Lerøy nær halverte driftsresultatet i første kvartal

Oppdretteren fastholder også slaktevolumet fra fjoråret.

Kvartalsrapporter
  • Hanna Ghaderi
  • Infront TDN Direkt
Publisert:

Lerøy Seafood Group fikk en omsetning på 4,9 milliarder kroner i første kvartal 2021, sammenlignet med 5,3 milliarder i samme periode i fjor.

Driftsresultatet havnet på 455 millioner kroner, ned fra 816 millioner. Det er en nedgang på 44 prosent sammenlignet med første kvartal 2020.

Det var på forhånd ventet et driftsresultat før verdijusteringer på 474 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

Det forventes at slaktevolumet av laks og ørret, inkludert volum fra tilknyttede selskap vil havne på mellom 205.-210.000 tonn. Samtidig ser selskapet et lavere slaktevolum i andre kvartal 2021, enn fjorårets andre kvartal.

Styret har foreslått at utbyttet settes til to kroner per aksje.

Les også

Mowi drysser 400 millioner utbyttekroner over aksjonærene

Vintersår påvirker prisoppnåelsen

Som omtalt i fjerde kvartalsrapporten var også starten av 2021 i Lerøy Aurora påvirket av mer vintersår enn normalt. Denne utviklingen har forsterket seg gjennom kvartalet og påvirket prisoppnåelsen betydelig negativt i første kvartal. Denne situasjonen vil påvirke den relative prisoppnåelsen også i andre kvartal.

Forventet slaktevolum i Lerøy Aurora inneværende år er 47.000 tonn. Lerøy Aurora forventes å slakte om lag 70 prosent i andre halvår, og kostnadene ventes betydelig lavere i andre halvår 2021 enn i første halvår 2021.

Den kalde vinteren, særlig i februar måned, har påvirket produksjonen i sjø også i Lerøy Midt, men produksjonen i sjø i kvartalet har vært omtrent som forventet. Uttakskostnaden i første kvartal 2021 er lavere enn i første kvartal 2020, og omtrent på linje med fjerde kvartal 2020. Forventningen i dag er lavere uttakskostnader for året 2021 sammenlignet med 2020. Første og andre kvartal vil være omtrent på samme nivå, men med en fallende kostnadstrend i tredje og fjerde kvartal.

Lerøy Sjøtroll er også påvirket av en svært kald vinter, men selskapets positive utvikling synes, per i dag, å innfri forventningen om en vesentlig økning i slaktevolumet og tilhørende kostnadsreduksjon i 2021 sammenlignet med 2020. I første kvartal 2021 er kostnadene lavere enn i første kvartal 2020, men høyere enn i fjerde kvartal 2020. For 2021 forventes altså en vesentlig forbedring fra kostnadsnivået i 2020. Kostnadsnivået for inneværende år vil fortsatt være høyere enn det en forventer i konsernets øvrige regioner, skriver selskapet i rapporten.

Høyeste fangstvolumet i datterselskaps historie

Lerøy Havfisk har hatt ti trålere i drift i første kvartal 2021, som med gode fangstrater har gitt det høyeste fangstvolumet i selskapets historie. Fangstvolumet i første kvartal 2021 var 25.721 tonn sammenlignet med 25.009 tonn i samme kvartal 2020.

Lerøy Aurora hadde en ebit per kilo på 1,7 kroner, mot 16,6 kroner samme periode året før. Lerøy Midt hadde en ebit per kilo på 8,2 kroner, mot 18,4 kroner i første kvartal 2020. Lerøy Sjøtroll hadde en ebit per kilo på 6,0 kroner i første kvartal 2021, mot 9,4 kroner samme periode året før, mens Norskott Havbruk, som er 50 prosent eid av Lerøy, hadde en ebit per kilo på 12,4 kroner, mot 14,4 i første kvartal 2020.

I 2020 var hysefisket vært krevende og et hovedfokus i første kvartal 2021 har derfor vært fangst av hyse. Andelen torsk av fangsten er redusert fra 50 prosent i første kvartal 2020 til 43 prosent i første kvartal 2021. Lerøy Havfisk har en markedsmessig god gjenværende kvotesituasjon for 2021, fremgår det.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kvartalsrapporter
  2. Lerøy Seafood Group

Flere artikler

  1. Lerøy varsler høyere kostnader enn ventet

  2. Salmar skuffer med fall i driftsresultatet: – Ikke godt nok

  3. Svakere fra Salmar, men slår forventningene

  4. Svakere driftsresultat for Norway Royal Salmon

  5. Bakkafrost mer enn dobler driftsresultatet, beholder slaktemål