- Acta ryddet aldri opp

Advokat mener finanshuset Acta aldri ryddet opp i rådgivningspraksisen selskapet ble refset for i 2009.

DIALOG: Styreleder Alfred Ydstebø i Acta Holding sier at selskapet har en tett dialog med Finanstilsynet om restruktureringen av selskapet.

Hugo Bergsaker
  • Kristin Norli
Publisert:

Tirsdag varslet Finanstilsynet at tillatelsene som Acta Asset Management har for å drive finansrådgivning mot privatkunder, kan komme til å bli trukket tilbake.

Actas styre svarer med å legge ned denne delen av selskapet.

En advokat som representerer et titalls tidligere kunder av Acta, mener varselet tyder på at selskapet aldri ryddet opp i den dårlige rådgivningspraksisen.

- Vi må vente på den endelige rapporten fra Finanstilsynet. Men det kan bety at tilsynet har funnet samme type feil som også i 2009 medførte kritikk. Det betyr at den dårlige praksisen fra den gang, har fortsatt, sier advokat Stein Hegdal til E24.

Store krav

Hegdal bistår 45 norske kunder som føler seg lurt av Actas rådgivere. I Sverige er det kommet krav fra rundt 400 kunder. Totalt nærmer kravene mot de ulike delene av finanshuset Acta seg 200 millioner kroner.

De fleste privatkundene med krav mot Acta har stort sett rettet dem mot Acta Kapitalforvaltning, ifølge Hegdal. Det var også Acta Kapitalforvaltning som i 2009 ble refset av myndighetene for den rådgivningen finanshusets ansatte ga til private investorer og småsparere.

Nå er det en annen del av Acta-huset, Asset Management, som får tilsynsrefs.

Advokat Stein Hegdal representerer en gruppe norske tidligere Acta-kunder, som mener de er lurt av finanshusets rådgivere.

Og det kan gjøre det enda vanskeligere for de flere hundre kundene som har rettet erstatningskrav mot Acta å få dekket sine krav, ifølge Hegdal.

- Begrenset tapene

Acta Kapitalforvaltning leverte like før nyttår tilbake sin lisens for å gi finansrådgivning til privatkunder. Men aktiviteten var trappet ned lenge før. Som Acta selv oppga til E24 i desember, ble hoveddelen av rådgivningen flyttet inn i nettopp Asset Management etter 2009.

- Dette ble antakelig gjort for å stanse inntektene til Kapitalforvaltning, slik at konsernets tap kunne begrenses, mener Hegdal.

Nå kan det samme skje i Asset Management. Acta opplyser tirsdag at kundene i Asset Management vil få tilbud om å tegne avtaler med Acta Markets - et tredje underselskap av Acta Holdning.

- Har medansvar

- Mine klienter har slik sett vært bekymret for at kapitalen skulle være oppbrukt uten at kravene kunne dekkes. Og derfor er de øvrige selskapene i Acta-konsernet mulige alternativer som kundene kunne rette sine krav mot, sier Hegdal.

- Hvis også Acta Asset Management legger ned sin virksomhet, da vil det bli enda vanskeligere for kundene å nå frem med sine krav, mener han.

- Hvis man skal vinne frem mot Asset Management, eller selve Acta Holding, vil det forutsette at domstolen mener at skillene mellom de ulike delene i selskapet ikke har vært reelle. Eventuelt at Asset Management selv er ansvarlig.

- Vi mener de er medansvarlige, ettersom selskapet har tilrettelagt en rekke investeringsprodukter, herunder selskaper, som Actas kunder har investert i, sier advokaten.

- Trege svar

I Norge er krav på minst 20 millioner kroner mot Acta fra privatkunder som føler seg lurt, så langt fremmet. Advokat Hegdal bistår 45 kunder, men vil ikke anslå totalkravet for denne gruppen. I Sverige har derimot rundt 400 kunder så langt rettet krav på totalt 140 millioner kroner.

- Kundene klager først til selskapet, så til Bankklagenemnda eller Forliksrådet. Så går sakene eventuelt til retten, sier Hegdal.

- En fellesnevner for alle kundene er at Acta har brukt svært lang tid på å svare, hevder Hegdal.

Les mer:

Acta Kapitalforvaltning avvikles

Finanstilsynet har gransket «rene» Acta i ett år

Publisert:

Flere artikler

  1. Stevner Acta for 52 millioner kroner: 24 kunder går til rettssak mot Acta

  2. Acta-selskap legger ned etter refs fra Finanstilsynet

  3. Forbrukerrådet bekymret for Acta-kunder

  4. Annonsørinnhold

  5. Kunder mener dommer er inhabil: Anker avvist Acta-søksmål

  6. Uviss skjebne for 153 Acta-ansatte