Paretos analysesjef kjøpte aksjer: Tre uker etter kom kollegaens kjøpsanbefaling

Analysesjefen i Pareto eide aksjer i Aker Carbon Capture for over 370.000 kroner da meglerhuset publiserte positiv analyse. Nå har Pareto strammet inn reglene for egenhandel.

Paretos analysesjef har eid aksjer i flere av de nye selskapene som har blitt notert på Euronext Growth.
 • Pål A. Solheimsnes
 • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

Aker Carbon Capture ble notert på Euronext Growth i august 2020. En måned senere kjøpte analysesjef i Pareto Securities, Eirik Haavaldsen, aksjer i karbonfangstselskapet for rundt 378.000 kroner.

Det viser aksjonærlister i Aker Carbon Capture, som E24 har fått tilgang til.

Tre uker senere publiserte en annen Pareto-analytiker sin første analyse av selskapet, med kjøpsanbefaling og kursmål på 15 kroner.

Aksjen sto på det tidspunktet i 8,3 kroner, og hoppet nær 12 prosent i løpet av dagen.

– Jeg hadde på kjøpstidspunktet ikke kjennskap til noen analyse, var ikke involvert i utarbeidelsen av analysen, og er ikke involvert i sektoren, skriver analysesjef Eirik Haavaldsen i en e-post til E24.

Eirik Haavaldsen er analysesjef i Pareto og dekker blant annet en rekke selskaper innen shipping.

E24s gjennomgang av analyser av Euronext Growth-selskaper, viser at de kan være svært kursdrivende i de ferske selskapene. Siden børsnotering har det blitt publisert 11 analyser av Aker Carbon Capture, alle med kjøpsanbefaling.

Den gjennomsnittlige kursoppgangen på dagene analysene er blitt publisert, er på over ni prosent.

Kort tid etter at Pareto publiserte en analyseoppdatering på selskapet 22. februar, solgte Haavaldsen deler av aksjene, og beholdningen hans sank fra 68.950 til 50.000 aksjer.

Får ikke kjøpe aksjer lenger

– Pareto Securities har besluttet at jeg fremover ikke skal kjøpe nordiske enkeltaksjer, skriver Haavaldsen til E24.

– Når ble den beslutningen tatt?

– Jeg var selv med og støttet denne beslutningen, som ble tatt forrige tirsdag etter at Finanstilsynet kom med kritikk av Arctic Securities, sier Haavaldsen.

Haavaldsen sier at han har eid aksjer i flere selskaper som Pareto har hatt analyse på:

 • I det Euronext Growth-noterte videoselskapet Huddly kjøpte han aksjer i juli 2020 mens selskapet fortsatt befant seg på OTC-listen. I april 2021 tok Pareto opp dekning i selskapet med en kjøpsanbefaling. Aksjen steg syv prosent samme dag.
 • I HydrogenPro kjøpte han aksjer i starten av desember 2020. Kjøpet ble gjort en måned etter Pareto tok opp dekning på selskapet med en kjøpsanbefaling.
 • Han eide aksjer i Zaptek, som han kjøpte 19. oktober 2020. 10. november tok Pareto opp dekning av selskapet med kjøpsanbefaling, og aksjen steg fire prosent samme dag.

Haavaldsen understreker at han ikke dekker noen av selskapene eller sektoren de befinner seg i.

– Pareto Securities har et egenhandelsregelverk som er utarbeidet i tråd med anbefalingen fra Verdipapirforetakenes Forbund. Som analytiker eier man ikke aksjer i selskaper en selv har dekning på eller selskaper i samme sektor som man følger, skriver Haavaldsen.

Han opplyser videre at Pareto-ansattes aksjeinnehav informeres om i «disclaimere» i analysene, og at disse oppdateres månedlig.

Aker Carbon Capture har steget med fantastiske 264 prosent siden Haavaldsen først begynte å kjøpe aksjer.

Selv om han ikke får lov til å gjøre flere aksjeinvesteringer så lenge han er analysesjef, får han lov å beholde de aksjene han sitter på i dag.

– Beslutningen gjelder erverv av nordiske enkeltaksjer, understreker Haavaldsen.

Les også

Analytikere skaper heftig kursoppgang i børsferskinger

Ulik praksis for analysesjefer

Analysesjefers private egenhandler i aksjemarkedet har fått økt oppmerksomhet etter Finanstilsynets kritiske tilsynsrapport mot Arctic Securities i forrige uke.

