Hydro-sjefen tror på bedre tider for aluminium: – Det blir et strammere marked

Verden vil etterspørre mer aluminium enn det bransjen klarer å produsere i 2019, spår Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.

OPTIMIST: Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg tror markedet for aluminium vil gå i favør av produsentene neste år.

Foto: Asgeir Aga Nilsen/E24
Publisert:

LONDON (E24): Hydros Brasil-problemer og sanksjonstrusselen mot aluminiumsselskapet Rusal har bidratt til et år med store svingninger i alumina- og aluminiumsmarkedet.

På metallbørsen LME i London er prisen på aluminium ned 15 prosent til 1.938 dollar per tonn siden årsskiftet, men Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg tror markedsbalansen vil være i favør av aluminiumsprodusentene neste år.

Hydros markeder var i en lang periode preget av overkapasitet, med fallende priser som trenden.

Fra 2016 har imidlertid prisene på aluminium hatt en mer positiv utvikling, og Hydro regner med at det blir et underskudd i det globale markedet på en til halvannen million tonn av lettvektsmetallet neste år.

En antatt økning i global etterspørsel etter aluminium på to-tre prosent, koblet med moderat produksjonsøkning i Kina og lite ekstra kapasitet som settes inn utenfor Kina, er grunnlaget for markedssynet, ifølge konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Det vil være et lite overskudd når det gjelder tilbud og etterspørsel i Kina, men det blir et betydelig underskudd utenfor Kina, sier han til E24.

Les også

Hydro når ikke forbedringsmål på 3 milliarder på grunn av Brasil-problemer

– Blir et strammere marked

Kina er en sentral aktør i aluminiumsmarkedet, og landets kraftige produksjonsvekst har fått deler av skylden for perioder med overkapasitet i aluminiumsmarkedet.

De siste ti årene har produksjonen blitt nærmere tredoblet, og den utgjør over halvparten av verdens aluminiumsproduksjon, ifølge estimater fra industriorganisasjonen International Aluminium Institute.

Nå er imidlertid de globale lagrene av aluminium på vei nedover. Målt i antall dager med forbruk er lagrene på vei mot nivåene fra rundt ti år tilbake, viser Hydro-sjefen i sin presentasjon ved kapitalmarkedsdagen i London.

– I lagerdager begynner vi å nærme oss førkrisenivåer. I volumer er det høyere, fordi etterspørselen også er mye høyere i dag. Men volumene har gått ned, og kommer til å fortsette å gå ned neste år på grunn av underskuddet, sier Brandtzæg.

– Det gjør at det blir et strammere marked, og det ser vi positivt på etter en lang periode, frem til i fjor, med overkapasitet, spesielt i Kina, sier han.

Les også

Disse hindrene må Hydro passere for å løse Brasil-krisen

Begrenser produksjonen

I fjor vinter innførte Kina kutt i produksjonen, blant annet for å redusere forurensningsproblemene i mange storbyer.

I årets vintersesong er det ifølge Reuters varslet en reduksjon på inntil 550.000 tonn av kapasiteten ved China Hongqiao Group, verdens største aluminiumsprodusent.

Brandtzæg sier det legges begrensninger på produksjonen.

– Det er innført kapasitetskvoter i Kina, som gjør at hvis noen vil bygge ny kapasitet må de kjøpe kvoter fra noen som da skal legge ned. Det gjør at det blir en begrensning på totalvolumene som produseres i Kina.

– Kina gjør nok dette av energihensyn, og også av hensyn til forurensing. For aluminiumsindustrien i Kina, den representerer en veldig stor andel av det totale energiforbruket. Og energien i Kina er stort sett basert på kull, i alle fall bruker aluminiumsindustrien veldig mye kull. Det fører til forurensning i mange byer, sier han.

Les også

Hydro har nok alumina ut året

Ser stort investeringsbehov

På lengre sikt er det behov for betydelige investeringer i ny produksjonskapasitet, ifølge analyseselskapet Wood Mackenzie.

For å kunne møte fremtidig etterspørsel trenger verden trenger rundt 10 millioner tonn med ny aluminiumskapasitet innen 2027 og dobbelt så mye ny kapasitet i aluminaraffineriene, estimerer analyseselskapet i et notat denne måneden.

Der skriver analyseselskapet at investeringsbeslutningene bør tas raskt for å unngå en skvis i aluminiumsmarkedet fra 2025.

WoodMacs analysesjef for aluminium, Edgardo Gelsomino, sier i notatet at investeringskostnaden til den påkrevde utvidelsen av smelteverkskapasitet kan være så høy som 30–40 milliarder dollar, noe som tilsvarer inntil 340 milliarder kroner.

Produsentene må også investere inntil 15–20 milliarder dollar i bygging av nye aluminaraffinerier, i tillegg til investeringer i kraft til smelteverkene, ifølge analysesjefen.

– Hvis utviklingen fortsetter slik som nå, med underskudd hvert år, blir det en mangel på produksjon. Det som er viktig for Hydro er at vi bare investerer bare der vi kan øke kapasiteten med fornybar energi, sier Brandtzæg.

Les også

Går glipp av 600 millioner per kvartal: Så stor er Brasil-regningen

Les også

Høyere priser hjelper Hydro

Les også

Hydro-sjefen varsler gjennomgang etter sjokkrapport

Her kan du lese mer om