DNB NOR-RESULTATET: Sterkt fra DnB Nor

DnB Nor knaller til med 3,6 milliarder kroner i pluss, men tapene stiger raskere enn ventet.

Publisert:

DnB Nor

OSE

DNBNOR

leverer sterke tall for tredje kvartal. Banken fikk et resultat før skatt på 3,6 milliarder kroner i tredje kvartal, mens analytikerne ventet bare 875 millioner kroner, ifølge estimater hentet inn av Reuters.

Disse tallene er imidlertid ikke helt sammenlignbare siden DnB Nor etter at estimatene var ute, valgte å droppe å føre nedskrivninger på obligasjonsporteføljen på 1,2 milliarder kroner. Hvor store nedskrivnnger analytikerne hadde ventet, er ikke kjent.

- Jeg er fornøyd med resultatet for tredje kvartal hensyntatt den finansuroen vi har hatt, og som vi fortsatt opplever. Netto renteinntekter økte i kvartalet som følge av volumvekst og innhenting av tidligere marginfall. Kostnadsutviklingen var tilfredsstillende, og konsernets kostnadsprogram ga god effekt i tredje kvartal, sier konsernsjef Rune Bjerke i en pressemelding.

Tallene er for perioden som sluttet 30. september, altså før den virkelig finanskrisen startet inn i Norge.

Les også:

Tapene stiger

Uansett er den ordinære bankdriften god. Banken fikk en rentenetto på 5,69 milliarder kroner, mens analytikerne regnet med 5,06 milliarder kroner.

Mer bekymringsfullt er utviklingen i utlånstapene. Tapene var i tredje kvartal på 725 millioner kroner. Her hadde analytikerne regnet med tap på 431 millioner kroner.

- Et høyt rentenivå og svekkede konjunkturer økte både mislighold og nedskrivninger i kvartalet. Økningen skjedde imidlertid fra et meget lavt nivå, og nivået er fortsatt lavere enn et langsiktig, normalisert nivå, sier Bjerke.

- Fortsatt vanskelig

Konsernsjefen er glad for at regjeringen har kommet med en krisepakke til banknæringen, men det er fremdeles vanskelig å skaffe langsiktig finansiering.

- Tiltakene som er lansert fra myndighetenes side, virker stabiliserende, men finansuroen er absolutt ikke over. Tilgangen på langsiktig finansiering ble mer krevende gjennom perioden, og prisen ble meget høy. Omslaget i verdensøkonomien har også fått virkning i Norge og vil trolig gi en kraftig utflating av den generelle kredittveksten og økte nedskrivninger på utlån, sier Bjerke.

Kjernekapitaldekningen ble 6,7 prosent når halvparten av periodens resultat regnes med. Bjerke mener at banken står sterkt til å klare seg gjennom en nedgangsperiode, men vil at bankens kapitalnivå bør styrkes og samtidig vurderes det å kutte utbyttet for 2008.

- Den ordinære driften i DnB Nor er stabil og god, med en solid og økende kundebase. DnB Nor er godt rustet til å klare seg gjennom en nedgangsperiode og vil arbeide videre for å styrke konsernets robuste drift og soliditet og opprettholde en konservativ likviditetsprofil, sier Bjerke.

Følg Dnb Nor aksjen når handelen åpner klokken 09.00

Til forsiden

Publisert:

Her kan du lese mer om