Fredriksen fikk stanset Cermaqs milliardkjøp

Dramatisk generalforsamling i Cermaq. John Fredriksens Marine Harvest fikk nok støtte til å blokkere emisjonen om oppkjøp av Copeinca.

BLOKKERTE: John Fredriksen og Marine Harvest kjemper for å sikre seg kontroll over Cermaq, og greide tirsdag å sikre tilstrekkelig motstand mot Cermaqs kjøp av Copeinca.
Publisert:

CERMAQs GENERALFORSAMLING, OSLO, (E24): Det ble en dramatisk generalforsamling i det halvstatlige oppdrettskonsernet Cermaq.

Med fem prosentpoengs margin fikk John Fredriksen og Marine Harvest stanset vedtaket om en aksjeutvidelse, som skulle bringe inn 1,6 milliarder kroner.

Pengene skulle brukes til å kjøpe opp den peruanske fiskemelprodusenten Copeinca.

Marine Harvest, hvor John Fredriksen er storaksjonær, ønsker derimot ikke noe oppkjøp - de vil heller slå seg sammen med Cermaq. Dog er det stilt som betingelse at Cermaq ikke kjøper Copeinca.

Fredriksen trengte 33,4 prosent av stemmene for å stanse emisjonen, og opptellingen viste at han fisket opp 37,52 prosent av stemmene. 62,48 prosent stemte for emisjonen.

- Da bemerker styret at vi ikke har fått den nødvendige støtten for å få kjøpet gjennomført. 62 prosent støtte er likevel en betydelig majoritet. Vi vil nå vurdere vårt engasjement i Copeinca videre, sier styreleder Bård Mikkelsen i Cermaq.

Det halvstatlige fiskekonsernet eier 20 prosent av Coepinca.

Forventer økt bud

Mikkelsen sier videre at han nå forventer at Marine Harvest vil øke budet.

Marine Harvest har allerede budt på Cermaq - men kun under forutsetning av at kjøpet i Peru ble kansellerert.

OverfoR E24 har Marine Harvest tidligere argumentert for at kjøpet av Copeinca er feil, i tillegg til at det gjør det for dyrt for dem å kjøpe Cermaq.

Vedtaket om fortrinnsrettsemisjon ble stemt ned, og dette baner veien for at Marine Harvest senere vil legge frem et bud på hele Cermaq.

For å få eventuelle tvilere over på sin side hadde allerede Fredriksen kommet med et nytt tilbud.

Marine Harvest varslet tirsdag at de - under forutsetning av at Cermaqs kjøp av Copeinca stemmes ned på dagens generalforsamling - ville fremme et tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Cermaq for minst 105 kroner per aksje (inkludert det foreslåtte utbyttet på 1 krone).

Les også: Erna har blitt en plan B for Fredriksen og Marine Harvest

Videre bekreftet selskapet at det «vil kunne være beredt til å foreta justeringer i både prisen og sammensetningen av vårt tilbud for å kunne finne en tilfredsstillende løsning som er akseptabel for alle parter».

- Denne beslutningen er tatt med bakgrunn i den positive utviklingen i laksemarkedene samt forbedringen i Marine Harvests aksjekurs, opplyses det.

Men Fredriksens oppdrettere understreker samtidig at hovedvilkåret for tilbudet forblir at generalforsamlingen i Cermaq først avviser Copeinca-transaksjonen.

Advarte mot kjøpet
Da generalforsamlingen begynte på punktet om vedtak om fortrinnsrettemisjonen tok styreleder Ole-Eirik Lerøy i Marine Harvest ordet.
Han hadde innvendinger til fortrinnsrettsemisjonen som møteleder leste opp:

- Vi mener at aksjonærene skal stemme ned ideen om å kjøpe dette selskapet. Vi mener dette er feil for selskapet. Det medfører stor risiko; det er et dyrt selskap å kjøpe. I sum vil ødelegge for en svært verdiskapende transaksjon - et verdensledende selskap. Ledelsen i et slikt selskap vil ikke ha kapasitet og anledning til engasjere seg i ny virksomhet. Det er en forutsetning at Copeinca stemmes ned for at vi skal fremsette budet.

Konsernsjef i Cermaq, Jon Hindar, gikk deretter opp og sa følgende: - Vi har stor respekt for Marine Harvest. Når det gjelder de vurderingene som legges til grunn, vil jeg fastholde at vi ikke deler synet til Ole-Erik Lerøy. Risikoen ved å ikke gjennomføre kjøpet er også betydelig.

Trengte 25,88 millioner aksjer for å blokkere

83,4 prosent av den totale aksjonærmassen ble talt opp som tilstede på generalforsamlingen. Det oppsto imidlertid en krangel om akkurat dette.

485.000 aksjer ble ikke meldt på innen fristen, og disse mente Marine Harvest (MHG) burde være med. MHGs konsernadvokat brøt inn og krevde avstemming. Et klart flertall krevde at aksjene skal være tilstede.Dermed økte antallet stemmeberettigede aksjer med 485.000, til i overkant av 77 millioner aksjer. Fortrinnsrettemisjonen krever to tredjedels flertall av stemmene.

Marine Harvests trengte 25,88 millioner aksjer for å blokkere for emisjonen som skulle finansiere oppkjøpet av Copeinca.

Sukret tilbudet

Tilbudet vil være betinget av at Marine Harvest etter gjennomføringen av tilbudet eier minst 33,4 prosent av alle utestående aksjer i Cermaq.

Marine Harvest forutsetter videre at styret i Cermaq ikke tar skritt som vil ødelegge verdien av Cermaq ved å iverksette større transaksjoner.

Generalforsamlingen i Cermaq - som tirsdag formiddag møtes i Oslo - er samlet blant annet for å vedta Copeinca-transaksjonen.

Samtidig er Fredriksen & co krystallklare på at dette er et «ta det, eller forsvinn-tilbud».

Det går tydelig frem at styret i Marine Harvest ikke lenger vil ha interesse av å gjennomføre et kjøp av Cermaq dersom Copeinca-kjøpet får grønt lys.

«Dersom dette skulle inntreffe, har styret gitt administrasjonen fullmakt til å avhende posten på cirka 5,4 prosent av aksjene i Cermaq, og vil isteden forfølge andre vekstmuligheter» opplyses det.

Tirsdag var det også klart at den andre beileren som forsøker å skaffe seg kontroll over Copeinca, China Fishery Group, ønsker å øke sitt bud på selskapet.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om