KVARTALSRESULTAT: Svakere for Veidekke

Veidekke øker omsetningen, men endte likevel med et dårligere resultat i andrekvartal enn i fjor.

FORNØYDE: Veidekke er fornøyde med andrekvartalsresultatet til tross for et svakere resultat.
Publisert:

Veidekke

OSE

VEI

ser bedring i markedet etter å ha levert positive andrekvartalstall.

Omsetningen for hele konsernet økte fra 4,18 milliarder kroner i andrekvartal i fjor til 4,32 milliarder i samme periode i år - en økning på 3,3 prosent.

Omsetningsøkningen stammer først og fremst fra anleggssegmentet i Norge og Sverige.

- Krevende markedssituasjon

Men til tross for den økte omsetningen ble det likevel et fall i driftsresultat. Driftsresultatet endte på 131,2 millioner kroner.

Det førte til at Veidekke konsernet fikk et svakere resultat før skatt med 20 prosent til 163,3 millioner kroner sammenlignet med andrekvartal i fjor.

Veidekke påpeker at det finnes mye ledighet i bransjen, men selskapet mener de har håndtert finanskrisen på en god måte.

- Så langt i 2010 viser Veidekkes resultater at vi fortsatt befinner oss i en krevende markedssituasjon med mye ledig kapasitet og hard konkurranse. Totalt sett har Veidekke håndtert lavkonjunkturen på en måte som gjør at vi står sterkt både organisasjonsmessig og finansielt, og så vel aktivitetsnivå som utviklingen på eiendomssiden viser tegn til forbedring sammenlignet med forrige år, fastslår konsernsjef Venold.

- Fornøyd med resultatet

Nedgangen til tross, selskapet er godt fornøyd og ser fremover mot et marked i bedring.

- Vi er fornøyd med resultatet gitt vår konkurransesituasjon, og ser nå flere tegn til bedring. Økt aktivitet og ordrereserve for entreprenørvirksomhetene i Norge og Sverige, styrket boligsalg, oppstart av stadig nye boligprosjekter og bedrede markedsutsikter gir oss positive muligheter fremover, sier konsernsjef Terje R. Venold i en pressemelding.

Resultatet gav aksjeeierne et resultat per aksje på 0,8 kroner. Ned fra 1,6 i fjor.

Flere nyheter på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om