Finanstilsynet ønsker å kunne gi banksjefer milliongebyr

Finanstilsynet foreslår at banksjefer kan få milliongebyr ved brudd på for eksempel boliglånsforskriften. I unntakstilfeller kan også enkeltansatte risikere straff.

Finanstilsynet, her ved direktør Morten Baltzersen, ber om muligheten til å ilegge bøter til enkeltpersoner.

Terje Bendiksby / Scanpix
 • David Bach
Publisert:

I et ferskt høringsnotat foreslår Finanstilsynet å gi seg selv mulighet til å ilegge såkalt overtredelsesgebyr til «fysiske personer», i tillegg til juridiske personer, blant annet dersom de bryter med forskriften om låneformidling.

Det vil si at gebyret kan ilegges enkeltpersoner, og ikke bare foretaket som har overtrådt forskriften.

I forslaget stilles det krav om at personen må ha opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt for at overtredelsesgebyret skal kunne ilegges.

Samtidig foreslås det at medvirkning også skal kunne sanksjoneres på samme måte.

For dem som har «fremskutt rolle»

Senior kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet bekrefter at blant annet banksjefer kan bøtelegges dersom forslaget vedtas.

– Etter forslaget kan banksjefer ilegges overtredelsesgebyr ved grove eller forsettlige overtredelser av loven, skriver Singstad i en e-post til E24.

Han legger imidlertid til at nesten alle bestemmelsene i de lovene som høringsnotatet gjelder, retter seg mot foretak under tilsyn, og ikke mot ledelsen i foretaket eller andre.

Les også

Nytt inkassolovforslag kan kutte gebyrene med to milliarder kroner

– En banksjef kan ikke uten videre holdes ansvarlig for overtredelser av foretakets plikter. Heller ikke kunderådgivere eller andre ansatte i foretaket kan uten videre holdes ansvarlige for at foretaket for eksempel overtrer regler om god forretningsskikk, interessekonflikter med videre.

– For å kunne ilegges overtredelsesgebyr, kreves i så fall at vedkommende person har medvirket til at foretaket har overtrådt loven, og at vedkommende har utvist grov skyld i forbindelse med overtredelsen, skriver Singstad.

Blant annet kan det være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr dersom vedkommende har hatt en fremskutt rolle i ulovlighetene, for eksempel hvis han eller hun er i ledelsen eller har hatt innflytelse på forvaltningen i foretaket som betydelig eier, forklarer Singstad.

– Det vil etter Finanstilsynets oppfatning i praksis antakelig bare være aktuelt i unntakstilfeller. Det skal svært mye til for at en kundebehandler i en bank kan ilegges overtredelsesgebyr. Etter lovforslaget er det likevel en teoretisk mulighet.

Merkbar reaksjon

Overtredelsene Finanstilsynet vil ilegge gebyr for, gjelder brudd på finansforetaksloven, forsikringsvirksomhetsloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og de tidligere foreslåtte nye lovene om henholdsvis forsikringsformidling og låneformidling.

«Forslaget har som formål å legge til rette for at flere overtredelser enn i dag følges opp med en merkbar og tilpasset reaksjon», skriver tilsynet i et brev som følger med utkastet til notatet.

For juridiske personer foreslår tilsynet at et overtredelsesgebyr bør være 10 prosent av årsomsetningen, i tråd med blant annet EU-direktivet CRD IV/CRR.

For fysiske personer blir det etter samme linje 5 millioner euro, eller 50 millioner kroner, som er summen tilsynet fastsetter for å omgå svingningene i valutakursen.

Denne øvre grensen følger av EØS-forpliktelser, opplyser Singstad, som legger til at det skal legges vekt på overtrederens finansielle styrke når størrelsen på gebyret vurderes.

– Det er vanskelig å tenke seg en situasjon der enkeltpersoner får et overtredelsesgebyr på 50 millioner kroner. Forslagene til regler om maksimalgebyr bygger på EU-regler. Hvis forslagene vedtas, vil nivået for gebyr utvikles gjennom forvaltningspraksis og eventuell domstolsprøving, skriver Singstad.

Her kan du lese mer om

 1. Finanstilsynet
 2. EU
 3. EU-direktiv

Flere artikler

 1. Bingoselskap ilagt hvitvaskingsgebyr på 250.000 kroner

 2. Norwegian om Brexit-fredagen: – Vi flyr som normalt

 3. Jan Petter Sissener mener XXL-anmeldelse burde blitt børsmeldt: – En selvfølge

 4. Annonsørinnhold

 5. Kan nektes utbytte: Bank Norwegian falt tungt

 6. Betalt innhold

  Børskommentar: Det er som regel er klokt for banker å lytte til Finanstilsynet