Frederik Mohn kan sitte igjen uten pengene eller innflytelse

Den nye selskapsstrukturen i Mohn-familiens industriimperium åpnet for et salg uten at alle aksjonærene måtte si ja. Endringene kan også sperre milliardinntektene fra salget inne i overskuelig fremtid.

FAMILIESTRID: Salget av Mohn-familiens industriimperium har utløst et drama mellom far Trond Mohn og sønn Frederik W. Mohn.
Publisert:

Mandag kom meldingen som trolig fikk mang en bergenser til å sette kaffen i halsen.

Industrieventyret Frank Mohn AS var solgt til svenske Alfa Laval for 13 milliarder kroner. Trond Mohn hadde bestemt seg for at det beste for selskapet var å selge til det svenske konsernet.

Kort tid etter sendte imidlertid sønnen Frederik Wilhelm Mohn ut en rekke tekstmeldinger til norsk presse. Der kritiserte han faren i kraftige ordelag, kalte salget «en skam» og sa at han ville forsøke å stoppe salget.

Far Trond Mohn mener imidlertid at sønnen ikke vil klare å stoppe noe som helst.

Da kan Trond Mohn samtidig sørge for at sønnen ikke får se noe til sin andel av milliardsalget.

Skytes inntektene fra milliardsalget inn i nye investeringer og veldedige formål, vil Frederik Mohn heller ikke ha noe han skal ha sagt.

Les hos VG:Dette er milliardfeiden mellom far og sønn

Frederik Mohn har både sittet i styret og som daglig leder i Frank Mohn AS. Han kom inn i styret i mars 2011 og var ute igjen i juni i fjor. Han gikk også inn som daglig leder på samme tid, men var ute igjen fra jobben i januar i fjor.

Invest, finans og AS

I fjor høst startet prosessen med å endre på selskapsstrukturen. Dette åpnet for at Trond Mohn kunne selge familieimperiet uten at de andre aksjonærene (blant dem Frederik) hadde noe de skulle ha sagt.

Hovedselskapet Frank Mohn AS endret navn til Wimoh AS og ble et holdingselskap.

Deretter fisjonerte man ut (skilte ut) tre selskaper. De tre selskapene bar først Framo i navnene sine, merkenavnet på Mohn-familiens pumpesystemer.

Selskapene endret til slutt navn til henholdsvis Wimoh Finans, Wimoh Invest og Frank Mohn AS. Alle er eid av holdingsselskapet Wimoh, og datterselskapet som nå heter Frank Mohn AS er selskapet som sitter på eiendelene i pumpeimperiet.

Les også

- Frederik Mohn har ingen sak

De to andre er ifølge tilgjengelige offentlige dokumenter fortsatt tomme selskaper, og inneholder kun minstekravet til egenkapital i et aksjeselskap.

Ettersom Wimoh kun solgte et av datterselskapene trenger man ifølge eksperter bare et rent styreflertall. Med sine drøye 32 prosent har dermed Frederik Wilhelm Mohn liten innflytelse mot resten.

Frederik Mohns advokat Tom Torkildsen har ikke besvart E24s henvendelse i saken.

Kan låse inn pengene

Når Alfa Laval betaler de 13 milliardene til holdingselskapet Wimoh, betyr ikke det at aksjonærene, det vil si Mohn-familien, får styr på pengene uten videre.

Selskapet må nemlig betale et utbytte for at pengene skal løses ut.

Professor dr. juris Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI

Hvis de andre ikke vil, kan dermed Frederik Wilhelm Mohn risikere at hans andel på snaue 4,2 milliarder blir stående fast i familieselskapet, selv om man ikke lenger driver noen industrivirksomhet som før.

- Skal det betales utbytte, må dette ha flertall i selskapets generalforsamling, sier professor og instituttleder Tore Bråthen, ved Institutt for regnskap, revisjon og jus på Handelshøyskolen BI til E24.

- Kan Frederik Mohn kreve å få betalt utbytte?

- Ja, han kan gå til retten og kreve å få utbetalt utbytte. Men, det er kun en liten andel - fem prosent av selskapets balanseførte egenkapital, sier Bråthen.

Frederik Wilhelm Mohn eier 32,2 prosent av aksjene i Wimoh AS direkte. Resten av eierskapet er fordelt mellom Marit Mohn (Frederiks tante og Tronds søster) og selskapet Framo Developments, som Trond Mohn eier 77,3 prosent av.

Les også

Den våte drømmen- investerer Mohn salgspengene i Bergen?

På grunn av sitt styreflertall kan far Trond og tante Marit sette pengene inn i nye investeringer, for eksempel gjennom investeringsselskapene Wimoh Finans og Wimoh Invest.

Dermed kan Frederik Mohn igjen stå på bar bakke, uten innflytelse.

Gaver og unntak

Mohn-familien, med Trond Mohn i spissen, har over mange år donert bor milliardbeløp til gode formål.

Haukeland sykehus i Bergen, idretten og venstresidens nye tankesmie Agenda er blant mottagerne.

Mandag bekreftet Trond Mohn at han vil fortsette og å trappe opp gavedonasjonene etter salget av Frank Mohn AS til svenske Alfa Laval.

Frederik Wilhelm Mohn risikerer dermed å se store summer forsvinne ut av selskapets kontoer, uten at han kan påvirke summer eller hvilke formål gavene skal gå til.

Les også

Trond Mohn om salget: Foretrekker utenlandske eiere fremfor sønnen

Trond Mohn kan derimot ikke gi bort alt.

I aksjeloven heter det at generalforsamlingen kan beslutte å gi leilighetsgaver og gaver til allmennyttige formål som anses som rimelige ut fra gavens formål, selskapets stilling og øvrige omstendigheter.

Styret kan til samme formål gi gaver som i forhold til selskapets stilling er av liten betydning. Andre gaver kan bare gis ved enstemmighet fra samtlige aksjeeiere, og dersom gaven ligger innenfor rammen av de midler som kan benyttes til utdeling av utbytte.

- Gaver fra selskaper er komplisert regulert. På generelt grunnlag krever gaver enstemmighet, men gaver til allmennyttige formål og såkalte leilighetsgaver krever kun alminnelig flertall ved generalforsamlingen, sier BI-professor Tore Bråthen.

- Hva avgjør om en gave er allmennyttig eller ikke?

- Det finnes ingen fasit på det. Det er en gammel dom som viser at gaver til forskning i hvert fall er innenfor.

Ifølge Tore Bråthen må Frederik Mohn og hans advokat raskt overbevise retten hvis de skal klare å stanse salget av Frank Mohn.

- For å stanse salget må han nok gå til retten og kreve midlertidig forføyning, for så å ta en ny rettsrunde for å avgjøre om han har en sak eller ikke. Halmstrået hans er at han får overbevist retten om at omorganiseringen er et ledd i plan for å skvise ham. Hvis det viser seg at aksjeposten hans etter omorganiseringen og salget ikke er verdt noe, så har han en sak. Den skal selvfølgelig ha en verdi.

Les også:

Mohn-dramaet: - Ikke pengene som betyr noeOpptur for Alfa Laval etter Frank Mohn-kjøpet- Det er en gledens dag for familiebedriften

Publisert: