- Kron eller mynt om det blir ett eller to rentekutt

Fallende pengemarkedsrente er nok et tegn på snarlig handling fra sentralbanksjef Øystein Olsen, mener norske økonomer.

KUTTER HAN? Sentralbanksjef Øystein Olsen skal presentere ny rentebeslutning i mai. Olav Chen (til venstre) tror ikke det kommer noe rentekutt, mens Jan L. Andreassen venter både ett og to rentekutt fremover.
  • Anders Park Framstad
  • Even Landre
Publisert:

Kommer Norges Bank til å kutte i styringsrenten på neste rentemøte?

Flere økonomer mener sannsynligheten for akkurat det har økt de siste ukene. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika er sikrere enn på lenge.

Han mener det nå er en rekke forhold som peker mot opptil flere rentekutt fra Norges Bank, og trekker fram den naturlige differansen mellom pengemarkedsrenten - NIBOR - og styringsrenten, som ett av dem.

- Det er priset inn en styringsrente på 1,15 prosent. Dermed er ett kutt priset inn fullt og helt, og det er kron eller mynt om det kommer et til. Jeg har hele tiden tippet to i min prognose, og det ser ut til å være en godt prognose, sier han til E24.

Foliorenten, eller styringsrenten, er renten Norges Bank gir på bankenes innskuddskonto.

Styringsrenten i sentralbanken er i praksis et rentegulv for den renten som bankene og finansinstitusjonene tilbys når de går i pengemarkedene for å låne penger, den såkalte pengemarkedsrenten eller NIBOR-renten.

Og det siste året har pengemarkedsrenten falt. Tirsdag falt tre måneders NIBOR til 1,77, som er det laveste nivået siden sommeren 2009.

Sjokkert over Finanstilsynet

Andreassen viser til en rekke faktorer som indikerer bred nedgang i de korte rentene. Han trekker fram dempede vekstanslag globalt, den aggressive japanske pengepolitikken, svake makrotall fra Kina og fallende råvarepriser.

- Når det gjelder innenlandske forhold er jeg litt sjokkert over at Finanstilsynet ser ut til å ha gått glipp av at investeringene i Fastlands-Norge holder på å stoppe opp, i alle fall for bedriftene. I tillegg er boligprisene så lave i Norge at boligbyggingen ikke kan annet enn å falle, sier sjeføkonomen.

I tillegg viser han til at den norske arbeidsledigheten er stigende, og spår fem prosent ledighet på sikt. Andreassen mener dermed at det ligger an til i hvert fall ett rentekutt, og at det første vil komme i mai eller juni.

- Min prognose er at det kommer i mai. Det er uansett fullt indiskontert og det har liten praktisk betydning når det kommer.

- Sannsynligheten har økt

Seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning mener også at sannsynligheten for rentekutt i Norge helt klart har økt den siste tiden.

Men han tror ikke Norges Bank kommer til å kutte.

- Bakgrunnen for at sannsynligheten har økt; er fallende renter ute, tap av økonomisk moment i Norge og lav inflasjon. Ikke minst med dueaktig signal og varsel fra Norges Banks rentebane i mars, sier Chen.

- Fallende NIBOR-renter kan også være en indikasjon og spekulasjon om det, i tråd med stadig økende spekulasjon om rentekutt fra den europeiske sentralbanken. Kommer det et rentekutt fra Den europeiske sentralbanken vil det i så fall gi vann på mølla her hjemme, mener han.

Saken fortsetter under bildet

ØKT SANNSYNLIGHET: Norges Bank har signalisert muligheter for at de gjør det, men jeg tror ikke de kommer til å gjøre det, sier seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning.

- Jeg tror likevel Norges Banks rentebane om et potensielt rentekutt i mai er veldig linket mot valutakursen, som de er redd vil kunne styrke seg, og indirekte gi lav importert inflasjon.

Gerilja-krigen

Chen påpeker også at kronen har svekket seg markert i det siste og med nesten 5 prosent siden februar.

- Noe av det skyldes trolig oljeprisfallet, men en stor del må nok tilskrives det jeg kaller «valuta-geriljakrigen», som små land som Norge fører, med små og uventede mottiltak for å svekke kronekursen. Dette ser man andre steder også som i Sverige.

- Norges Bank gjorde blant annet dette i mars i fjor, med et overraskende kutt.

Men fallende pengemarkedsrenter til tross, Chen tror at Norges Bank vil holde seg i ro.

- Med tanke på at kronen har svekket seg såpass og gjeldsveksten fortsatt er høy, og selv om økonomien har blitt svakere, er vi langt ifra noen kriseområder. Jeg tror ikke Norges Bank kommer til å kutte.

- Det eneste som kan endre min hypotese på det, er om kronen igjen styrker seg til nivåer som vi så i februar og mars i fjor. Da er rentekutt absolutt på bordet, og Norges Bank vil lede an i en valutagerilija-angrep igjen.

Les også: Derfor betyr styringsrenten stadig mindre for deg

Varsler ubehagelig sterk krone

Jan Ludvig Andreassen mener at det er gode grunner til at kronekursen har falt. Men han er overbevist om at den skal opp på sikt.

- Kronen vil styrke seg over tid, og for å unngå dette må de kutte rentene, flirer han.

Resonnementet bak spådommen er at det alltid vil være attraktivt for utenlandske investorer å plassere penger i Norge så lenge den norske renten er høyere enn i nabolandene.

- Før eller siden får vi da en ubehagelig sterk kronekurs, det vanskelige er å spå akkurat når det skjer. Men vi er tvunget til å tilpasse oss resten av verden, og både Norges Bank og makromiljøene tar helt feil når de tror at Europa på en mystisk måte skal komme tilbake igjen. Det er ikke slik at det blir lettere å oppnå økonomisk vekst i Europa i 2018 enn i dag, tvert imot, sier han, og viser til de demografiske utfordringene flere av eurolandene står overfor.

- Den store normaliseringsdrømmen er egentlig bare et eventyr, slår han fast.

- Hva tror du om nivået på utlånsrentene fremover?

- Vi kan slå fast at vi lever i kredittreguleringens æra, der myndighetene prøver å regulere bankene mer direkte, og det kan få de underligste utslag, sier Andreassen.

Han spår at myndighetene i frykt for bobler vil intensivere reguleringene, og at det kan gi begrensninger på for eksempel næringslivslån eller forbrukslån til ungdom.

- Jeg tror det vil jaktes på de utfordringene evigvarende lave renter vil gi det norske kredittsystemet, sier sjeføkonomen.

Les også: - En klar oppfordring til regjeringen

Rentebanen
Rentebanen som Norges Bank presenterte i mars viste at det er litt større sannsynlighet for at de vil kutte renten i løpet av det neste året, enn at de vil sette den opp.

Les også: Skyver på renteoppgangen

Første heving ble utsatt til våren 2014, og ifølge sentralbanksjefen var det 20-25 prosent sannsynlighet for et rentekutt på møtet i mai eller juni.

Les også: Johnsen: - Jeg merker meg at anslagene er justert ned

Neste rentemøte i Norges Bank avholdes 8. mai. I dag er styringsrenten 1,5 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Nå må Norges Bank reagere

  2. Renterådet: – Det viktigste rentemøtet i moderne tid

  3. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  4. – Jeg klyper meg i armen

  5. To av ni tror på rentekutt