Storebrand skuffer - peker på omstillingskostnader

Storebrand leverte resultater langt under forventningene fredag morgen. Andre kvartal 2019 ser ut til å være langt svakere enn fjoråret. 

Foto: Ole Berg Rusten NTB Scanpix
  • Vetle Forsland (Bergens Tidende)
Publisert:

Fredag morgen leverer forsikringsselskapet et resultat langt under analytikerkorpsets forventninger.

Storebrand endte andre kvartal med et konsernresultat på 578 millioner kroner, mens det var ventet 698 millioner på forhånd, ifølge TDN. Det er også langt lavere enn fjorårets 812 millioner kroner.

I tillegg faller driftsresultatet til 474 millioner kroner - ned fra 645 millioner kroner i andre kvartal 2018.

Les også: Hermanrud advarer om skuffelser i resultatsesongen

Skylder på omstillingskostnader

Nettoresultatet endte på 451 millioner kroner, mot analytikernes forventning på 469 millioner.

Forsikringsselskapet peker på kostnader knyttet til omstruktureringskostnader - samt fjorårets «ekstraordinært» gode resultater - som årsaker bak det svake kvartalet.

Resultatet innen både forsikring og sparing-segmentene var begge under estimatene hentet inn fra TDN. Det var ventet et resultat på henholdsvis 147 millioner kroner og 346 millioner kroner, men fasit kom på 139 millioner og 224 millioner kroner.

– Driftsresultat er underliggende tilfredsstillende, men preget av omstillingskostnader og periodisering av avkastningsbaserte kostnader, skriver selskapet i børsmeldingen.

De viser til en engangskostnad på 45 millioner kroner.

«Underliggende tilfredsstillende»

– Storebrand leverer tilfredsstillende underliggende resultater justert for avkastningsbaserte kostnader og omstillingskostnader, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en børsmelding fredag.

– Salget er godt og vi har vunnet mange nye kunder i både Norge og Sverige som vi ser frem til å ønske velkommen i andre halvår, sier han.

Solvensgraden ble beregnet til 167 prosent for andre kvartal, fra 173 prosent for første kvartal. Selskapet viser til en flatere rentekurve som årsak.

Selskapet har som mål at solvensgraden skal være over 150 prosent, som er godt over det regulatoriske kravet på 100 prosent.

Solvens betyr betalingsevne, og beskriver en virksomhets evne til å dekke økonomiske forpliktelser, enten gjennom løpende inntekter eller ved å gjøre bruk av egenkapital.

Solvenskapitalen består av den delen av selskapets kapital som ikke representerer påløpte forpliktelser, og er et uttrykk for selskapenes soliditet.

Solvensgrad (solvensmargin) er solvenskapital i prosent av forfalt premie for egen regning.

Publisert:

Flere artikler

  1. Resultatfall for Storebrand – fikk konsernresultat på 700 millioner

  2. Kraftig resultathopp for Storebrand

  3. Forsikringskjemper med sprikende resultater

  4. Annonsørinnhold

  5. Svakere tall fra Hydro

  6. Europris øker omsetningen - gikk på kronesmell i desember