikerne ventet. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) var på 7.840 millioner, noe bedre enn analytikernes forventninger på 7.640 millioner kroner.

Resultatet før skatt var på 3.180 millioner kroner, lavere enn analytikernes forventninger på 4.090 millioner kroner. Det har gitt et skuffende resultat per aksje på 0,98 kroner, mot analytikernes forventninger på 1,55 kroner per aksje.

Alt på linje med 2009 utsikter

Telenor har denne gangen vært kjapt ute med å kommunisere fremtidsutsiktene og selskapet føler seg fortsatt trygge på å nå målene de har satt seg for 2009, både når det gjelder driftsinntekter, EBITDA-margin (34 prosent) og kapitalutgifter (15-17 prosent av driftsinntektene).

- I førstekvartal 2009 hadde Telenor-konsernet stabile driftsinntekter og en EBITDA-margin på linje med våre utsikter for 2009. Vi har lykkes med å redusere investeringer og kostnader, noe som har resultert i en sterk kontantstrømsmargin i et utfordrende forretningsklima. Særlig Telenor i Norge og Grameenphone i Bangladesh leverer gode resultater, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Turbulente forretningsomgivelser

Han legger ikke skjul på tøffere tider, men påpeker at telefon-trafikken er stabil.

- Forretningsomgivelsene fortsetter å være turbulente, og vi opplever at det nå også påvirker telekom-sektoren i noen grad, spesielt innen internasjonal trafikk. Trafikkvolumene er imidlertid relativt stabile. Blant våre markeder er det Ukraina som er mest påvirket av finanskrisen. Til tross for negativ inntektsutvikling fortsetter Kyivstar å levere høye marginer og forsvare sin sterke markedsandel målt i inntekter, sier Baksaas.

Intet nytt fra Alfa

Selskapet har ikke noen nyheter rundt milliardkravet i forbindelse med VimpelCom-eierskapet.

- Konflikten med Alfa Group eskalerte gjennom første kvartal, med arresten av våre aksjer i VimpelCom som konsekvens. Telenor fikk et offisielt krav 3. april i år om å betale 1,7 milliarder amerikanske dollar i erstatning for påståtte skader. Telenor anser kravet for å være ubegrunnet, og forventer en rettferdig behandling i høyere rettsinstanser, sier Baksaas.

Tilpasning til omgivelsene

Nå jobber konsensjefen med kostnadskutt men opprettholder utsiktene for hele året.

- Vi forventer at de makroøkonomiske trendene fortsetter, og er derfor svært fokusert på å skalere våre aktiviteter i samsvar med dette. For øyeblikket evaluerer og implementerer vi effektivitetsprogrammer gjennom hele verdikjeden for å oppnå varige forbedringer av kontantstrømmen. Vi opprettholder våre utsikter for 2009, sier Baksaas.

Les også:

Flere nyheter på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Telenor

Flere artikler

  1. TELENOR: Baksaas innfrir

  2. Skuffende fra Telenor

  3. Telenor klinker til med utbyttet

  4. Spår 60 prosents oppgang i Telenor

  5. Telenor venter lavere omsetningsvekst