SR-Bank: Resultat før skatt 880 millioner i første kvartal

Etter de tre første månedene i fjor, fikk SR-Bank et resultat før skatt på 247 millioner kroner. I år er resultatet for første kvartal 880 millioner.

Benedicte Schilbred Fasmer er konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank. Hun gleder seg over kraftig resultatvekst i første kvartal i år.

Marie von Krogh
 • Dag-Henrik Fosse (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Det er likevel langt opp til resultatene i første kvartal i 2019. Året før koronapandemien la en klam hånd over bankvirksomheten, leverte Stavanger-regionene største finanskonsern og landets nest største norskeide bank et resultat før skatt 1,3 milliarder. Det var rekord.

Resultatet for første kvartal i år preges av økte inntekter,
effektiv drift og et betydelig lavere nivå på nedskrivninger og tap sammenlignet med samme periode i fjor.

Reduserte tap

For tapene fra i fjor er kraftig redusert. Nedskrivningene på utlån og garantier var på 121 millioner kroner første kvartal i år, mot 560 millioner kroner i første kvartal i fjor. I et normalår ligger tapene noe lavere, og vil også være høyere enn det som har vært vanlig for hele 2021 under ett, påpeker banken.

– Vi har god grunn til å glede oss over resultatet for årets tre første måneder i år, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, til Aftenbladet. Hun gleder seg over en økning i resultat før skatt på 633 millioner kroner fra første kvartal i fjor, og er også særlig fornøyd med at egenkapitalavkastningen etter skatt nå er tosifret. I første kvartal i 2020 var den 3,4 prosent. I årets første kvartal er den 11,6 prosent.

– Det var to ting som traff oss i fjor, koronapandemien og oljeprisfallet, sier hun. Dette påvirket finanskonsernet negativt.

– Nå opplever vi at de aller fleste av våre kunder klarer seg bra, på tross av lavere aktivitet som følge av covid-19 pandemien. Banken har vært i direkte kontakt med 2000 bedriftskunder, og 95 prosent av disse har ikke hatt behov for betalingsutsettelser.

God økonomisk utvikling

I tillegg sier en overvekt av våre bedriftskunder at de opplever den økonomiske utviklingen som like god, eller bedre enn før pandemien, sier hun.
– Grunnlaget for en fortsatt god og lønnsom utvikling for flertallet av våre kunder er godt, og én av fem bedriftskunder har allerede innfridd likviditetslånet de fikk som følge av koronapandemien, sier konsernsjefen.

Banken har noe lavere utlånsvekst de siste 12 månedene, men innskuddsveksten har økt betydelig. Se oversikten nederst i saken for nøkkeltall.

Tøff konkurranse om kundene og lavt rentenivå legger sterkt press på renteinntektene.

Mål om bonusutbetaling

Den kraftige resultatsvekkelsen i 2020 som følge av koronakrisen, førte til at banken ikke betalte ut bonus for fjoråret. I år har SR-Bank som mål å betale ut bonus til de ansatte, og har satt av 27 millioner kroner i første kvartal for dette formålet, opplyser konsernsjefen. Bankdriften og de endelige resultatene for 2021 vil avgjøre om det utbetales bonus for dette året.

Eiendomsmegler 1 og ForretningsPartner har begge forbedret sine resultater betydelig dette kvartalet, sammenlignet med første kvartal i fjor. Eiendomsmegler 1 står for den største forbedringen i et hett boligmarked. I mars kjøpte ForretningsPartner selskapet Tveit Regnskap. Vi har gjennom oppkjøpet lagt et godt grunnlag for å utvikle ForretningsPartner til å bli en dominerende aktør
i bransjen, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i
SpareBank 1 SR-Bank.

Finansparken i Bjergsted i Stavanger er hovedkontoret til Sparebank 1 SR-Bank.

Kristian Jacobsen

Nøkkeltall for SR-Bank første kvartal 2021:

(Første kvartal 2020 i parentes)

 • Resultat før skatt: 880 mill kroner (247 mill kroner).
 • Resultat etter skatt: 718 mill kroner (221 mill kroner).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,6 prosent (3,4 prosent).
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,3 prosent (5,3 prosent).
 • Samlet innskuddsvekst siste 12 måneder: 21,4 prosent (6,6 prosent).
 • Resultat per aksje: 2,74 kroner (0,77 kroner).
 • Netto renteinntekter: 995 mill kroner (1.081 mill kroner).
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 402 mill kroner (346 mill kroner).
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 216 mill kroner (-28 mill kroner).
 • Driftskostnader: 612 mill kroner (592 mill kroner).
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 121 mill kroner (560 mill kroner).
 • Ren kjernekapitaldekning: 18,1 prosent (17,7 prosent).

SR-Bank har røtter tilbake til 1839. Gjennom mer enn 180 år har banken bygd opp en betydelig posisjon både i Stavanger-regionen og i store deler av Sør-Norge.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. SR Bank
 2. Bank
 3. Stavanger
 4. AftenbladetE24
 5. SpareBank 1 SR-Bank

Flere artikler

 1. SR-Bank kjøper stort regnskapsbyrå med 200 ansatte

 2. Bedre lønnsomhet for finansforetakene i første kvartal

 3. Betalt innhold

  Tre analytikere: Dette er våre aksjefavoritter innen bank

 4. Kraftig resultathopp for DNB – tjente 7,6 milliarder

 5. Tilsyn krever at Danske Bank tar større tap på coronarammede kunder