Noreco selger norsk oljevirksomhet: – Hadde altfor mye gjeld

Noreco selger praktisk talt hele sin petroleumsvirksomhet. Nå består morselskapet av en minoritetspost i en nytt selskap – pluss et forsikringskrav i milliardklassen.

TAR GREP: Noreco selger virksomhet for å redusere gjelden.
Publisert: Publisert:

Mandag morgen ble det klart at Norwegian Energy Company (Noreco) selger sine norske petroleumsinteresser til selskapet Djerv Energi. Selskapet vil sitte igjen med en eierandel på 30 prosent i Djerv, mens et amerikansk investeringsfond blir største eier.

Noreco har videre inngått en avtale om salg av eierandelen på 4,36 prosent i Enoch-lisensen til Hitechvisions Cape omega.

Dermed har Noreco solgt praktisk talt all virksomheten som lå i datterselskapet Noreco Norway, som igjen inneholdt eiendelene på norsk sokkel.

– Noreco Norway hadde en altfor stor gjeldsbyrde, sier styreleder og fungerende konsernsjef Silje Augustson i Noreco til E24.

Dette skal nå løses gjennom transaksjonene som ble meldt i dag.

NORECO-SJEF: Silje Augustson.

Noreco mener at disse, samt provenyet fra salg av Oselvar, åpner for tilbakebetaling av anslagsvis 90 prosent av obligasjonslånet Nor06.

– Dette er etter vår oppfatning en god avtale for kreditorene i obligasjonslånet 06, som får innløsning og nedbetalt på gjelden før tiden, sier Augustson.

Les også

Slik vil Noreco komme seg ut av gjeldskrisen

Milliardkrav

Dersom man får nødvendige godkjennelser og avtalene gjennomføres, innebærer dette at all petroleumsvirksomhet i Noreco Norway opphører.

– Petroleumsvirksomheten selges unna til et nytt eierselskap, som vil bli kapitalisert av et stort amerikansk fond. Dette muliggjør at letevirksomheten kan drives videre med en ny sterk eier, sier Augustson.

Gjenstående i morselskapet Noreco er en minoritetsandel Djerv, samt et meget stort forsikringskrav og obligasjonslånet Nor10.

Sikret forsikringspenger

Det ble i forrige uke klart at Noreco har inngått et samarbeid med Awilhelmsen Special Opportunities AS og selskapet QVT Financial LP i forbindelse med dette kravet, som igjen er relatert til skader på Siri-plattformen i 2009.

– Vi har i forsikringssaken fått med oss veldig sterke partnere, og selskapet er sikret en minste utbetaling på 15 millioner dollar, sier Augustson.

Nøyaktig hvordan fordelingen av eventuelt overskytende over dette beløpet skal fordeles, er ikke kjent. Men etter det E24 erfarer, er det totale kravet på rundt en halv milliard dollar, tilsvarende over fire milliarder norske kroner.

Selskapet sitter i ellers igjen med en liten andel i Lulita-feltet i Danmark, samt to engelske datterselskaper.

Augustson holder kortene tett til brystet når det kommer til Norecos fremtid utover det umiddelbare.

– Vi arbeider med å sikre verdier og redusere risiko. Det er for tidlig å si noe mer nå, sier hun.

Les også

Investor Erik Henriksen omkom i båtulykke

Les også

Noreco får sin femte sjef på under fem år

Les også

Ståle Kyllingstad: - Jeg angrer på Noreco

Publisert:

Her kan du lese mer om