Gratis torskekonsesjoner prises til 2,3 milliarder

Aksjemarkedet setter en skyhøy verdi på oppdrettskonsesjonene som Norcod forventer å få gratis fra norske myndigheter.

SKAL VOKSE KRAFTIG: Norcods kvalitetssjef Stine Vinje viser frem et prakteksemplar på merdkanten. Selskapet har planer om å nå en årlig produksjon på 25.000 tonn oppdrettstorsk.
Publisert:

Torsk banker laks på Oslo Børs. Torskeoppdretteren Norcod er opp 170 prosent siden noteringen på Euronext Growth i oktober i fjor.

Den brede sjømatindeksen OBSFX, som i stor grad speiler utviklingen til den langt større laksesektoren, er opp knappe syv prosent i samme periode.

Norcods markedsverdi har nådd 2,3 milliarder kroner, og dermed verdsettes selskapets nåværende produksjonskapasitet på 6.500 tonn til 364 kroner per kilo.

Til sammenligning prises kapasiteten til Bakkafrost, børsens mest lønnsomme lakseoppdretter over flere år, til 347 kroner per kilo.

Uten at det gir noe forventningspress hos Norcod-sjef Christian Riber.

– Det er mange måter å regne på. Hvis man tror at vi skal klare å nå en produksjon på 25.000 tonn og tjene en margin på 20 kroner per kilo, så er aksjen priset attraktivt og har mye å gå på, sier Riber til E24.

– Viktig grunn til at vi kan ekspandere raskt

For det er ikke bare torsken i hånden som lokker investorene, men de ti som svømmer ute i fjorden.

Norcod har allerede sikret seg ni konsesjoner som sikrer en kapasitet på 6.500 tonn, men for å nå ambisjonene om 25.000 tonn behøves flere konsesjoner fra myndighetene i løpet av de neste par årene.

Norcod forventer å måtte betale like mye for de nye konsesjonene som de gjorde for de eksisterende, nemlig null.

– At vi ikke har de samme kostnadene knyttet til konsesjoner er en viktig grunn til at vi kan ekspandere så raskt som vi nå gjør, og støtten fra regjeringen og myndighetene er viktig for å få denne nye industrien på føttene, sier Riber.

HAR TROEN: Norcod-sjef Christian Riber.

Han viser til at investeringskostnaden per kilo for å etablere ny lakseproduksjon i norske fjorder ligger et sted mellom 150–200 kroner.

For torskeoppdrett ligger beløpet rundt 16–20 kroner per kilo, og differansen skyldes nesten utelukkende fravær av konsesjonsavgift og kostnader knyttet til avlusing, ifølge Riber.

Marginnivået på rundt 20 kroner per kilo som ble forespeilet investorene før børsnoteringen, er fullt på høyde med hva lakseoppdretterne har oppnådd i sine aller beste år.

– Det er mulig at myndighetene vil begynne å ta betalt for torskekonsesjoner i løpet av noen år. Vi forventer at det vil styrke Norcods konkurranseposisjon, siden det gjør inngangsbarrierene høyere, sier Riber.

Den forrige investeringsbølgen i torskeoppdrett tidlig på 2000-tallet endte i dundrende konkurs for nærmest samtlige involverte.

– Å innføre vederlag på tillatelser til torskeoppdrett før den er solid etablert, både i volum og lønnsomhet, vil være å spenne ben på en potensiell positiv utvikling for norsk oppdrettsnæring, sa fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen til Intrafish i oktober.

– Regjeringen har ikke noen umiddelbare planer om å innføre vederlag for tillatelser til oppdrett av torsk eller annen marin fisk, sier kommunikasjonssjef Martine Røiseland i Nærings- og fiskeridepartementet til E24.

– Et hinsides potensial

Hvis man i stedet sammenlignet Norcods markedsverdi med fremtidshåpet på 25.000 tonn, faller verdien per kilo torsk til 96 kroner.

Det er likevel på linje med lakseoppdretteren Grieg Seafood, som har en årlig kapasitet på nesten fire ganger mer volum med laks, i underkant av 100.000 tonn.

Griegs børsverdi på i underkant av ti milliarder gir en implisitt verdi per kilo laks på 98 kroner.

– Det blir å sammenligne bransjer som er på forskjellige stadier. Mens lakseoppdrett er forholdsvis modent, er potensialet i torsk helt hinsides, og det er nok dette som er priset inn i Norcod-aksjen, sier Lars Krogh, daglig leder i Isfjord Norway, til E24.

Selskapet er femte største eier i Norcod med åtte prosent av aksjene, og sitter dermed på verdier for 184 millioner kroner.

At det kan bli innført vederlag for torskekonsesjoner i fremtiden, har Krogh et avslappet forhold til.

– Før det blir aktuelt tror jeg næringen har vist at den kan drive lønnsomt, og da blir nok ikke denne ekstrakostnaden et stort problem, sier Krogh.

– FORTSATT MYE Å BEVISE: Tore Tønseth i Norcod-eier Ronja Capital forventer at torskekonsesjoner vil være gratis en god stund til.

– Torsk er mer skalerbart

Brønnbåtreder Roger Halsebakk eier åtte prosent av Norcod gjennom sitt investeringsselskap Ronja Capital.

– Vi er av den oppfatning at torskekonsesjoner vil være vederlagsfritt en del år frem i tid. Næringen har fortsatt mye å bevise, og det vil ikke være hensiktsmessig å innføre auksjon og lignende betalinger før næringen har vist en god inntjening over tid, sier Ronja Capital-sjef Tore Tønseth til E24.

Han mener imidlertid at torskeoppdrett anno 2020 er noe helt annet enn det man så for ti år siden.

– Vi har kommet til sjette generasjon oppdrettstorsk, og de biologiske resultatene så langt er svært lovende. Vi har stor tro på det Norcod gjør nå, sier Tønseth.

En annen investor som har tjent gode penger på torsk er Farvatn Private Equity, som har en eierandel på tre prosent.

SATSER PÅ SJØMAT: Farvatn Private Equity og adm. direktør Tore Hopen.

– Vi har brukt mye tid på sjømatsektoren de siste årene, og tenker at det er flere arter enn laks som egner seg for oppdrett, sier Tore Hopen, adm. direktør i Farvatn Private Equity, til E24.

Farvatn har også investert i den nylige emisjonen i kveiteoppdretteren Nordic Halibut.

Hopen trekker frem Norcods kontroll på hele verdikjeden som et viktig konkurransefortrinn.

– Samtidig fremstår oppdrett av torsk som mer skalerbart enn laks, siden sistnevnte har utfordringer med lakselus og andre ting som gjør at det er begrenset hvor mye mer fisk du kan sette i sjøen, sier Hopen.

Publisert:
Gå til e24.no