Slik skal Kongsberg Gruppen vokse uten «olje-comeback»

Kongsberg Gruppen har som mål om å vokse med ti prosent i året innen 2020. I fjor gikk utviklingen feil vei, men sjefen tror fortsatt de skal klare å nå målet.

KLAR FOR BEDRE TIDER: Geir Håøy ble konsernsjef i Kongsberg Gruppen i fjor sommer samtidig som oljebremsen slo inn for fullt i industrikonsernet. På starten av det nye året mener han selskapet har tatt de nødvendige grepene for å være klar til å levere bedre resultater. Arkivbilde.
Publisert:

Etter å ha avsluttet 2016 med fallende resultater og omsetning annonserte det norske teknologi- og industrikonsernet Kongsberg Gruppen onsdag at deres største virksomhet, Kongsberg Maritime, vil oppleve en videre nedgang i år.

Samtidig venter de en henholdsvis flat og moderat økning innen forsvarsvirksomhetene Kongsberg Protech Systems og Kongsberg Defense Systems.

Den nye satsingen innen avansert programvare og industriell digitalisering, Kongsberg Digital, er ikke ventet å bidra nevneverdig til konsernets bunnlinje i 2017.

Til sammenligning presenterte konsernledelsen så sent som i november en målsetting om å nå en årlig omsetningsvekst på 10 prosent og en vekst i brutto driftsresultat (EBITDA) på 10 prosent per år i perioden 2016–2020.

– Er målene realistiske når man ser på resultatene for 2016 og prognosene for 2017?

– Ja, jeg mener det. Vi sa på kapitalmarkedsdagen at vi ikke vil se det i starten av perioden, og at veksten vil komme utover i perioden, sier konsernsjef Geir Håøy til E24.

– Det kommer ikke av seg selv, men jeg mener vi skal få dette til, legger han til.

Han mener de nå har tatt riktige og nødvendige grep i Kongsberg Maritime.

– Det vil være krevende og ta tid å erstatte volumet som er borte (fra olje- og offshore-segmentet, journ.anm.), men vi har posisjonert oss for nye muligheter, sier Håøy.

Mer fart i cruise og ferger

Han peker blant annet på at de har ekspandert inn i nye markedssegmenter og at de nye konseptløsningene (EPIC-løsninger) med avanserte elektro- og energistyringsløsninger for bruk i skip er tatt godt imot i markedet.

Les også

Svakeste omsetning siden 2012: Kongsberg Gruppen kutter i utbyttet

– Vi ser også en god utvikling innen ferger, cruise og andre segmenter. Dette har vi ikke tradisjonelt hatt så mye fokus på, men her ser vi også muligheter.

– Vi er også posisjonert innen forsvarssegmentet med de riktige produktene, legger han til.

Det finnes også muligheter for at Kongsberg Protech kan levere noen solide kontrakter i år innenfor fjernstyrte våpenstasjoner, men selskapet tør ikke regne det inn på grunn av usikkerheten knyttet til når forsvarskontrakter faktisk blir undertegnet.

– Vi har sett at kontrakter har sklidd ut i tid, men så langt har vi ikke tapt noen kontrakter. Og vi har et godt navn i bransjen, sier Håøy om Protech.

Har ikke regnet med et «olje-comeback»

Kongsberg-sjefen sier at selskapet ikke har regnet inn noen nevneverdig oppgang i olje- og offshoremarkedet i kalkylene sine frem mot 2020, og at vekstmålene dermed ikke er avhengig av det.

– Så dere regner ikke med at det vil komme noen særlige nybygg av rigger eller boreskip innen 2020?

– Ikke i denne perioden. Jeg ser ikke at den veksten vi har hatt over mange år, med et stort volum av nybygg, vil komme tilbake, sier Håøy.

– Da må det i så fall skje noe dramatisk, for eksempel ved at det tas ut mye gammel tonnasje, men jeg ser ikke helt at det skal skje i perioden, sier Håøy videre.

I tredje kvartal annonserte Kongsberg-ledelsen at de skulle sette i verk tiltak for å redusere kostnadsbasen med om lag 500 millioner. Med den reorganiseringen og restruktureringen som er gjennomført er alt som skal iverksatt for å oppnå det målet, forklarer finansdirektør Hans Jørgen Wibstad.

Les også

Stor restrukturering i Kongsberg Maritime: Men de ansatte slipper ny nedbemanning

– Men som vi har sagt her i dag, så vil effektene komme gradvis utover i 2017, sier Wibstad til E24.

Det er nedbemanningene og reduksjonen i innleid personal og konsulenter som er den største enkeltfaktoren i kostnadsreduksjonen.

