SAS flytter «lavkost»-base fra Malaga til København: – En krigserklæring

Det irske datterselskapet til SAS med baser i London og Malaga har lenge provosert pilotene, som mener flyselskapet flagger ut jobbene deres. Nå vil SAS flytte Malaga-basen til København – ved siden av den ordinære SAS-basen.

En Airbus A320neo tilhørende SAS avbildet på Kastrup. Fremover vil både SAS og datterselskapet SAS Ireland har hver sin base og hver sine fly på flyplassen.
Publisert: Publisert:

Det er ekstremt provoserende for oss, sier Christian Laulund, leder for den fellesskandinaviske pilotforeningen SPG, til E24.

SAS slapp torsdag resultatene for selskapets andre kvartal (februar-april) i det avvikende regnskapsåret.

Selv om selskapet klarte å fylle på kassen med ny likviditet, viste bunnlinjen fortsatt et milliardunderskudd.

Samtidig som coronapandemien håndteres fortløpende arbeider SAS også med å rigge seg for tiden etter pandemien – en periode som ikke blir enkel, forklarer fungerende konsernsjef Karl Sandlund:

– SAS forventer betydelige endringer i markedsforholdene etter pandemien, med et større antall fritidsreisende og en enda mer intens konkurranse, skriver han i kvartalsrapporten.

Dette er en av grunnene til at SAS nå flytter en av basene til det irske datterselskapet SAIL, fra Malaga til København. Selskapet har ikke annonsert noen endringer for London-basen.

Les også

Nytt milliardunderskudd i SAS: Fylte kassen med tre milliarder i nye lån

I oppstartsfasen

– SAS planlegger å skape nye arbeidsplasser i Danmark fremfor å gjenåpne basen i Malaga, som ble stengt som en direkte konsekvens av pandemien, skriver Sandlund i kvartalsrapporten. Han legger til at man ved å benytte den europeiske driftslisensen vil sikre en «rask og kostnadseffektiv oppstart».

SAS peker på at det er en ny tariffavtale med danske FPU for piloter og kabinpersonale som gjør det mulig å flytte arbeidsplasser til København.

– SAS har i flere år hatt en operativ modell med ulike produksjonsplattformer. Det har vist seg produktivt og har bidratt til at vi før pandemien leverte fem år med lønnsomhet. Den modellen videreutvikler vi nå, utdyper Sandlund til E24.

– Hvilke ruter skal SAIL operere fra København?

– Vi må komme tilbake til ruter og oppsett for basen, sier Sandlund og forklarer at arbeidet med det pågår nå.

Nøyaktig hvor mange fly som vil bli stasjonert på basen er ikke klart ennå, men SAS har så langt valgt å allokere fly fra sin nyeste flytype Airbus A320neo til datterselskapet SAIL.

Les også

SAS og pilotene har blitt enige om ny avtale: Frasier seg lønnsøkning i 2021

– En krigserklæring

SAIL ble etablert som et irsk selskap med base i London og Malaga for at SAS bedre skulle kunne konkurrere på viktige ferie- og fritidsruter mellom Skandinavia og Europa.

SAS-ledelsen begrunnet etableringen med at SAS på flere ruter var det eneste selskapet som fløy med et skandinavisk kostnadsnivå. De utenlandske selskapene SAS konkurrerer mot, inkludert Norwegian i stor grad, fløy fra baser i Spania og England og inn til Skandinavia – med et lavere kostnadsnivå.

Pilotene og de kabinansatte i SAS har lenge reagert kraftig på at SAS-ledelsen har etablert en slik alternativ virksomhet internt.

At man nå flytter basen inn i «bakgården» til de skandinaviske SAS-ansatte har fyrt opp frustrasjonen betydelig.

Det er ekstremt provoserende for oss. Dette er en krigserklæring, sier Christian Laulund, leder for den fellesskandinaviske pilotforeningen SPG, til E24.

Han trekker parallellen til at en restaurantarbeider i Oslo som har stått uten jobb, nå kommer tilbake til restauranten og finner ut at sjefen har hyret inn noen andre til gjenåpningen.

Pilotforeningen inngikk nylig en ny tariffavtale med SAS, der de sa fra seg en planlagt lønnsøkning og inngikk et nulloppgjør. Stemningen mellom partene surnet imidlertid bare timer etter underskriften var satt på papiret.

Les også

SAS og pilotene har blitt enige om ny avtale: Frasier seg lønnsøkning i 2021

Christian Laulund, leder av SAS Pilot Group

– Man kan spørre seg om den svenske og danske staten, som er storeiere i SAS og som har bidratt med enorme pengesummer, egentlig forstår hvordan SAS behandler de ansatte, sier Laulund og fortsetter:

– Vi har medlemmer som vært permittert eller sagt opp, og mange SAS-ansatte har hatt det tøft. Når vi nå ser en oppsving i markedet og vi skal tilbake på jobb, så ser vi at jobben gis til noen andre.

