Finanstilsynet og Oslo Børs gransker Funcom-aksjen

Flere personer i ledelsen har solgt aksjer mens kursen har falt med 90 prosent.

KURSRAS: Funcom-aksjen har de siste fire månedene falt med over 90 prosent, fra 24 kroner til 2,38 kroner.

  • Jo Andre Aakvik
  • Sverre Rørvik Nilsen
Publisert:

- Jeg kan bekrefte at vi gjør undersøkelser rundt Funcom-aksjen, og at vi ser på transaksjoner og kursutviklingen de siste månedene, sier seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet til E24.

Også hos Oslo Børs har alarmenklokken kimet.

- Vi gjorde noen undersøkelser av handler i Funcom. Vi har fått en redegjørelse fra selskapet og vi er fortsatt i dialog med selskapet om dette, sier kommunikasjonssjef Guro Steine ved Oslo Børs til E24.

Salgsflopp

Undersøkelsene av Funcom startet som en følge av den dramatiske kursnedgangen forut for - og etter lanseringen av - storsatsingen «The Secret World» 3. juli.

Tirsdag denne uken ble det kjent at Funcom bare har solgt 200.000 kopier online-spillet, noe som av finansanalytiker Espen Torgersen betegnes som «...fryktelig lavt tall».

Fra en toppnotering på rundt 24 kroner i april, har aksjen falt til en bunnotering på 2,38 kroner tirsdag ettermiddag.

Samtidig med det kraftige kursfallet har personer i Funcoms ledelse solgt unna til dels betydelige aksjeposter (se faktaboks).

Det gjelder ikke minst tidligere toppsjef Tor Arne Aas, som siden april har solgt Funcom-aksjer for minst 10 millioner kroner

En del av dette har han solgt etter at han gikk av som toppsjef dagen før lanseringen av «The Secret World».

- Jeg har solgt aksjer gjennom flere transaksjoner på forskjellige tidspunkt, sier Aas til E24.

På eget initiativ

Ifølge Holen i Finanstilsynet har undersøkelsene av Funcom kommet i stand på eget initiativ.

Han ønsker ikke å gå i detalj på undersøkelsens karakter.

- Jeg kan ikke gå inn på detaljer rundt måten vi undersøker på, sier Holen, som svarer slik på spørsmål om det er gjort noen form for bevissikring i saken.

- Jeg kan heller ikke gå inn på hva slags skritt vi har tatt i etterforskningen, sier Holen.

Aas sier til E24 at han hverken har vært i kontakt med Finanstilsynet eller Oslo Børs om sine aksjetransaksjoner.

Selskapet derimot har hatt dialog med Oslo Børs.

Fortsatt tilgang til e-post

En del av Aas' aksjetransaksjoner har skjedd etter at han gikk av som toppsjef.

Etter å ha gått av som sjef var Aas tiltenkt en rolle som rådgiver for Funcom, men han har i liten grad blitt benyttet.

OFFENTLIG INFORMASJON: Tidligere konsernsjef Trond Arne Aas i Funcom sier han kun har solgt aksjer basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

Knut Falch

- Som følge av innsparingstiltakene, har Aas hatt vesentlig mindre engasjement enn det vi hadde tenkt, sier Schreiner.

Ifølge Funcom-sjefen har hans forgjenger fortsatt tilgang til e-post hos Funcom, men ikke tilgang til sensitiv informasjon som salgsrapporter og lignende. Aas har også fortsatt tilgang til lokalene.

- Jeg kan ikke gå mer i detalj rundt dette. Det er et sak mellom de det angår og Oslo Børs, sier Schreiner.

FÅ MER INFORMASJON OM FUNCOM PÅ E24 BEDRIFT.

- Naturlig å selge

Aas gikk av som sjef dagen før «The Secret World» ble lansert, 3 juli.

Det ble den gangen avvist at avgangen var knyttet opp til problemer med lanseringen av «The Secret World».

Overfor E24 avviser Aas at han på det tidspunkt han solgte aksjer hadde informasjon om at «The Secret World» ville floppe.

- Jeg solgte aksjer med bakgrunn i det som har vært offentlig informasjon. Vi satt da på positive tilbakemeldinger fra testbrukerne, og forhåndssalget virket bra, sier Aas til E24.

- Det var naturlig for meg å selge meg litt ned da jeg ikke lenger var sjef for selskapet. Det var en enkel vurdering, men jeg er fortsatt femte største aksjonær, sier Aas.

Også nåværende sjef Ole Schreiner sier at forhåndssalget av «The Secret World» ikke ga noen indikasjon på at spillet ville bli en fiasko.

- Forhåndssalget gikk som forventet, og vi hadde derfor ingen signaler om at vi ikke ville nå salgsmålene da, sier Ole Schreiner.

- Rystet

Det gikk likevel svært kort tid fra spillet ble sluppet til Funcom-ledelsen skjønte at salget sviktet.

- Allerede ved lansering gikk salgstallene ned. Vi har bare solgt 200.000 kopier, så det sier seg selv at vi raskt skjønte at salgsmålene ikke ville bli nådd, sier Schreiner.

Aas derimot, sier han ble rystet av meldingen Funcom sendte 10. august, da det i praksis varslet at «The Secret World» var en flopp.

- Jeg visste ikke noe om salgstallene før meldingen fra Funcom 10. august. Da jeg fikk se den meldingen, ble jeg ganske rystet, sier Aas.

- Det er veldig trist at aksjekursen har falt så kraftig, og mange, inklusive meg, har tapt penger.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Funcom

Flere artikler

  1. Funcoms «The Secret World» i ferd med å floppe

  2. Slik snakket Funcom opp sin egen flopp

  3. Eks-sjefen i Funcom svarer på investorenes vanskelige spørsmål

  4. Funcom-sjefen gårdagen før storlansering

  5. Funcom stuper på Børsen