Yara legger grønn ammoniakk i ny enhet: – Potensialet er stort

Yara-sjefen ser grønne vekstmuligheter i ammoniakk, og oppretter en ny enhet for gjødselkjempens satsing.

GRØNN SATSING: Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara la frem resultater for fjerde kvartal tirsdag. Her avbildet tilbake i 2019.
Publisert: Publisert:

Yara varsler en ny grønn forretningsenhet i forbindelse med kvartalsrapporten tirsdag, som vil omfatte satsingen på grønn ammoniakk.

Enheten kalt «Yara Clean Ammonia» skal ledes av Magnus Ankarstrand, som de siste årene har vært direktør for Yara i Nord-Amerika.

Ammoniakk (NH₃) produseres ved hjelp av hydrogen, nitrogen og vanndamp. Hydrogenet som brukes i prosessen hentes i dag fra naturgass. Det skjer gjennom reformering, en prosess som gir store CO₂-utslipp.

Ved å ta i bruk elektrolysører som i stedet kan utnytte fornybar energi til å splitte ut hydrogen fra vann, vil disse utslippene fjernes.

– Det er både viktig og potensialet er stort. Ser man på veksten i hydrogenindustrien fremover er det en eksponentiell vekst, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether til E24.

– Jeg tror det er viktig å ha en infrastruktur på plass som matcher ambisjonsnivået til det hydrogenindustrien nå er i ferd med å realisere, sier han.

Les også

Yara med milliardutbytte og ny, grønn enhet

Yaras prosjekter

Yara har satt seg et mål om å om å redusere de direkte CO₂-utslippene sine med 30 prosent til 12 millioner tonn innen 2030. Innen 2050 skal selskapet skal være klimanøytralt.

Selskapet har flere pilotprosjekter på gang, blant annet i Nederland hvor det skal bruke havvind fra Ørsted til å produsere grønt hydrogen som igjen kan brukes til å produsere grønn ammoniakk.

Selskapet skal også ta i bruk hydrogen fra solkraft i en ammoniakkfabrikk i australske Pilbara.

Før jul la gjødselgiganten frem et forslag til et kjempeprosjekt på ammoniakkfabrikken i Porsgrunn som kan kutte selskapets og Norges årlige CO₂-utslipp med 800.000 tonn fra 2026.

Grønn ammoniakk kan brukes som drivstoff på skip, eller i renere produksjon av gjødsel. Equinor meldte i fjor om et samarbeid med Eidesvik Offshore om å utvikle forsyningsskipet «Viking Energy» slik at det skal kunne gå på utslippsfri ammoniakk.

Les også

Yara gir over 170 millioner kroner i coronabonus til de ansatte

– Som et batteri for hydrogen

Holsether påpeker at flytende hydrogen må kjøles til minus 253 grader, mens ammoniakk bare trenger minus 33 grader, og at ammoniakk har høyere energitetthet, som gjør ammoniakk effektiv i transport og lagring.

– Du kan nesten tenke på ammoniakk som et batteri for hydrogen. Når du da har en så enorm kraft rundt utviklingen av hydrogen og hydrogenprosjekter så har vi løsningen på den utfordringen med vår globale posisjon innenfor ammoniakk, sier han.

Yara har i dag en produksjonskapasitet på 8,5 millioner tonn ammoniakk fordelt på 17 lokaliteter. Samtidig har selskapet en global handel med 20 prosent markedsandel.

Omgjøring av anlegg til grønn ammoniakkproduksjon kommer an på når og hvor veksten kommer, ifølge Holsether. Han sier Yara vil bygge ut i takt med det som er ønsket av markedet og myndigheter.

– Du kan på en kostnadseffektiv måte konvertere fra tradisjonell fossilbasert ammoniakkproduksjon til fornybar energi. Så kan vi gjøre det stegvis.

– På noen av fabrikkene kan vi sette opp elektrolyse og kjøre hydrogenet inn i systemet opp til et visst nivå. Noen steder er det ti prosent, andre steder vil det være opp til femti prosent, sier Yara-sjefen.

Les også

Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

Dyrere produksjon

Så langt er det to til fire ganger dyrere å produsere grønt ammoniakk enn fossilbasert ammoniakk.

Verden har store planer om å produsere hydrogen ved hjelp av fornybar energi, men høye kostnader kan dempe utbyggingen, tror Rystad Energy.

Større skala er viktig for at kostnadene ved bruk av grønt hydrogen skal bli konkurransedyktig med fossilt hydrogen, mener Holsether, som trekker en parallell til solindustrien.

– Både Tyskland og Japan tok lederroller på å hjelpe industrien til å få skala. Og når man fikk skala så fikk man også kostnadsparitet i mange markeder.

Med kostnadsparitet mener Holsether at den nye og grønnere teknologien blir så billig at den kan konkurrere på pris med dagens teknologi.

– Det kan vi også bidra til, men da trenger vi hjelp for å få det på plass. Men man gjør denne omleggingen fordi man tror at på sikt skal det være konkurransedyktig, sier han.

På spørsmål om størrelsen på investeringer sier Holsether at selskapet fortsatt er i en tidlig fase. Aktuelle muligheter er partnerskap med andre aktører i tillegg til offentlig støtte og grønn finansiering.

Publisert:

Her kan du lese mer om