Akers verdier økte til 41,8 milliarder kroner

Aker kan vise til et solid verdihopp i fjerde kvartal. Utbyttet jekkes opp til 1,34 milliarder kroner, og Kjell Inge Røkke kan glede seg over 912 millioner utbyttekroner.

UTBYTTEDRYSS: Som største aksjonær i Aker får Kjell Inge Røkke et solid utbytte for 2017.
Publisert:

Akers verdier økte i fjerde kvartal med 20,4 prosent til 41,8 milliarder kroner, fra 34,7 milliarder det foregående kvartalet, viser kvartalsrapporten fredag.

I perioden kan konsernet også vise til en aksjeoppgang på 23,2 prosent, noe som slår børsoppgangen på 4 prosent.

For hele 2017 endte Aker-aksjens kursoppgang på 24,8 prosent. Inkludert utbyttet var avkastningen på 30,7 prosent.

Industrikonsernet melder også at utdelingene til aksjonærene jekkes opp.

For regnskapsåret 2017 foreslår Aker-styret et utbytte på 18 kroner per aksje, tilsvarende en samlet utdeling på 1,34 milliarder kroner. Året før var utbyttet på 16 kroner per aksje.

Med en eierandel i Aker på 67 prosent gjennom TRG Holding og 1,2 prosent via The Resource Group er det Kjell Inge Røkke som får det største utbyttedrysset, nærmere bestemt 912 millioner kroner.

– Sterkt år

– Fjerde kvartal markerte slutten på enda et sterkt år for Aker, sier administrerende direktør Øyvind Eriksen i en kommentar.

Les også

Dette skipet kan få Røkkes utbyttemotor til å fuske eller skyte ny fart

Han sier videre at sterk utvikling i porteføljeselskapene, økt pengestrøm til Aker, oppkjøp og sammenslåinger, samt lysere utsikter for olje og gass har vært de største positive bidragsyterne.

– I 2018 vil vi gjerne se mer av det samme, sier Eriksen.

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte industrikonsernet har mye av investeringene i olje, gjennom eierskapet i Aker BP, i tillegg til oljeservice via Aker Solutions, Akastor og Kværner.

Også shippingselskapet Ocean Yield og havbruksselskapet Aker BioMarine, samt andre investeringer inngår i porteføljen.

Oppgang for børsselskapene

Verdien av den industrielle porteføljen til Aker steg til 44,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det er opp fra 36 milliarder ved utgangen av tredje kvartal. Ved utgangen av 2016 var verdien på 35,1 milliarder.

Les også

Storavtale ryker for Røkke-selskap

Verdiøkningen gjennom fjorårets siste kvartal forklares blant annet med at de børsnoterte selskapene steg med 7,3 milliarder kroner.

Aker har også en solid reserve i bakhånd. Kassen var på 4 milliarder ved utløpet av 2017.

– Akers finansielle posisjon er fortsatt solid. Vår finansielle robusthet tillater oss å både betale en konkurransedyktig dividende til våre aksjonærer og sysselsette kapital, sier Eriksen.

Akers verdimål er basert på verdijustert egenkapital, som tar utgangspunkt i aksjekursen til de børsnoterte selskapene i porteføljen og bokførte verdier for de andre investeringene.

Les også

Dette skipet kan få Røkkes utbyttemotor til å fuske eller skyte ny fart

Les også

Aker BP kan doble produksjonen

Les også

Storavtale ryker for Røkke-selskap

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om