Inkassonedtur for Fredriksen

Resultatet i Aktiv Kapital er mer enn halvert.

Publisert:

Inkassoselskapet Aktiv Kapital

OSE

AIK

, hvor John Fredriksens Geveran Trading er største eier, skulle være blant vinnerne i finanskrisen. Og de har fått kjøpt seg flere og billigere porteføljer, men det har ikke gitt positivt utslag på resultatet.

Selskapet leverer et resultat før skatt i tredje kvartal på 28 millioner kroner, mot fjorårets 80 millioner. Det er en resultatsvekkelse på 65 prosent.

- Betaler ikke gjelden

Både finanskrise og kronestyrkelse svekker resultatet så langt i år, men en svekket krone de siste to månedene hjelper på, kommer det frem kvartalsrapporten.

"Den generelle nedturen i økonomien, og spesielt økningen i arbeidsledigheten påvirker skyldnernes evne til å betale gjelden sin" skriver styret i rapporten.

Driftsinntektene faller med 20 prosent, mens driftskostnadene stiger med syv prosent. De økte driftskostnadene skyldes engangsinvesteringer og økt aktivitet i Spania.

Selskapet implementerer nå tiltak for å kompensere for denne trenden, påpeker styret.

Får flere porteføljer

Lyspunktet er at det blir flere porteføljer til salgs, og de blir stadig billigere.

"Aktiv Kapital har utnyttet de lave prisene og har anskaffet porteføljer for 411.1 millioner kroner i tredje kvartal. Flertallet av disse investeringene er gjort mot slutten av kvartalet og har derfor begrenset innvirkning på innkrevningen i kvartalet" skriver styret i rapporten.

Selskapet forventer at kontantstrømmen fremover kan bli negativt påvirket av høyere arbeidsledighet og svakere økonomiske utsikter.

Fokus fremover blir å opprettholde innbetalingene fra porteføljene i land med svakere økonomiske utsikter og å øke innbetalingene i land som foreløpig ikke er så hardt rammet av finanskrisen.

Selskapet vil også sikre seg porteføljer som gir umiddelbare innbetalinger.

Les flere økonominyheter på E24.no

Publisert:

Her kan du lese mer om