DNB-sjef Kjerstin Braathen tjente 15,4 millioner i fjor

Braathen er fortsatt den best betalte i storbankens konsernledelse, som til sammen tjente 85,4 millioner kroner i 2022.

DNB-sjef Kjerstin Braathen under presentasjon av DNBs resultat for 4. kvartal 2022 den 9. februar i år.
Publisert:

Det viser årsrapporten til DNB for 2022.

Den samlede godtgjørelsen på 15,4 millioner består av lønn, bonuser, opptjening til pensjon og andre ytelser.

I 2021 tjente Braathen totalt 15 millioner kroner.

Færre direktører

I 2022 hadde DNB-sjefen en fastlønn på 8,6 millioner kroner, opp fra 8,3 millioner kroner året før.

Les på E24+

27-åringen var sikret jobb lenge før endt utdanning. Her er nesten alle i arbeid fra dag én.

Samtidig var en del av lønnen i aksjer. Dette utgjorde 2,5 millioner kroner og er nær det samme som i 2021.

I tillegg fikk Braathen bonus. Den beløp seg til 3,2 millioner kroner – på nivå med året før.

På toppen kom et beløp til forskjellige ytelser og pensjonsopptjeningen. Totalt rundt 1,1 millioner kroner. Også dette beløpet er på nivå med 2021-lønnen.

Samlet tjente de 12 direktørene i DNBs konsernledelse 85,4 millioner kroner i fjor. Året før tjente 16 direktører 89,6 millioner til sammen.

Braathen er fortsatt den desidert best betalte.

3 prosents ramme

På andre plass kommer Alexander Opstad, sjef for DNBs meglerhus DNB Markets. Han tjente totalt 11,4 millioner kroner i 2022.

Han beholder dermed plassen som den nest best betalte i ledelsen, men lønnen hans har ikke endret seg nevneverdig det siste året.

Harald Serck-Hanssen havner som nummer tre på listen. Han er leder for bedriftsmarkedet i DNB, og tjente totalt 9,3 millioner kroner i fjor.

«Fjorårets lederlønnsoppgjør i DNB ble gjennomført innen en ramme på 3 prosent, som også gjelder konsernsjefen», skriver Vibeke Hansen Lewin, kommunikasjonsdirektør i DNB, i en e-post til E24.

Hun påpeker at gjennomsnittlig forventet lønnsvekst i 2022 var 4,6 prosent, og at konsernsjefens lønnsutvikling lå under lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

«De siste 10 årene har lønnsutviklingen for konsernsjefen fulgt rammene for det ordinære lønnsoppgjøret. Konsernsjefens fastlønn ble regulert med 3,0 prosent for 2022, som utgjør 240 000 kr.», skriver Lewin.

DNBs resultat etter skatt steg til 32,9 milliarder kroner i 2022, opp fra 25,4 milliarder kroner i 2021.

Publisert:

Her kan du lese mer om