Finanspolitikere om kryptobørsene: – Behov for reguleringer

Senterpartiet og Arbeiderpartiet krever mer regulering i kryptobransjen etter Bitcoins Norge-saken. Fremskrittspartiet er skeptisk. 

Norske kunder hos Bitcoins Norge kan få store tap som følge av at kryptobørsen måtte se seg nødt til å tvangsselge porteføljen etter et angivelig hackerangrep. Nå er norske politikere på banen.
Publisert:

Kundene hos Bitcoins Norge fikk forrige uke beskjed om at deres kryptovaluta vil bli tvangssolgt til en vesentlig lavere kurs som følge av et angivelig hackerangrep mot leverandøren Alphapoint.

– Denne saken er et nytt eksempel på at det nødvendig å vurdere reguleringer på dette området, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen i Arbeidepartiet.

–I budsjettet for 2020 bør regjeringen gi Stortinget en vurdering av behovet for reguleringer og forslag til hvordan dette markedet bør reguleres.

E24 har sendt en henvendelse til alle stortingspartiene, med spørsmål om hva de mener om reguleringen av den norske kryptobransjen.

Svaret fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet var et tydelig ja til flere reguleringer.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er ikke enig.

– Vi ønsker at folk skal få lov til å handle, og gjøre det de vil. Det er alltid en risiko man må være klar over når man går inn i dette, sier han.

Hoksrud nevner imidlertid hvitvasking som et område der myndighetene bør være på banen. I kjent stil hevder Frp-politikeren at hver enkelt bør få lov til å handle kryptovaluta, men også ta ansvar for å lese seg opp på emnet og forstå risikoen som er involvert.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet sitter i Finanskomiteen på Stortinget.

– Utgangspunktet til Frp er at vi ikke må regulere alt for mye. Det er mulig for myndighetene å gjøre forbrukerne mer bevisst.

Hvordan skal norske myndigheter eventuelt bevisstgjøre? Med informasjonskampanjer?

– Ikke nødvendigvis. Ryggmarksrefleksen til Frp er at de som handler må være klar over og vite om risikoen. Man tar noen valg, og det kan innebære risiko. For mye regulering er vi skeptisk til, svarer Hoksrud.

Finanstilsynet advarte allerede i 2013 om kryptovaluta, og publiserte i fjor høst vedtok Regjeringen en ny forskrift til ny hvitvaskingslov der virtuell valuta også var en del av loven.

Finansdepartementet skriver i en e-post at de mener at reguleringer på kryptovaluta bør fattes internasjonalt, noe Norge gjør i blant annet EU.

«Hadde Norge for eksempel lagt ned forbud mot kryptovaluta, ville forbrukere lett bevege seg til et annet land», skriver departementet.

Les på E24+

Hva skjer når bitcoin-bankieren din dør?

– Løser ikke hovedproblemet

Stortingsrepresentant og justispolitiker Peter Christian Frølich fra Høyre skriver i en e-post at han synes saken er «trist», og har stor medfølelse med dem som risikerer store tap.

– I fare for å være kjip og etterpåklok, så viser saken hvor ekstremt risikabelt det er å investere utenom de regulerte markedsplassene. Man tror gjerne at prisfall er eneste risiko, men når man overfører penger til noen uten sikkerhet eller garantiordninger kan midlene like gjerne forsvinne som følge av tyveri, systemsvikt eller ulykker.

– Vi har gode rettsregler for dette «på papiret», men det hjelper lite om de ansvarlige ikke har midler til å gjøre opp for seg.

Justispolitikeren skriver at man sikkert kan gjøre noen justeringer i lovverket.

– Forbrukere har i teorien samme rettslige vern enten de kjøper en kartong melk eller kryptovaluta i Norge. Man kan sikkert gjøre noen presiseringer og justeringer i lovverket for å gjøre dette klarere, men det løser ikke hovedproblemet: Her er det ikke lovene som mangler, men pengene, skriver Frølich.

– Investeringer kan alltid gå tapt på grunn av verdifall, ulykker eller svindel. Den risikoen kan vi politikere stort sett aldri kompensere for - utover reglene vi allerede har om erstatning, reklamasjon eller straff for bedrageri.

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich sitter i Justiskomiteen for Høyre.

Forbrukerne må kjenne risikoen

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet peker også på forbrukerne.

Finanspolitisk talsperson og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

– Senterpartiet har tidligere påpekt at reguleringen av kryptovaluta kan være mangelfull, og vi har uttrykt bekymring for at forbrukernes interesser kanskje ikke er tilstrekkelig ivaretatt i dagens lovverk.

Forbrukerrådet skriver i en e-post til E24 at de denne våren har advart mot svindel i kryptobransjen.

Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen påpeker at nordmenn som velger å satse på kryptovaluta må vite om risikoen som er involvert.

– De som går inn i dette risikerer store tap. Det går jeg ut fra at de er klar over. Mulighetene for store gevinster betyr også risiko for store tap, men det tilsier likevel et behov for spilleregler som sikrer at alle forstår risikobildet, skriver Hansen i en e-post.

Les på E24+

Derfor er bitcoin-rallyet annerledes denne gangen

Krever etterforskning

Gjelsvik omtaler Bitcoins Norge-saken som «tragisk», og skriver at han håper kundene vil få tilbake pengene sine.

– Vi ønsker at Finanstilsynet skal undersøke om Bitcoins Norge har drevet forsvarlig og innenfor kravene, skriver Gjelsvik i en e-post.

– Det er regjeringens ansvar å sørge for at regelverket er tilstrekkelig til å ivareta forbrukernes interesser samt å sørge for at regelverket blir etterlevd.

Publisert: