Statoil-resultatet skuffer: Nye nedskrivninger utenlands

Statoil nedjusterer prognosene sine for oljeprisen fremover og det bidrar til nye tap internasjonalt på 19 milliarder kroner. Det er selskapets handelsvirksomhet og produksjonen på norsk sokkel som bidrar positivt i de tøffe tidene.

VIL SPARE MER: Statoil-sjef Eldar Sætre må innse at oljebremsen fortsetter å tynge regnskapene, men er samtidig fornøyd med at selskapet har overoppfylt sine egne sparemål. Nå skal det kuttes enda mer kostnader. Her er han avbildet med informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen (t.v.)
 • Marius Lorentzen
Publisert:

LONDON (E24): Statoil slapp tirsdag resultatene sine for fjerde kvartal, samme dag som selskapet arrangerer sin årlige kapitalmarkedsdag for investorer, analytikere og media i den britiske hovedstaden.

Det justerte resultatet for fjerde kvartal endte på 1,64 milliarder dollar før skatt, godt under analytikernes forventning på 2,07 milliarder. Det er også enda svakere enn for ett år siden da resultatet endte på 1,78 milliarder dollar.

Etter skatt endte det justerte resultatet på -40 millioner dollar, ned fra et positivt resultat på 185 millioner dollar for ett år siden. Analytikerne ventet 614 millioner dollar i pluss.

Det er nye nedskrivninger på 2,3 milliarder dollar (om lag 19 milliarder kroner) i fjerde kvartal som bidrar mest til å tynge regnskapene.

Ifølge Statoil kommer nedskrivningene primært av at man har nedjustert de langsiktige prisprognosene som ligger til grunn for selskapets regnskap.

– I dagens marked leverte vi solide finansielle resultater fra vår norske virksomhet og fra trading- og markedsføringsvirksomheten. Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger. I kvartalet leverte vi sterk produksjon og solid operasjonell drift på tvers av alle segmenter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre, i en uttalelse.

– God effekt fra forbedringsprogrammet vårt ga årlige besparelser på 700 millioner dollar over målet på 2,5 milliarder dollar. Dette er varige forbedringer, og vi sikter mot ytterligere 1 milliard dollar i besparelser i 2017, sier Sætre videre.

Mer produksjon

Statoil økte produksjonen i fjerde kvartal fra 2,046 til 2,095 millioner fat oljeekvivalenter per dag mot samme periode i fjor. Det kommer av en kombinasjon av nye felt og god drift, ifølge selskapet. Analytikerne ventet en produksjon på 2,068 millioner fat.

Mot fjerde kvartal i fjor hadde selskapet en produksjonsvekst på to prosent, justert for salg og oppkjøp. Fra 2016 til 2020 venter de at veksten vil ligge på tre prosent per år.

Produksjonen for hele 2016 endte på 1,978 millioner fat per dag i snitt, opp fra 1,971 millioner i 2015.

Selv om prisene begynte å øke for Statoil utover året, solgte de i snitt oljen sin utvunnet i Norge for 39,4 dollar per fat i fjor, mot 48,2 dollar året før. Utenlands solgte de i snitt oljen for 35,8 dollar fatet, ned fra 42,9 dollar året før.

Statoil planlegger å investere 11 milliarder dollar i år. Det var også investeringsrammen i fjor, men selskapet endte på 10,1 milliarder. Les mer om det og andre strateginyheter her: Kutter mer kostnader enn ventet

NYE PRISPROGNOSER: Denne tabellen viser Statoils prisforventninger fremover. Sammenlignet for ett år siden har de skrudd opp prisprognosen for olje og gass i år, men ned for 2020 og senere. Brent blend er prisen på nordsjøolje, mens NBP og Henry Hub er gasspriser. Mens Statoil la til grunn en oljepris på 83 fat i 2020 tror de nå på 75 dollar.

Gjeldsgraden stiger – utbyttet holdes fast

Statoils gjeldsgrad har steget kraftig de siste par årene, og ved utgangen av fjoråret hadde den steget helt til 35,6 prosent. Da Statoil arrangerte kapitalmarkedsdag for nøyaktig ett år siden hadde den steget fra 20 til 26,8 prosent fra året før der igjen.

Det var også for ett år siden at Statoil lanserte aksjeutbytteprogrammet sitt, som skulle vare i to år. Programmet betyr enkelt forklart at aksjonærene kunne velge å få utbyttet sitt i aksjer med fem prosent rabatt.

Tirsdag melder Statoil at de opprettholder utbyttenivået på 0,2201 dollar per aksje og utbytteaksjeprogrammet, ifølge styrets forslag til generalforsamlingen.

I oktober meldte Statoil har snaue halvparten av utbytte hadde gått som aksjer, og dermed hadde selskapet «spart» 700 millioner dollar i utbetalinger. Dette beløpet har nå økt til 960 millioner dollar for 2016 samlet sett.

Statoil betalte nemlig ut 2,8 milliarder dollar i utbytte i 2015, men «slapp unna» med 1,8 milliarder i fjor på grunn av aksjeutbytteprogrammet.

Nytt år med underskudd

I 2015 gikk Statoil 5,2 milliarder dollar (43 milliarder kroner med dagens kurs) med underskudd etter skatt, noe som var historisk. I tredje kvartal i fjor leverte selskapet deretter et resultat som ble beskrevet av Trond Omdal i Pareto Securities som «all-time low».

I 2016 endte det også med underskudd, men underskuddet ble likevel redusert til 2,9 milliarder dollar (24 milliarder kroner). Hele 2,8 milliarder av underskuddet kom i fjerde kvartal som følge av nedskrivningene og andre kostnader.

Det er særlig utenlands at Statoils sliter med resultatene. I Norge leverte virksomheten nemlig et justert resultat på 1,97 milliarder dollar i fjerde kvartal, mot 1,87 milliarder ventet. For året var resultatet likevel ned fra 8,6 til 5,4 milliarder.

Utenlands økte det negative justerte resultatet fra -1,5 til -2,6 milliarder dollar i fjor, og i fjerde kvartal gikk det -681 millioner dollar i minus. Det er omtrent på nivå med fjoråret, men langt dårligere enn analytikernes forventning på -172 millioner.

Statoil skrev ned verdier for 3,1 milliarder dollar totalt i fjerde kvartal, mens andre eiendeler ble skrevet opp i verdi med 825 millioner, slik at nettoen bli 2,3 milliarder.

Av de 3,1 milliardene ble 2,3 milliarder skrevet ned i den internasjonale virksomheten. Det er primært snakk om skiferoljeressurser på land i USA, oljesandprosjektet som ble solgt og nedskrivninger i prospekter som ikke er utviklet.

850 millioner dollar ble skrevet ned i virksomheten på norsk sokkel.

Statoil skrev samtidig opp verdier utenlands for 457 millioner dollar, og det kommer fra offshorefelt i Mexicogolfen, i tillegg til et ikke-navngitt skiferfelt.

Statoil meldte mot slutten av fjoråret at de solgte seg ut av oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i Canada (Leismer og det uutviklede Corner-prosjektet) i bytte mot 20 prosent av aksjene i Athabasca Oil Corporation og en første utbetaling på 323 millioner dollar, pluss påfølgende utbetalinger.

Dette salget bidro alene med nedskrivninger på 412 millioner dollar (om lag 3,4 milliarder kroner) da avtalen ble inngått. Selve transaksjonen bokføres med effekt fra første kvartal i år.

Les også

Så viktig er Statoil for norsk økonomi

Les også

Spår sterkere Statoil-tall

Les også

Statoil tildeler Sverdrup-kontrakter for nærmere 1,3 milliarder kroner

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor

Flere artikler

 1. Tror Statoil-resultatet tar tre-gangeren

 2. Beste kvartal på fire år, men Equinor tar nye milliardtap i USA

 3. Betalt innhold

  Utenlandske investeringer trekker ned Statoil-resultatet

 4. Betalt innhold

  Utenlandske investeringer trekker ned Statoil-resultatet

 5. Nye analytikertall om Equinor: Tror produksjonen har falt under symbolsk grense