INKASSO: Bedret drift i Aktiv Kapital

Omsetningen falt, men resultatet ble styrket i inkassoselskapet.

Storaksjonær John Fredriksen i Marine Harvest kan sammen med de andre aksjonærene glede seg over et ekstraordinært utbytte etter tredje kvartal 2010.
Publisert:

Det John Fredriksen-dominerte inkassoselskapet Aktiv Kapital AIK hadde i tredje kvartal i år et resultat før skatt på 50,9 millioner kroner.

I samme periode året tidligere hadde selskapet et overskudd på 16 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 114,1 millioner kroner, opp fra 100,9 millioner kroner i samme periode året tidligere.

- Vi ser effektene av de mange forbedringstiltakene vi har gjennomført og presenterer en vekst i driftsresultatet på 13 prosent til tross for at innbetalinger fra porteføljer har gått ned, sier konsernsjef Erik Øyno i Aktiv Kapital.

Driftsinntektene falt til 283,3 millioner kroner, mot 289,2 millioner kroner i tredje kvartal 2009. Selskapet opplyser at nedgangen i driftsinntekter sammenlignet med fjoråret i hovedsak er knyttet til inkassovirksomheten. Inntektene fra dette segmentet utgjorde 52,0 millioner kroner, mot 60,8 millioner kroner i fjor.

- Vi har nå en effektiv organisasjon og en solid balanse som gjør oss godt posisjonert for å utnytte de markedsmulighetene vi ser komme. Den gode finansielle posisjonen gjør oss i stand til å ekspandere ytterligere samt mulig utbetaling av overskuddslikviditet til selskapets aksjonærer, sier Øyno.

Aktiv Kapital hadde i tredje kvartal 381,7 millioner kroner i innbetalinger på porteføljer, mot 446,7 millioner kroner i tredje kvartal 2009. Nedgangen skyldes hovedsakelig få porteføljekjøp i den seneste tid, opplyser selskapet.

Les flere nyheter på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om