ANBEFALER: Investtechs analyser har avdekket to kjøp på Oslo Børs som kan være gode.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
Kommentar

Kommentar: To statistisk gode kjøp

Tre aksjer viser nå klare stigende trender i kursgrafene. Det indikerer statistisk en videre oppgang i følge Investtechs forskning. To av disse anses som gode kjøp nå.

 • Geir Linløkken
  Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.
Publisert:

Trender er kanskje det aller viktigste forholdet man studerer i teknisk aksjeanalyse. Investtech har utviklet algoritmer som identifiserer trender i kursdiagrammer automatisk, og har laget statistikk for hvordan aksjer har gått etter at de har kommet inn i stigende eller fallende trender.

Flere kommentarer: Les alle Investtechs analyser her

Graf: Investtech


Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra henholdsvis stigende og fallende trend. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Gjennomsnittlig referanseindeksutvikling er den sorte linjen.

I perioden 1996 til 2018 var det 12.349 tilfeller der en aksje gikk inn i en stigende trendkanal på Investtechs kursdiagrammer. I samme periode var det 8.489 tilfeller der en aksje gikk inn i en fallende trendkanal.

I gjennomsnitt steg aksjene med stigende trender 5,3 prosent de kommende tre månedene. Aksjer med fallende trender falt i gjennomsnitt med 0,1 prosent. Gjennomsnittlig utvikling for hovedindeksen var 3,1 prosent.

Vi ser på tre aksjer som ligger i stigende trendkanaler på Investtechs kursdiagrammer. To av de indikerer en videre oppgang, mens den siste har andre tekniske forhold som trekker ned.

Foto: Graf: Investtech

Entra ligger i en stigende trendkanal på lang sikt etter at investorene de siste årene stadig har gått oppover i kurs for å kjøpe seg inn i eiendomsselskapet.

Kursen har brutt over den tidligere motstanden rundt 120 kroner og viser et sterkt kortsiktig momentum. En videre kursoppgang for Entra indikeres.

Det er lite motstand i kursdiagrammet, mens aksjen nå har støtte rundt 120 kroner ved reaksjoner tilbake.

Investtechs anbefaling: Kjøp.

Foto: Graf: Investtech

Bonheur ligger i stigende trendkanaler på både kort og lang sikt. Det indikerer at optimismen i markedet er økende og at selskapet utvikler seg bra økonomisk.

Et tidligere motstandsnivå ved 120 kroner er brutt opp og et nytt kjøpssignal er utløst. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres.

Investtechs anbefaling: Kjøp.

Foto: Graf: Investtech

Mowi har utviklet seg svært bra de siste årene og aksjekursen ligger i en stigende trendkanal på både lang og mellomlang sikt.

Det er imidlertid nå dannet motstand mellom 200 og 209 kroner, noe som kan gjøre videre oppgang vanskeligere.

Volumutviklingen er negativ, med høyere volum på nedgangsdager enn på oppgangsdager. Det indikerer at selgerne er nervøse og lett presser på for å komme seg ut på negative impulser.

Trendgulvet ligger på 185 kroner, like under dagens kurs. Det er støtte der, men også ved 175 kroner, der aksjen bunnet ut i vinter.

Brudd under 175 kroner vil være et salgssignal for Mowi. Samlet anses imidlertid Mowi foreløpig som nøytral.

Investtechs anbefaling: Hold

Her kan du lese mer om

 1. Investtech

Flere artikler

 1. Kommentar: Kjøp disse aksjene nå

 2. Betalt innhold

  Ukens Investtech: Tre aksjer på Oslo Børs ser ut som børskupp nå

 3. Betalt innhold

  Ukens Investtech: Børsen møter all time high-motstand. Her er de to sterkeste aksjene i motvinden

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Ukens Investtech: Tre sterke aksjer for langsiktige investorer

 6. Betalt innhold

  Ukens Investtech: Tre aksjer med kjøpssignal som gir svært god avkastning