Solstad Offshore gjør nedskrivninger på to milliarder i fjerde kvartal

Solstad Offshore skriver ned skipsverdier for over to milliarder kroner i fjerde kvartal etter å ha justert forventningene sine. Selskapet har nå negativ egenkapital.

SKRIVER NED: Solstad Offshore har gått gjennom flåten, og skriver ned verdier for nesten tre milliarder kroner. Det er særlig de eldste og minste fartøyene som rammes, og selskapet tviler på om disse fartøyene vil tjene penger selv i et normalt marked.
Publisert:

Solstad Offshore, en av verdens største offshorerederier som har Kjell Inge Røkke og John Fredriksen på eiersiden, sliter tungt.

Til sammen har selskapet skrevet ned skipsverdier for 2,9 milliarder kroner i 2018.

Årsaken er at selskapet har justert de langsiktige forventningene til virksomheten. En stor andel av nedskrivningene er knyttet til de eldste og minste skipene i selskapets flåte.

«Selskapet stiller spørsmål ved disse fartøyenes inntjeningskapasitet, selv i et normalisert marked», skriver Solstad Offshore.

I sin kvartalsrapport for fjerde kvartal sier selskapet at det har en negativ egenkapital på 631 millioner kroner.

Selskapet opplever at markedsutsiktene ikke er særlig lyse:

«Markedsoppgangen går sakte, og leieratene er ikke på bærekraftige nivåer», skriver selskapet i sin rapport for fjerde kvartal.

Solstad varslet i oktober at de skulle gå i dialog med kreditorer, aksjonærer og sentrale aktører for å finne en bærekraftig løsning for rederiet. Den prosessen pågår fortsatt.

Det har ikke lykkes E24 å få en kommentar fra konsernsjef Lars Peder Solstad torsdag ettermiddag.

Les på E24+

Børskommentar: Nå er det kun to tvilsomme håp igjen for Solstad Offshore-aksjen

Taper nær seks milliarder

Rederiet leverer et resultat etter skatt på minus 5,72 milliarder kroner for 2018, sammenlignet med et resultat på minus 313,8 millioner ett år tidligere.

Det utgjør et resultat på minus 19,67 kroner per aksje for 2018, sammenlignet med et resultat etter skatt på minus 1,78 kroner per aksje året før.

Årets siste kvartal utgjør en stor andel av de negative tallene. Selskapet leverer et resultat etter skatt på minus 3,1 milliarder kroner i kvartalet, sammenlignet med minus 1,1 milliarder kroner i samme kvartal ett år tidligere.

Selskapets brutto driftsresultat (EBITDA) var på 1,02 milliarder kroner i 2018, opp fra 983 millioner kroner året før. Inntektene for 2018 var på 4,83 milliarder kroner, opp fra 3,78 milliarder i 2017.

Selskapet driver en flåte på 138 skip, men utfordringen er at inntjeningen ikke er god nok til å betjene gjelden på om lag 30 milliarder kroner.

Selskapet har inngått avtaler med flere av kreditorene som fritar dem fra avdrag og utsetter rentebetalinger frem til 20. juni 2019.

Les også

Obligasjonseiere går med på rentefritak til Solstad Offshore

Sliter med å betjene gjeld

Selskapets kontantstrøm fra driften bedret seg i 2018, men var fortsatt ikke tilstrekkelig til å gjøre selskapets finanser bærekraftige.

Kontantinntektene fra drift, fratrukket driftskostnader, økte i 2018 fra 741,0 til 1,23 milliarder kroner. Samtidig brukte selskapet 1,28 milliarder på renteutgifter.

Selskapet har fått fritak fra å betale avdrag på lånene sine, og regner man med dette og andre kostnader er ikke de løpende inntektene store nok til å dekke alle utgiftene.

Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen er begge aksjonærer i Solstad Offshore. I november gikk Aker-sjef Øyvind Eriksen ut og erkjente at Aker investerte for tidlig i syklusen i supply.

Aker har vært ordknappe om selskapet er villig til å skyte inn mer kapital eller ikke i en ny restrukturering av Solstad Offshore.

Aker var sammen med John Fredriksen arkitektene bak storfusjonen i offshorenæringen der man fikk samlet offshorerederiene Solstad, Farstad, Rem og Deep Sea Supply.

Gjennomgått av Finanstilsynet

Solstad varslet den 23. januar store nedskrivninger etter at Finanstilsynet hadde gjennomgått selskapets regnskaper.

Torsdag kom selskapet derfor med oppdatert regnskap for tredje kvartal sammen med de nye regnskapene for fjerde kvartal.

I meldingen varsler Solstad en nedskrivning på 850 millioner kroner i tredje kvartal. I fjerde kvartal skrev selskapet ned ytterligere 2,0 milliarder i flåteverdier.

De samlede nedskrivningene (tapene) som ble tatt i regnskapet i 2018 ble dermed på totalt 2,9 milliarder.

Les også

Mener Solstad Offshores flåte er overvurdert

Les også

– Vi investerte for tidlig

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om