Lønnsforskjeller i finans: DNB og Nordea innrømmer at utjevning tar tid

Det er lite bedring å spore når det gjelder likelønn i finans, tross økt fokus og millioner i potten for å utjevne kjønnsforskjellene i storbanker som DNB og Nordea.

Lønnsforskjellene vedvarer i finans.
Publisert: Publisert:

Kvinnelige ansatte i finansbransjen tjente i fjor i underkant av 82 prosent av sine mannlige kollegers og det er marginal endring å spore over de siste ti årene, til tross for økt fokus i bransjen.

– Det er langt fra godt nok, men det har vært en bedring de siste årene. For at kvinner skal tjene like godt som menn, må de ha like stillinger, og vi har nå konkrete program for å løfte fram kvinnelige talenter, sier Nordea Norge-sjef Snorre Storset til E24.

Nordea Norge-sjef Snorre Storset

I 2018 tjente kvinner i finans i snitt 600.610 kroner sammenlignet med 735.520 kroner for menn, ifølge Teknisk beregningsutvalg.

– Finansbransjen har tradisjonelt vært dominert av menn, og vi ser også at den omfattende digitaliseringen i banksektoren fører til en overvekt av menn, så jeg tror ikke vi vil se store forbedringer i likelønnen med det første, sier Storset.

Nordea Norge hadde tidligere likelønnspott for å jevne ut lønnsforskjeller, men ser nå større effekt av målrettet satsing på like karrieremuligheter.

DNB viderefører likelønnspott

DNB har de siste tre årene hatt en likelønnspott på 17 millioner kroner for utjevning av forskjeller, og mener det er et viktig tiltak.

– Vi har gode erfaringer med likelønnspotten, og vil fortsette med dette også i årets lønnsoppgjør, selv om størrelsen foreløpig ikke er avklart, sier DNB-direktør Ole Christian Solberg til E24.

Solberg innrømmer at det går smått med utjevningen, og påpeker at en av hovedårsakene til lønnsforskjellene i DNB er at kvinner er underrepresentert i stillinger med høy lønn, for eksempel lederstillinger. Banken har derfor iverksatt andre tiltak for å rekruttere kvinner og har en målsetting om 40 prosent kvinneandel på de fire øverste ledernivåene.

– I sum vil dette gi effekt, men vi ser at vi trenger tid for å utligne forskjellene. I noen områder har vi små forskjeller mens vi andre tradisjonelle mannsdominerte områder har større forskjeller.

Publisert:

Her kan du lese mer om