Nytt milliardunderskudd i SAS: Fylte kassen med tre milliarder i nye lån

Coronapandemien tynger fortsatt luftfarten og SAS. Flyselskapet stanset den store lekkasjen i selskapets kontantbeholdning gjennom å fylle på med nye lån, viser nye regnskapstall.

SAS-fly parkert på Kastrup flyplass utenfor København under coronapandemien.
Publisert:

SAS slapp torsdag resultatene for sitt andre kvartal – som i det avvikende regnskapsåret løper fra februar til april.

Selskapets konsernsjef Rickard Gustafson har nå gått av som varslet og er midlertidig erstattet av konserndirektør for kommersiell virksomhet i SAS Karl Sandlund.

Han fungerer i jobben frem til nyutnevnte Anko van der Werff tar fatt på jobben i juli.

– Mange vi har snakket med pekte på deg som en åpenbar kandidat til å ta over som konsernsjef etter Rickard, har du tenkt til å fortsette i SAS likevel?

– Ja, jeg har tenkt å fortsette i den stillingen jeg har. Rickard var konsernsjef i 10 år og akkurat nå skal jeg bidra til at vi får en god overgang frem til Anko van der Werff tar over, sier Sandlund, til E24.

Konserndirektør og fungerende konsernsjef i SAS; Karl Sandlund

Tjente mindre på passasjerer og mer på frakt

SAS’ andre kvartal inkluderer påsken, som vanligvis er en hektisk periode i bransjen, men slik ble det naturligvis ikke i år.

  • Inntektene til selskapet endte på 1,93 milliarder svenske kroner, ned fra 5,26 milliarder på samme tid i fjor.
  • Resultat før skatt endte på -2,36 milliarder, en forbedring fra −3,72 milliarder på samme tid i fjor
  • Resultat etter skatt endte på −2,43 milliarder, mot −3,47 milliarder på samme tid i fjor.

Selv om passasjertrafikken er kraftig ned går fraktmarkedet svært bra under pandemien. SAS opplevde en økning i fraktinntektene fra 160 til 282 millioner kroner, målt mot samme kvartal i fjor. Disse inntektene bidrar blant annet til å opprettholde selskapets langdistanseruter under pandemien.

– Antallet nye coronatilfeller forble høyt gjennom kvartalet, noe som resulterte i strenge reiserestriksjoner og lav etterspørsel etter flyreiser. Fokuset i kvartalet har vært på å senke SAS’ kostnader, sikre likviditet og styrke SAS’ fremtidige konkurranseevne videre, sier Karl Sandlund, i børsmeldingen.

– Økningen i vaksineringstempoet gir noe håp for lettelser i restriksjonene og en økning i etterspørselen frem mot den viktige sommersesongen, fortsetter han.

SAS peker på at kostnadsnivået var 500 millioner svenske kroner lavere enn første kvartal og at selskapet for første gang i pandemien leverte en forbedring i netto driftsresultat (EBIT – etter avskrivninger og før rentekostnader), både målt mot første kvartal og målt mot andre kvartal i fjor.

Fylte kassen med nye lån

SAS melder også at selskapet nå har «sikret finansiering for flertallet av flyleveransene» frem til andre kvartal 2022.

Ser man på selskapets kontantbeholdning falt den bare marginalt med 313 millioner i løpet av de tre månedene, et fall fra 4,73 til 4,42 milliarder.

Til sammenligning svidde SAS av 5,5 milliarder i sitt første kvartal, tilsvarende om lag 1,85 milliarder norske kroner i måneden. Dette ble blant annet drevet opp av at selskapet betalte tilbake 2,1 milliarder i billettrefusjoner.

At situasjonen fortsatt er krevende i SAS og luftfarten er det imidlertid ingen tvil om.

Selv om selskapet klarte å redusere pengene som rant ut på driften fra 1,76 til 1,40 milliarder målt mot samme periode i fjor, og summen som ble brukt på investeringer ble redusert fra 3,30 til 1,52 milliarder, så var det ikke nok.

SAS startet kvartalet med 4,73 milliarder kroner i kassen, og totalt trakk drift og investeringer 2,92 milliarder ut, viser kontantstrømmen. Dermed satt man igjen med 1,81 milliarder.

Det ble imidlertid fylt på med 2,95 milliarder i friske lån. Etter 328 millioner i nedbetaling på annen gjeld og andre justeringer endte kassen på 4,42 milliarder.

Finansdirektør Magnus Örnberg forklarer til E24 at pengene som kom inn stammer fra flyfinansiering.

– Vi har både jobbet for å forbedre kontantstrømmen fra driften, gjennom blant annet å reforforhandle leverandøravtaler og gjøre forbedringer i billettsalget og det har hjulpet, og vi har jobbet med finansieringsløsninger på toppen, sier han og fortsetter:

– Den store posten i kvartalet er flyfinansiering, der vi både har gjennomført «sale-leaseback» (fly selges og leases deretter tilbake, noe som frigjør penger, journ.anm.) og vi har gjennomført ordinær flyfinansering. Så det er et bra arbeid som har gjort og som har bidratt, sier Örnberg.

Han sier at SAS opplever at de blir ansett som en «respektert» aktør i finansmarkedet og at de oppnår gode vilkår.

– Alt dette gjør oss tryggere på at vi skal få til en god opptrapping frem mot den viktige sommersesongen, sier han.

Har sikret seg en ekstra buffer

Regnskapet kommer dagen etter at SAS meldte at selskapets største aksjonærer, inkludert Danmark og Sverige, gir selskapet en ytterligere kreditt på 3,0 milliarder svenske kroner.

«Målet med kredittlinjen er å skape en likviditetsbuffer som komplementerer andre pågående tiltak i SAS for å redusere kostnader og styrke likviditeten», skriver selskapet.

Dette kommer på toppen av de 12 milliardene som Sverige, Danmark, Wallenberg-familien og andre aksjonærer og investorer bidro med i frisk kapital i fjorårets redningspakke, samt de 1,5 milliardene SAS lånte i desember i fjor under den statlige norske lånegarantien for luftfarten.

SAS opplyser at den rentebærende gjelden i selskapet var 32,3 milliarder ved utgangen av kvartalet i april, en økning fra 31,6 milliarder ett år tidligere.

Den nye likviditetsbufferen skal nå utarbeides i henhold til rammeverket EU-reglene legger for statsstøtte, opplyser SAS.

– Hva slags vilkår vil dere få på dette, for eksempel sammenlignet med et obligasjonslån eller annen finansiering?

– Det er litt tidlig å si fordi vi nå er i gang med å sette opp rammeverket for fasiliteten. Men vi tror dette er en bra vei for oss på kort til mellomlang sikt, sier Örnberg.

Les også

Sverige og Danmark åpner for å låne nye milliarder til SAS

Publisert:
Gå til e24.no