Aker-sjefen ordknapp om børsboten til Rem Offshore – Spår økte inntekter fra porteføljen i 2017

Etter to år med lavere utbytter tyder resultatene i Aker-systemet på at Kjell Inge Røkke og de andre aksjonærene kan glede seg til neste år. En kraftig verdiøkning i konsernets investeringer legger nemlig til rette for et realt utbyttehopp.

STEG PÅ BØRS: Konsernsjef Øyvind Eriksen (t.h.) og finansdirektør Frank O. Reite i Aker hadde mandag invitert til Aker Credit Markets Day på hovedkontoret på Fornebu. Da dagen var slutt hadde aksjen steget 1,27 prosent. Arkivbilde.
Publisert:

Konsernsjef Øyvind Eriksen og de andre toppene i Aker-systemet startet mandag arbeidsuken med å arrangere Aker Credit Markets Day på hovedkontoret på Fornebu.

Der hadde de invitert analytikere, investorer og aktører i kredittmarkedet for å promotere Aker og porteføljeselskapene.

Øyvind Eriksen kunne vise til at Akers verdijusterte egenkapital (verdien av investeringene deres justert for gjeld) har steget med drøyt 40 prosent siden nyttår.

Han fortalte også at de forventer et hopp i de totale utbytteinntektene Aker mottar fra selskapene i porteføljen neste år.

Mens Aker mottok 200 millioner kroner i direkte inntekter fra porteføljeselskapene i 2011, økte kontantstrømmen fra porteføljen jevnt og trutt hvert eneste år frem til 2015. Det året fikk de inn 1,4 milliarder kroner, og det er også dette beløpet de venter å få inn samlet sett i år.

Akers utbyttepolitikk er ikke basert på de direkte inntektene de får inn fra porteføljeselskapene, men at man skal betale ut to til fire prosent av den verdijusterte egenkapitalen.

Når både verdien og inntektene fra porteføljen blir større enn i år, så tyder det på et utbytteløft.

Aker-sjefen selv vil foreløpig ikke komme med noe utbytteløfte for neste år nå:

– Vi går ikke ut med en guiding på utbyttebeløp, men vi forventer en markant økning neste år i oppstrøms likviditet til Aker, primært fordi Aker BP har innført kvartalsvise utbyttebetalinger. I tillegg forventer vi at de kvartalsvise utbyttene fra Ocean Yield fortsetter å øke i henhold til plan, sier Øyvind Eriksen til E24.

– Er det noen andre av selskapene som også kan bidra til oppstrømslikviditeten slik dere vurderer det?

– Det er disse to som i dag er de store og stabile bidragsyterne. Over tid er målsettingen at alle selskapene som vi eier skal kunne betale utbytte til oss og andre aksjonærer, sier Eriksen.

Så mye kan aksjonærene få

Aker har lenge vært blant selskapene som har gitt de mest solide utbyttene av selskapene på Oslo Børs, men nedturen i olje- og offshoremarkedet har påvirket aksjonærenes direkteavkastning.

Det er imidlertid flere faktorer som taler for et økt utbytte neste år, og den forventede økningen i inntektene til konsernet gir Aker også mer handlingsrom til å gjøre det.

Etter å ha utbetalt 10 kroner per aksje i utbytte i 2011 økte utbyttene til 11 kroner i 2012, 12 kroner i 2013 og deretter 13 kroner per aksje i oljebransjens toppår 2014.

I 2015 ble utbyttet kuttet til 10 kroner aksjen, hvorav halvparten kom i form av aksjer (aksjonærene kunne også velge å motta kontanter, men med tilsvarende redusert eierandel).

I 2016 droppet man aksjeutbyttet til fordel for et ordinært utbytte, men nivået var fortsatt på 10 kroner per aksje, som året før.

Neste år kan Aker utbetale mer utbytte i kroner og øre og fortsatt legge seg på en lavere utbytteandel enn i år, takket være den kraftige oppgangen i porteføljens verdi.

Hvis man legger mandagens verdijusterte egenkapital på 418 kroner aksjen til grunn vil utbyttet neste år ende et sted mellom 8,36 og 16,72 kroner per aksje, mot 10 kroner i år.

Mens Aker måtte opp i en utbytteandel på 3,6 prosent av verdijustert egenkapital for å betale ut 10 kroner per aksje i år, trenger de ikke mer enn 2,4 prosent for å nå samme beløp neste år.

Gitt at utbyttene skal ligge på 2 til 4 prosent, er oppsiden stor. Hvis Aker-styret legger seg midt på treet og betaler ut tre prosent av VEK, vil aksjonærene ende opp med å få økt utbyttet sitt med om lag 25 prosent neste år.

Ordknapp om Rems børsbot

Akers presentasjon mandag skjer bare få dager etter at Oslo Børs onsdag i forrige uke varslet at de vil ilegge Rem Offshore en bot på nesten en halv million kroner.

Oslo Børs kom samtidig med krass kritikk av måten aksjonærene i Rem ble forskjellsbehandlet sammenlignet med storaksjonær og styreleder Åge Remøy, både i restruktureringen som skjedde først, og deretter i fusjonen mellom Rem Offshore og Solstad Offshore, der Aker har kommet inn på eiersiden.

I fusjonen mellom Rem og Solstad, har Åge Remøy fått tildelt A-aksjer med langt flere stemmer enn B-aksjene som de andre Rem-aksjonærene får i Solstad.

Aker klarte å tvinge Åge Remøy til å godta å fusjonere Rem med deres Solstad Offshore ved at de kjøpte seg opp i obligasjonslånet til Rem Offshore. Dermed klarte Aker å blokkere Rem fra å få aksept for sin opprinnelige redningsplan hos obligasjonseierne.

På spørsmål fra E24 om hvordan han vil kommentere boten er Aker-sjef Øyvind Eriksen ordknapp:

– Det er en sak som Rem Offshore, og selskapets styreleder og hovedaksjonær, må kommentere. Jeg har ikke noen kommentar til Børsstyrets vedtak utover det.

– Kommer dere til å endre deres tilnærming til andre mulige transaksjoner i supply gitt denne reaksjonen fra Oslo Børs?

– Alle vedtak fattet av Børsstyret gir veiledning til aktørene i det norske kapitalmarkedet. Børsstyrets vedtak vil derfor være et referansepunkt for struktureringen av transaksjoner fremover, sier Aker-sjef Eriksen.

Fungerende konsernsjef i Rem Offshore, Ola Beinnes Fosse, er også foreløpig ordknapp:

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken før vi har tatt en beslutning om en eventuell klage, sier fungerende konsernsjef Ola Beinnes Fosse i Rem Offshore.

Les også

Åge Remøys offshorerederi får bot av børsen

Les også

Røkkes oljekule: Har tjent milliarder tross oljebrems

Les også

Utelukker ikke at Aker Solutions blir tatt av fusjonsbølgen i oljeservice

Publisert: