Japanske rederier varsler kamp mot Sveaas: – Vil benytte alle tilgjengelige juridiske muligheter

De japanske rederiene som har utestående krav mot Western Bulk har på ingen måte tenkt å gi opp kampen.

Publisert:

Dette skriver de japanske rederienes norske representant, advokat Kristian Lindhartsen i Kyllingstad Kleveland, i en pressemelding onsdag.

«De japanske rederiene vil med alle tilgjengelige rettslige midler utfordre Bulk Invests salg av WB Chartering til Kistefos Equity Operations (KEO) – både gjennom Bulk Invest-boet og direkte mot KEO», heter det i pressemeldingen fra advokatfirmaet.

«I en slik situasjon vil det også være naturlig å se på andre mulige ansvarlige for at salget ble gjennomført til underpris.»

Les også

Japanske rederier krever Sveaas-kjøp reversert

Mener prisen var for lav

Det var i januar at Christen Sveaas-selskapet Kistefos kjøpte opp den lønnsomme delen av kriserammede Western Bulk, WB Chartering. Sveeas er selv er majoritetsaksjonær i tørrlastrederiet, som senere har byttet navn til Bulk Invest.

Prisen Kistefos betalte var til sammen 47 millioner dollar.

Denne prisen mener japanerne er altfor lav, og ser på kjøpet som en form for ulovlig utbytte. Det vises til en vurdering gjort av Deloitte, som i etterkant anslår verdien av WB Chartering til mellom 60 og 100 millioner dollar.

Rederiene vil fortsatt benytte «alle tilgjengelige juridiske muligheter» for å utfordre gyldigheten av salget.

Les også

Bulk Invest-sjefen: – Bunnen har falt ut av markedet

Søkte om konkurs

Bulk Invest søkte nylig om konkursbeskyttelse etter at selskapet mislyktes med å komme til enighet med de seks japanske rederierene. De sistnevnte hevder at tilbudet som ble forelagt dem i forhandlingene var basert på feil premisser og hadde uakseptabel kort tidsfrist.

Rederiene hevder å ha 172 millioner dollar utestående gjennom lange skipsleieavtaler, mens kompensasjonen som lå på bordet utgjorde kun 2,49 prosent av dette.

Japanerne har levert inn to begjæringer til Oslo byfogdembete for å få transaksjonen reversert.

Som en direkte konsekvens av Bulk Invests konkursbegjæring trekkes begjæringene for Oslo byfogdembete. Tilbaketrekkingen av begjæringene signaliserer imidlertid ikke på noen som helst måte at de japanske rederiene aksepterer transaksjonen.

Mener restruktureringsforslag var umulig

Før Bulk Invest gikk overende, ble det fremmet et forslag om restrukturering.

«Vi registrerer at Bulk Invest ASA hevder at konkursbegjæringen kom som følge av at ett tradinghus motsatte seg en restrukturering. Sannheten er at svært få – om noen – av skipseierne var villige til å akseptere deres såkalte restruktureringsplan uten noen reservasjoner. Bulk Invests forslag til restruktureringsplan var hverken praktisk eller mulig å gjennomføre», skriver Kyllingstad Kleveland.

De japanske rederiene fremmet et annet forslag, som innebar innskudd av frisk egenkapital og reduserte rater.

E24 har vært i kontakt med Kistefos, men har foreløpig ikke lykkes med å innhente kommentarer fra selskapet.

Les også

– Bunnen har falt ut av markedet

Les også

Bulk Invest vil slå seg selv konkurs

Les også

Japanere vil ha reversert Sveaas-avtale

Publisert: