Berge Gerdt Larsen reiser Europa rundt for å stanse DNO-fusjonen

Berge Gerdt Larsen jobber hardt for å mobilisere støttespillere i kampen mot fusjonen.

RUNDREISE: Tidligere styreleder Berge Gerdt Larsen i DNO International forsøker å stanse fusjonen med RAK Petroleum.
Publisert:

Den største private aksjonæren i DNO, og tidligere styreformann, Berge Gerdt Larsen er stor motstander av den foreslåtte fusjonen mellom DNO og RAK Petroleum.

De siste ukene har han reist rundt om i Europa og snakket med aksjonærer:

- Berge har møtt en rekke norske og internasjonale investorer i de seneste ukene i tilknytning til den ekstraordinære generalforsamlingen, sier Larsens pressetalsmann, Geir Bjørlo fra Corporate Communications til E24.

«Kupp»

I sin kamp mot fusjonen har Berge Gerdt Larsen fått støtte fra sin rådgiver gjennom mange år, Erik J. Frydenbø.

Frydenbø, som indirekte og direkte eier en signifikant andel DNO-aksjer, har sammen med det Berge Gerdt-kontrollerte selskapet Petrolia Invest AS sendt et brev til DNO i håp om å revidere planen for den ekstraordinære generalforsamlingen.

I brevet foreslår Frydenbø en rekke temaer som han mener må etterforskes og til E24 trekker han frem de to viktigste elementene:

  • RAK Petroluem får en eierandel på 40 prosent i DNO, gjennom fusjonen mellom selskapene, uten at dette utløser en budplikt på alle aksjene i selskapet.
  • Omstendighetene for hvordan RAK Petroluem fikk makten i DNO-styret ved sist generalforsamling.

Frydenbø mener at RAK Petroluem endret planen for generalforsamlingen 30 minutter før den ble avholdt.

- Dette er en klassisk brutal måte å opptre på, i strid med god forretningskikk, sier Frydenbø til E24.

- Generalforsamlingen var et kupp av DNO. Man skiftet ut styret og deretter gjorde man en rask forhandling om fusjonen.

DNOs pressetalsmann Tom Bratlie opplyser til E24 at transaksjonen har gått «etter boka» og at alt er diskutert med Oslo Børs på forhånd.

- Det blir veldig rart om en advokat skal mistenkeliggjøre oss i forbindelse med en transaksjon som er helt lovlig, sier Bratlie til E24.

Bratlie opplyser også at generalforsamlingen ble avholdt i henhold til lover og regler.

Eide ber om støtte

I et personlig brev til DNOs aksjonærer ber DNO-sjef Helge Eide aksjonærene om å støtte fusjonen med arabiske RAK Petroleums virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika:

«Før vi kan gå videre med fusjonen og integrasjonsplanen vil dere som aksjonærer ha en mulighet til å stemme. Som aksjonær i selskapet vil jeg stemme for fusjonen. Din stemme er viktig og jeg håper derfor at du vil gjøre det samme. Jeg håper også at du vil gi oss din stemme dersom du ikke kan stille personlig på møtet 1. november», skriver Eide i brevet til aksjonærene.

Fakta om fusjonen

Styrene i DNO International og RAK Petroleum godkjente 9. september fusjonsavtalen som ble meldt 4. juli i år.

En børsmelding som gikk ut samme dag stadfestet at fusjonen verdsatte DNO til 8,83 milliarder kroner, mens Rak Petroleums driftsselskaper ble verdsatt til 250 millioner dollar.

- Ved å kombinere disse to selskapene, vil det nye DNO International være i stand til å ikke bare utvinne stor verdi fra nåværende virksomhet, men vi vil også spille en mer aktiv rolle i Midtøsten, Nord-Afrika og MENA-regionen, sa Eide i en kommentar da.

Det som gjenstår for at en endelig avtale skal godkjennes, er at aksjonærene får stemt på den ekstraordinære generalforsamlingen 1. november.

Fusjonen vil øke RAKs eierandel i DNO fra 30 til 40 prosent, men som følge av at DNO gir RAK 10 prosent av aksjene som en del av avtalen, utløses ikke budplikten på alle aksjene - noe som ville vært tilfelle om RAK Petroleum kjøpte aksjene i annenhåndsmarkedet.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om