Så mye mer kunne Oljefondet eid i USA

Hvis det ikke var for skjevfordelingen mellom Europa og USA kunne Oljefondet ha eid aksjer for ytterligere 1.083 milliarder kroner i USA.

Oljefondets leder Yngve Slyngstad (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i fondets årlige rapport om avkastning og risiko, som legges frem kort tid før Norges Bank presenterer fondets nye leder torsdag.

Den geografiske spredningen av de rundt 10.000 milliarder kronene i fondet er noe av det som vises frem i den årlige rapporten.

Hvis det ikke hadde vært for skjevfordelingen mellom Europa og USA kunne Oljefondet ha eid aksjer for ytterligere 1.083 milliarder kroner i USA og 58 milliarder kroner mer i Canada, sier rapporten.

Fondet eide aksjer i USA for nær 2.900 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, ifølge fondets årsrapport som ble lagt frem i februar.

Til gjengjeld eier fondet langt mer aksjer i for eksempel britiske og sveitsiske aksjer enn det verdien av disse markedene skulle tilsi. Årsaken er at fondet har som mandat å ha en relativt større aksjeandel i Europa enn i USA.

Fondet har blant annet store aksjeposter i den britiske banken HSBC og sveitsiske selskaper som matvarekjempen Nestlé og farmasiselskapet Roche.

Les også

Tidenes år: Leverte avkastning på 1.692 milliarder

– Flere rekorder

Oljefondets avtroppende direktør Yngve Slyngstad påpeker at 2019 var et rekordår. Fondets avkastning ble den høyeste noensinne, på 1.692 milliarder kroner, eller 19,9 prosent, etter at markedene ristet av seg nedturen i 2018.

– 2019 var et år preget av flere rekorder. Fondets verdi passerte 10.000 milliarder kroner, avkastningen målt i norske kroner var rekordhøy og fondets aksjeandel oversteg 70 prosent for første gang, sier Slyngstad.

– Formålet med denne publikasjonen er å gi en detaljert beskrivelse av fondets risiko og avkastning, både i absolutt og relativ forstand, sier han.

Det siste drøye tiåret har aksjeandelen økt fra 40 prosent til 60 prosent og videre til om lag 70 prosent. Det kan gi store svingninger i fondets verdi når markedene stiger eller faller mye, understreker ledelsen i fondet.

– En høyere aksjeandel kombinert med større volatilitet for aksjer enn obligasjoner, i tillegg til historisk lave renter, betyr at fondets langsiktige resultater i stor grad vil påvirkes av aksjemarkedenes utvikling, sier investeringsdirektør for markedsrisiko Dag Huse i Oljefondet.

Overvektet i Europa

Oljefondet har vært skjevfordelt mellom USA og Europa i mange år. Det betyr at fondet eier en større andel europeiske aksjer enn markedets størrelse skulle tilsi, og dermed mindre i USA.

Ved utgangen av fjoråret eide fondet rundt 1.083 milliarder kroner mindre i USA enn det fondet hadde gjort om det kun investerte ut fra markedets størrelse.

Fondet eier også aksjer for 58 milliarder kroner mindre i Canada enn det aksjemarkedets størrelse tilsier, ifølge rapporten.

Fondet sitter dermed på en større andel aksjer i mange europeiske land enn det størrelsen på markedene skulle tilsi. Fondet eier aksjer for 257 milliarder kroner mer i Storbritannia enn markedets størrelse skulle tilsi.

Fondet eide også aksjer for rundt 157 milliarder mer i Sveits, 151 milliarder mer i Frankrike og 148 milliarder mer i Tyskland enn det fondet hadde gjort hvis det bare fulgte markedenes størrelse, som målt ved aksjeindeksen FTSE Global All Cap.

Fortsatt skjevfordelt i teknologi

Denne skjevfordelingen bidrar også til at fondet eier for mye i sektorer som er store i det europeiske markedet, som banker, mens det eier for lite i store amerikanske sektorer, som teknologi.

Fondet eide aksjer for 78 milliarder kroner mer innen konsumvarer og 65 milliarder kroner mer i finansindustri enn markedenes størrelse skulle tilsi, og 132 milliarder kroner «for lite» i teknologibransjen, sammenlignet med markedets størrelse.

En rekke av fondets største aksjeposter er likevel i teknologisektoren, som Apple, Microsoft og Google-eier Alphabet.

Les også

Oljefondets største poster: Apple tilbake på topp

Publisert: