Høyre om Oslos mulige milliardregning etter Hafslund-raidet:
– Teknikalitet at pengene ikke tas fra bykassen

Høyre stiller spørsmål ved om Byrådet i Oslo hadde dekning for at Hafslund-transaksjonen finansierte seg selv.

FÅR KRITIKK: Byråd for næring og eierskap Geir Lippestad under presentasjonen av Hafslund-transaksjonen.
 • Johann D. Sundberg
Publisert:

Den mulige ekstraregningen i milliardklassen som Oslo kommunes oppkjøp og partering av energiselskapet Hafslund utløser, kan bli tema på onsdagens bystyremøte i Oslo.

Som følge av den omfattende avtalen med finske Fortum om oppkjøp og påfølgende oppdeling av energiselskapet Hafslund må et heleid kommunalt selskap kjøpe ut minoritetsaksjonærene i Hafslund.

Det kan bli en dyr affære.

For mens det kommunale selskapet kommer til å tilby 96,75 kroner per aksjen, mener styret de reelle verdiene er langt høyere.

Høy verdivurdering

De lener seg på en verdivurdering fra Sparebank 1 Markets som konkluderer med to verdianslag. Det laveste er 139 kroner, mens det høyeste anslaget er 168 kroner.

Les også

Hafslund-aksjonærer kan gi Oslo milliard-regning

Minoritetsaksjonærene kan si nei til tilbudet fra det kommunale selskapet og i stedet gå til retten for å fastsette kursen basert på rettens skjønn. Det er det styret i Hafslund anbefaler at de gjør.

Hvis alle minoritetsaksjonærene går til retten og retten konkluderer med det laveste av verdianslagene fra Sparebank 1 Markets, blir det en ekstraregning for det kommunale selskapet på én milliard kroner. Ender de på det høyeste anslaget, blir ekstraregningen 1,7 milliarder kroner.

Næringsbyråd Geir Lippestad har tidligere overfor E24 understreket at en eventuell ekstraregning ikke skal dekkes av bykassen, men av det heleide kommunale selskapet som kjøper aksjen og at dette har midler til å dekke en slik regning.

– Retorikk

Detter mener Høyres Øystein Sundelin, som er nestleder av Finanskomiteen i Bystyret i Oslo, er for en teknikalitet å regne.

– Det at det ikke går fra kommunens driftsbudsjett, det er en teknikalitet og retorikk, sier Sundelin til E24.

– Om det skulle bli snakk om en milliard kroner, så forringer det kommunens verdier tilsvarende. Det gjør jo transaksjonen i tilfelle dårligere, legger han til.

Han sier at Høyre tok opp risikoen for at det ville koste mye å løse ut minoritetsaksjonærene i Hafslund og han mener Byrådet har tatt lett på denne risikoen, selv om det er referert til en slik risiko i saksdokumentene.

Verdivurderingen ble presentert for Hafslund-styret 12. juni - to dager før Bystyret enstemmig vedtok transaksjonen 14. juni.

– Hadde det vært ønskelig at verdivurderingen var lagt frem for Bystyret 14. juni?

– Vi er alltid interessert i å få all den informasjonen vi kan få. Det er forøvrig en pussighet at styret i Hafslund ikke har vært tatt mer med i rådgivningen knyttet til transaksjonen enn det de har, sier Sundelin.

– Blir dette et tema på bystyremøtet 21. juni?

– Det må eventuelt bli i spørretimen, slik sakskartet er lagt opp, sier Sundelin.

Næringsbyråd Geir Lippestad ser ikke like mørkt på utsiktene til en mulig ekstraregning i milliardklassen.

Les også

Styret i Hafslund fraråder å akseptere tilbudet fra Oslo kommune

«Én vurdering fra ett meglerhus»

«Det er hyggelig å konstatere at selskapets styre bekrefter troen på kvaliteten i selskapet og virksomhetene. Så vil jeg påpeke at jo høyere aksjene prises, jo bedre avtale har Oslo kommune gjort – det er rett og slett godt nytt for Oslos innbyggere,» skriver han i en e-post til E24.

Han påpeker videre at verdivurderingen fra Sparebank 1 Markets langt fra er fasit for hvor mye minoritetsaksjonærene får til slutt.

«Dette er imidlertid én vurdering fra ett meglerhus, men det er et rettslig skjønn som skal sikre at minoritetsaksjonærene får en uavhengig vurdering av hva deres aksjer er verdt. Oslo Energi Holding vil være kapitalisert til å stille nødvendig sikkerhet og betale ut minoritetsaksjonærene. Dersom et skjønn kommer til at aksjene er mer verdt, bekrefter også dette at Oslo kommune har gjort en god avtale,» skriver han.

Det er langt fra sikkert at verdianslagene blir fasit når retten har fastslått verdien av Hafslund-aksjen en gang i fremtiden.

For kraftselskaper kan selv ørsmå endringer i forutsetningene får svært store utslag i verdivurderingene, fordi virksomheten har en så langsiktig karakter.

Det hører også med at Hafslund-aksjen lå godt under 90 kroner på Oslo Børs da Oslo kommunes og Fortums planer samt budkursen ble kjent i april.

Les også

Hafslund-aksjonærer kan gi Oslo-selskap ekstraregning

Les også

Frp-Stenersen tror ikke på Johansens kraft-regnestykke

Les også

– Et godt salg og en fair pris

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Hafslund
 2. Oslo
 3. Energi
 4. Fortum
 5. Raymond Johansen

Flere artikler

 1. Hafslund-aksjonærer kan gi Oslo milliard-regning

 2. Hafslund-aksjonærer kan gi Oslo-selskap ekstraregning

 3. Oslo kommune tvinger ut minoritetsaksjonærene i Hafslund

 4. DN: Kampen om Hafslund ender i retten

 5. Oslo kommune anker saken mot småaksjonærene