Her ble det blant annet beskrevet at meglerhusets tidligere analysesjef, Morten Nystrøm, kjøpte aksjer i ulike selskaper i forkant av både egne og andre Arctic-analytikeres analyser.

Torsdag skrev E24 at Alexander Jost, ny analysesjef i Arctic Securities, hadde kjøpt aksjer i Quantafuel like før meglerhuset publiserte en svært positiv analyse av selskapet.

«Vi beklager at Finanstilsynet har funnet grunn til å komme med kritiske merknader, vi tar kritikken inn over oss og vi innretter oss etter denne», skrev meglerhuset i en pressemelding forrige mandag.

Der fremgikk det også at Arctic-styret var uenig i deler av kritikken.

Meglerhuset har i forbindelse med kritikken fra Finanstilsynet innført fullstendig handelsforbud for analysesjefen.

Les også

Arctics nye analysesjef kjøpte aksjer rett før positiv analyse

Som E24 skrev i forrige uke, var et slikt forbud allerede på plass hos konkurrenten ABG Sundal Collier. Andre aktører er imidlertid ikke like restriktive.

– Vi har ikke et generelt forbud mot aksjehandel. Når det gjelder handel i aksjer SEB dekker så er reglene så strenge at det i praksis er et forbud mot at analysesjefen handler i disse aksjene, sier Markus Bjerke, analysesjef i SEB.

Aksjesjef og tidligere leder for analyse i meglerhuset Carnegie, Frederik Lunde, opplyser til E24 at ansatte som er i en interessekonflikt eller har tilgang til konfidensiell informasjon, som for eksempel kjennskap til en kommende analyse, ikke kan handle aksjer.

– For å unngå enhver interessekonflikt har jeg valgt å ikke investere i enkeltaksjer, sier Lunde.

– Analysesjefen i Nordea er underlagt de samme reglene som for andre analytikere. De kan ikke eie aksjer i selskaper de analyserer eller aksjer i samme bransje i Norden. De kan heller ikke handle aksjer i selskaper der de har kunnskap om dato for publisering eller innholdet i analyser som skal publiseres, sier kommunikasjonsdirektør i Nordea, Christian Steffensen.

DNB Markets har heller ikke et nedfelt forbud for analysesjefer.

– Men vi gjør en konkret vurdering ved en eventuell søknad om forhåndsgodkjennelse. Generelt er vi svært tilbakeholdne, sier Thomas Breivik, aksjesjef i DNB Markets.

Les også

Finanstilsynet med kritikk av Arctic Securities etter aksjehandel

Mener bransjenorm er tilstrekkelig

Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) utarbeider bransjenormer som de fleste norske meglerhus oppgir å følge.

– Vår anbefaling og standard som omhandler egenhandel skal være tilstrekkelig spesifisert i dag, og disse vil i sum gjøre det svært vanskelig for analysesjefer å handle aksjer som foretaket dekker. Det er likevel opp til det enkelte foretak å stå for gjennomføringen i praksis, sier administrerende direktør i VPFF, Sindre Støer.

Administrerende direktør i Verdipapirforetakenes Forbund, Sindre Støer, sier deres retningslinjer i praksis vil gjøre det svært vanskelig for analysesjefer å handle aksjer som meglerhusene publiserer analyser av.

– Våre bransjenormer er strengere enn det som direkte følger av loven, men indirekte gjelder de samme: Ingen ansatte i meglerhus kan misbruke sin posisjon, og informasjonstilgang, til å berike seg selv. Dette er en helt fundamental interessekonflikt ethvert verdipapirforetak har som grunnforutsetning i sin virksomhet, sier Støer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Pareto
 2. Euronext Growth
 3. Aker Carbon Capture

Flere artikler

 1. Arctics nye analysesjef kjøpte aksjer rett før positiv analyse

 2. Nesten bare kjøpsanbefalinger på Euronext Growth: - Den spiralen vi er inne i nå, vil få en stygg slutt

 3. Analytikere skaper heftig kursoppgang i børsferskinger

 4. Finanstilsynet om meglerhus: Ansatte kjøpte aksjer før analyse-slipp

 5. Finanstilsynet med kritikk av Arctic Securities etter aksjehandel