– 2016 handlet mye om å få kontroll på kostnadsbasen og få justert kapasiteten. Det skal vi fortsette med ute i 2017, og jeg har tro på at vi skal få en robust og god utvikling, sier konsernsjefen.

– Det er også andre effektiviseringsgrep som bidrar, men det er snakk om flere, mindre faktorer. Vi rasjonaliserer også apparatet vårt ute, sier finansdirektøren.

Bred resultatnedgang

Som E24 skrev onsdag morgen leverte Kongsberg Gruppen tall som viste en omsetning i 2016 som ikke har vært lavere siden 2012. Selskapet rammes hardt av nedturen i olje- og gassnæringen, og dam særlig oppbremsingen som har vært innen rigg og supply.

Selv om forsvarsvirksomhetene viser en positiv utvikling, så er ikke oppgangen der stor nok foreløpig til å veie opp for bortfallet av aktivitet fra olje og offshore.

Til tross for svake resultater klarte konsernet likevel å redusere gjelden sin på tampen av året. Da 2015 var over satt selskapet nemlig igjen med -941 millioner i netto gjeld (de hadde mer penger på bok enn gjeld), men ved utgangen av tredje kvartal var dette snudd opp ned. Da hadde de nemlig en nettogjeld på 2,8 milliarder.

I de tre siste månedene snudde dette imidlertid, og nettogjelden ble redusert med 600 millioner til 2,2 milliarder.

– Det var en god kontantstrøm fra driften som bidro mest til reduksjonen i nettogjelden, i tillegg til en bedring i arbeidskapitalposisjonen, sier Wibstad.

Kongsberg refinansierte gjeld for en milliard kroner i fjerde kvartal gjennom to nye obligasjonslån, og fikk dermed spredt forfallene sine bedre og lenger ut i tid.

Les også

Kongsberg Gruppen vil vokse 10 prosent i året

– Vi har et moderat gjeldsnivå nå, og vi mener dagens nivå er konservativt og fornuftig, sier Wibstad på spørsmål om han forventer et enda lavere gjeldsnivå fremover.

Nedjusterer estimatene

Kongsberg-aksjen reagerte ned da Oslo Børs åpnet onsdag. Halvveis ut i børsdagen er kursen ned 2,9 prosent til 134,50 kroner. Siden nyttår har aksjen vært opp så mye som 12 prosent takket være en rekke positive kontraktsnyheter innen forsvarssegmentet.

SEB-analytiker Kenneth Sivertsen er likevel klar på hva han gjør etter tirsdagens kvartalsrapport:

– Estimatene skal ned, sier Sivertsen til E24, mens han fortsatt sitter og finregner akkurat hvor mye han vil justere estimatene.

Når det gjelder Kongsberg Gruppens mål om 10 prosent vekst, peker Sivertsen på at ledelsen har sagt at dette vil komme både gjennom egen vekst og gjennom oppkjøp, og at veksttakten vil ta seg opp mot 2020.

– Vi ligger ikke veldig langt unna, men noe under på grunn av Kongsberg Maritime, sier Sivertsen.

– Vi tror målsettingen er ganske så realistisk, selv om de må ta stilling til mye som er veldig usikkert, legger han til.

Han peker blant annet på at forsvarskontraktene kommer med ujevne mellomrom, og at det er vanskelig å tidfeste akkurat når de kommer.

Les også

Kongsberg Gruppen skal spare 500 millioner: Jobber med større grep

Kongsberg Gruppen ble rammet relativt sent av oljebremsen sammenlignet med mange andre selskaper som jobber for oljenæringen, og SEB-analytikeren mener det må en helomvending til i utviklingen hvis konsernets vekstmål skal innfris:

– Kongsberg er avhengig av at det bunner ut og investeringene for industrien kommer opp løpet av 2017-2018, sier Sivertsen.

– Har de 500 millioner i redusert kostnadsbase og andre grep vært nok?

– Når det kommer til kostnadskuttene så er vel de heller beskjedne sammenlignet med industrien – selv om det er gjort mye innenfor Kongsberg Maritime, sier Sivertsen.

Han legger til at det delvis henger sammen med at man holder oppe aktivitetsnivået for å klare å nå vekstmålene, og at man ikke har kuttet i forskning- og utvikling.

Les også

Svakeste omsetning siden 2012: Kongsberg Gruppen kutter i utbyttet

Les også

Stor restrukturering i Kongsberg Maritime: Men de ansatte slipper ny nedbemanning

Les også

Kongsberg Gruppen sikrer norsk ubåtkontrakt

Publisert:

Her kan du lese mer om