I første omgang er det snakk om tre til fem fly på SAIL-basen i København, ifølge Laulund. Det kan bety at det er snakk om å ansette 50 piloter i datterselskapet.

– Dette utelukker jo heller ikke en fremtidig ekspansjon av SAILs base i København, eller at de også utvider til Oslo eller Stockholm, sier Laulund.

Les også

Nederlenderen Anko van der Werff blir ny SAS-sjef

Inngikk avtale med et annet forbund

Pilotene trekker frem at SAS har inngått en tariffavtale med danske FPU, en annen fagforening enn det danske pilotforbundet, for å bemanne datterselskapet.

FPU har tidligere inngått en tariffavtale med SAS om en potensiell regionaljetflåte. De har også organisert ansatte i Cimber og CityJet som leverte regionalflytjenester til SAS, i tillegg til at de har organisert personell til Norwegians nå nedlagte langdistansesatsing og Thomas Cook.

– SAS har jo latt de små CRJ-regionalflyene vært organisert i separate selskap før, er det fordi det nå er snakk om store jetfly at dere blir så provosert?

– Ja, det går rett inn i vår kjernevirksomhet. I alle tre land har vi piloter som er oppsagt eller permittert, og som har de rette kvalifikasjonene til å kunne fly disse flyene. Så velger SAS heller å gjøre dette, fremfor å ta tilbake piloter som hadde håpet å få komme tilbake i år eller neste år, sier Laulund.

– Dette kan ikke sammenlignes med produksjonen på CRJ eller mindre flytyper, legger han til.

Les også

Styrelederen om den nye SAS-sjefen: – Vi trengte internasjonalt topptalent

– Vi vil jobbe videre med effektivisering

På spørsmål om hva de mener om pilotenes kritikk, sier SAS-ledelsen at de mener endringen er en naturlig del av operasjonen deres. Finansdirektør Magnus Örnberg understreker at selskapet vil fortsette å jobbe med effektivisering.

– Det gjør vi i alle deler av konsernet, fra administrasjon til markedsføring, flygende personell og så videre. Så alle delene av SAS må bli bedre, sier han til E24.

Örnberg peker på at SAIL-satsingen og København-basen de nå skal få er ett av tiltakene som skal gjøre at SAS klarer å levere på de fire milliarder kronene i forbedringer som selskapet forpliktet seg til i refinansieringsplanen fra i fjor.

– Dette er ikke en løsning som løser alt, men en viktig brikke i vårt arbeid, sier han videre om SAIL og grepene som tas.

Hva slags rutenettverk og hvordan SAILs utvikling generelt vil se ut, avhenger av en rekke faktorer i markedet, påpeker finansdirektøren.

– Når er vi tilbake til normalen, hvordan ser en ny normal ut og hvordan blir konkurransen? Alt dette er spørsmål som utviklingen vil avhenge av, sier Örnberg.

Skal hjelpe over tid

Hverken fungerende konsernsjef Karl Sandlund eller finansdirektør Magnus Örnberg mener det vil gi for mye kompleksitet å ha to separate baser på samme flyplass.

– Vi ønsker å videreutvikle modellen vår med flere produksjonsplattformer og vi ser for oss at vi på en enda bedre måte kan betjene det skandinaviske markedet. Dette vil gi oss tilgang til en mer fleksibel produksjon, sier Sandlund.

SAS-ledelsen peker blant annet på når fritidsmarkedet utgjør en større del av markedet enn forretningsmarkedet, vil også de typiske sesongsvingningene i kapasitetsbehovet øke ytterligere enn i dag.

– Før pandemien lanserte dere planene om en regionaljetflåte (midsize). Skal denne nye basen til SAIL også drifte disse flyene?

– Initielt er det ikke snakk om midsize på denne basen, men den ordinære jetoperasjonen vår. Dette blir en viktig del av vår virksomhet og selv om det er et eget selskap er dette en del av SAS, sier Örnberg.

Han legger til at midsize-planene er satt på vent under pandemien, men at selskapet kommer tilbake med informasjon om det i fremtiden.

– Gir det ikke en del ekstra kostnader å ha to parallelle baser på København, fremfor én som i dag?

– Når man gjør forandringer er det alltid noe kostnader som følger med, men over tid mener vi dette vil hjelpe vår produktivitet og vår lønnsomhet, sier Örnberg.

Publisert:
Gå til e24.no