Schibsted rigger seg for vekst og oppkjøp

Schibsted vil sikre tilgang til kapitalmarkedet, men tar samtidig grep for å beskytte Schibsted-bautaens medievisjon.

TAR GREP: Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted vil innføre B-aksjer.
Publisert:

Mediekonsernet Schibsted planlegger å introdusere en ny aksjeklasse med begrenset stemmerett.

Dette fremgår i innkallingen til Schibsteds generalforsamling.

Bakgrunnen er at konsernet, som blant annet satser stort i det internasjonale annonsemarkedet på internett, ønsker økt finansiell fleksibilitet. For å oppnå dette, må selskapet ha tilgang til egenkapitalmarkedet.

Aksjelive:Vi følger Schibsted her!

Schibsted er samtidig ikke som alle andre selskaper: Schibsteds største eier er en stiftelse som skal sikre frie og uavhengige medier.

Dermed foreslås det å innføre aksjer med begrenset stemmevekt, slik at man kan hente penger ved behov samtidig som formålsparagrafene til Stiftelsen Tinius fortsatt vil være styrende for virksomheten.

– Schibsted har mange spennende muligheter for både organisk vekst og vekst via oppkjøp, særlig innenfor online rubrikk-segmentet. Vi bør derfor øke vår finansielle fleksibilitet. Som en konsekvens av dette er muligheten for å øke egenkapitalen via introduksjon av en ny klasse B-aksjer i tråd med vår langsiktige strategi og ambisjoner, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group i en kommentar.

Planlegger splitt

Innføringen av B-aksjene vil gjennomføres gjennom en splitt, der hver A-aksje gir én B-aksje. Sistnevnte vil gi en tiendedel av stemmeretten til førstnevnte.

Det skal ikke utstedes nye aksjer i forbindelse med introduksjonen.

– Schibsted har for tiden ingen planer om å utstede ny kapital og har derfor akseptert en avtale om 3-måneders «lock-up» for utstedelse av nye B-aksjer, fra dagen aksjesplitten gjennomføres, opplyses det i meldingen.

«Lock-up»-perioden innebærer at B-aksjene ikke kan selges på tre måneder etter at de utstedes. Også Stiftelsen Tinius godtar en tilsvarende avtale.

Dersom forslaget aksepteres på generalforsamlingen, vil splitten bli gjennomført rundt 1. juni.

Ville sikre mediene uavhengighet

Stiftelsen Tinius ble opprettet av Schibsteds tidligere største eier, Einar Fredrik Åke «Tinius» Nagell-Erichsen, i 1996.

– Han kommer til å bli stående i pressehistorien som en av de fremste eksponentene for en uavhengig og fri presse. Ikke først og fremst i forhold til meninger, men i forhold til utenforstående krefter, sa generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund i forbindelse med Nagell-Erichsens bortgang i 2007.

Saken fortsetter under bildet...

TIDLIGERE STORAKSJONÆR: Einar Fredrik Nagell-Erichsen.

Bakgrunnen for opprettelsen av stiftelsen, var at Nagell-Erichsen ønsket å sikre Schibsted-mediene frihet og uavhengighet.

– Hans begrunnelse for å opprette stiftelsen var å holde sitt eierskap i Schibsted-konsernet samlet, slik at eierandelen kan skape trygghet for at Schibsteds aviser og andre medier alltid opprettholder sin posisjon som frie og uavhengige organer. Tinius ønsket å bruke denne innflytelsen til å verne om Schibsted som mediekonsern, med frie og uavhengige redaksjoner, kjennetegnet av troverdighet og kvalitet i kombinasjon med sunn og langsiktig økonomisk utvikling, skriver Schibsted på sine nettsider.

Dagens melding kan leses i lys av dette.

Blommenholm Industrier er Schibsteds største eier, med en aksjeandel på 26,1 prosent. I 2006 overførte Tinius Nagell-Erichsen Blommenholm Industriers eneste stemmeberettigede aksje til stiftelsen.

Stiftelsen er i dag representert i Schibsted-styret gjennom sin styreleder Ole Jacob Sunde.

E24 er et Schibsted-selskap. Enkelte av våre ansatte eier Schibsted-aksjer.

Publisert:

Her kan du lese mer om