Overskudd på 525 millioner for Solstad Offshore

Offshorerederiet økte overskuddet og driftsinntektene i fjerde kvartal, og ser en kraftig bedring i markedet fremover.

Solstad Offshore-sjef Lars Solstad.
Publisert:

Rederiet Solstad Offshore legger torsdag ettermiddag frem resultatene for fjerde kvartal.

  • Tallslippet viser at Solstad fikk et resultat før skatt på 525 millioner kroner, mot minus 396 millioner kroner i fjerde kvartal året før.
  • Samtidig landet driftsinntektene på 1,64 milliarder kroner i kvartalet, mot 1,3 milliarder kroner i tilsvarende periode året før.
  • Justert ebitda endte på 454 millioner kroner i fjerde kvartal, en oppgang fra 291 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2021.

Solstad Offshore-aksjen fikk et kraftig løft på Oslo Børs i fjor og aksjen har steget videre på nyåret, i takt med en kraftig bedring i markedet for offshoreskip.

Les på E24+

Nå er det stor fallhøyde i Solstad Offshore

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at markedet fortsetter å styrke seg til tross for et utfordrende makroøkonomisk miljø. Det ble et kvartal med høy utnyttelse og forbedrede kommersielle vilkår på tvers av alle geografiske regioner og fartøyssegmenter sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021.

Driftsinntektene for 2022 totalt sett 6,49 milliarder kroner, som er en oppgang fra 5,4 milliarder kroner i 2021.

Gjennom kvartalet har 80 fartøy vært operative, med en gjennomsnittlig flåteutnyttelse på 88 prosent.

Etterspørselen fortsetter å øke

Solstad har børsmeldt en rekke nye oppdrag i løpet fjerde kvartal. Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at det har inngått nye kontrakter for 3,3 milliarder kroner i perioden.

Rapporten viser at rederiet satt med en ordrereserve på 9,2 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 5,6 milliarder kroner ved utløpet av fjerde kvartal året før.

Solstad skriver at etterspørselen etter selskapets tjenester fortsetter å øke, og at rederiet går inn i 2023 med en god balanse av ordrereserver og tilgjengelig kapasitet.

Les også

Kampen om havbunnen

Administrerende direktør Lars Peder Solstad sier i en kommentar til rapporten at antallet nye kontrakter sammen med ordrereserven utgjør et solid fundament for 2023.

– Det er ikke utenkelig at vi vil oppleve et scenario hvor aktiviteten innen olje og gass fortsetter å øke, drevet av høye energipriser og fokus på energisikkerhet, samtidig som fornybare energikilder utvikles for å kutte i globale utslipp, skriver han i kvartalsrapporten.

– Når aktiviteten går opp påvirkes også kostnadene normalt sett. Global inflasjon øker driftskostnadene våre, og finanskostnadene våre økte på grunn av høyere renter. Likevel, når vi oppsummerer 2022, er det med høye forventninger til et hektisk 2023 med videre forbedring av virksomheten vår, fortsetter Solstad.

God start på året

I et notat denne uken fremholdt Pareto Securities at spotmarkedet i Nordsjøen for ankerhåndteringsskip har hatt den beste starten på et år siden 2014.

Et marked i bedring reflekteres også i høyere inntjening på de lengre kontraktene, påpekte Pareto.

Offshoremarkedet begynte å røre på seg igjen på starten av fjoråret etter mange tunge år.

Utover 2022 ble det meldt om større etterspørsel for offshoreskipene og høyere betaling for arbeidet.

Publisert: