Kraftig reduksjon i rømt oppdrettslaks

Antall oppdrettslaks på rømmen sank fra 300.000 i 2014 til kun 15.000 i 2017. Aktører i lakseelvene gleder seg over utviklingen.

KRAFTIG REDUKSJON: Færre laks var på rømmen i fjor enn året før, ifølge Fiskeridirektoratet. Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:

Det er Fiskeridirektoratet som mottar rapporter om rømt fisk.

– Kun 15 av 197 undersøkte vassdrag i 2017 hadde mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks. Dette er det laveste antallet siden overvåkingen av rømt laks startet, sier prosjektleder for det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt fisk, Vidar Wennevik, til Nationen.

Aktørene i de norske lakseelvene gleder seg over utviklingen med færre oppdrettslaks i vassdragene.

– Fram til i år har det vært en jevn reduksjon i antallet oppdrettslaks på rømmen. Dersom dette stabiliserer seg på et lavere nivå, vil innvirkningen på de ville laksebestandene bli mindre. Det er også positivt at antall smolt som rømmer ser ut til å gå nedover. Her var det tidligere store mørketall, sier fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Så langt i 2018 er imidlertid vel 100.000 laks på rømmen, viser statistikken fra Fiskeridirektoratet.

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014.

Publisert:

Her kan du lese mer om