Mitsubishi bekrefter bud på Cermaq

Vil betale 8,88 milliarder kroner for oppdrettsselskapet.

KAN BLI JAPANSK: Et av Cermaqs norske oppdrettsanlegg som nå kan bli eid av japanske Mitsubishi.
Publisert:

Japanske Mitsubishi Corporation bekrefter i en pressemelding mandag morgen at de ønsker å kjøpe det norske oppdrettsselskapet Cermaq.

I en pressemelding skriver de at budet vil bli på 96 kroner per aksje, hvilket verdsetter selskapet til 8,88 milliarder kroner.

Styret anbefaler

Også Cermaq bekrefter budet i en børsmelding mandag morgen.

«Styret i Cermaq ASA anbefaler enstemmig det frivillige kontanttilbudet fremsatt av Mitsubishi Corporation for kjøp av samtlige utstedte aksjer i Cermaq ASA,» heter det i børsmeldingen.

Staten er den største aksjonæren i Cermaq med en eierandel på 59,17 prosent.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet heter det at de er innstilt på å selge aksjene til Mitsubishi.

- Det er positivt at Cermaq er interessant for et betydelig internasjonalt

industriselskap. Det bekrefter at norsk oppdrettsnæring har global synlighet, rekkevidde og anerkjennelse, sier næringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Selger til høystbydende

Men hun tar høyde for at staten kan komme til å selge til noen som kommer med et bedre tilbud enn japanerne.

«Departementet påpeker at staten, på ethvert tidspunkt før utløpet av tilbudsperioden, kan beslutte å selge statens aksjer i Cermaq ASA til en annen kjøper eller tilbyder hvis det fremsettes et tilbud på aksjene i selskapet som departementet etter eget skjønn finner mer attraktivt enn tilbudet fra Mitsubishi Corporation og som det mener gir økt verdi for aksjonærene,» heter det i pressemeldingen fra departementet.

Hovedkontor i Norge

Cermaq skriver i sin melding at Mitsubishi vil bygge videre på Cermaqs nåværende organisasjon og at hovedkontoret vil forbli i Norge.

Tilbudsprisen ligger 14,3 prosent høyere enn sluttkursen på Oslo Børs sist fredag og 18,3 prosent høyere enn gjennomsnittskursen de siste tre månedene.

- Tilbudet reflekterer den finansielle og strategiske verdien av Cermaq og innebærer en attraktiv tilbudspremie for aksjonærene, sier styreleder Rebekka Glasser Herlofsen i Cermaq i børsmeldingen.

Hun mener Mitsubishi er en industriell eier som vil styrke Cermaqs tilstedeværelse i de asiatiske markedene og derfor vil styrke selskapet.

Det sammenslåtte selskapet vil bli verdens nest største lakseoppdrettsselskap, ifølge meldingen.

Cermaq og Mitsubishi har inviterte til pressekonferansen klokken 11.00.

Varslet nedsalg

Det børsnoterte norske havbrukselskapet var ett av de selskapene Monica Mæland tidligere i høst annonserte at regjeringen kan komme til å selge seg ned i.

Per i dag har regjeringen en fullmakt til å selge resten av Cermaq til et annet selskap i samme bransje. I høst varslet regjeringen at de ønsket en utvidet fullmakt fra Stortinget, slik at de kan selge seg ned fritt i markedet.

I meldingen heter det at regjeringe i budsjettproposisjonen for 2015 vil be om en utvidet fullmakt som åpner for helt eller delvis å kunne avhende statens aksjer i Cermaq.

Fredriksen ville kjøpe opp

I 2013 forsøkte John Fredriksens Marine Harvest å skape en oppdrettsgigant ved å slå sammen virksomheten med det halvstatlige lakseselskapet.

Men oppkjøpsforsøket førte ikke frem. Fredriksen & co greide ikke bli enig med staten om pris.

Daværende næringsminister Trond Giske avviste laksekjempens bud på 10,4 milliarder kroner, og valgte heller å øke statens eierandel i selskapet til 59 prosent.

I etterkant av Fredriksens forsøk på å sluke Cermaq ble fiskeforvirksomheten Ewos solgt med stor gevinst.

Etter at salget var sluttført delte selskapet ut 4,7 milliarder kroner i utbytte.

Les også:

Fiskeaksjer gjør helomvending: - Markedet overragerteLakseselskapet som kan tjene på de russiske sanksjoneneKrisen med Russland: Fiskeaksjer fanget i det storpolitiske garnetMener Marine Harvest bygger «krigskasse»Kostnadssmell i Chile svekker Cermaq

Publisert:

Her kan du lese mer om