Equinor rører ikke investeringene - øker letebudsjettet med 100 millioner dollar

Equinor anslår å holde investeringsnivået uendret på 8,5 milliarder dollar, og venter å øke letevirksomheten med 100 millioner dollar til 1,1 milliarder dollar i år.

Publisert:

Den norske oljegiganten Equinor legger fredag morgen frem kvartalsresultater for andre kvartal. Med kvartalstallene følger selskapets utsikter for investeringer og letevirksomhet fremover.

Equinor ser for seg å holde de organiske investeringene i 2020 på 8,5 milliarder dollar, tilsvarende om lag 78 milliarder kroner etter dagens kurs.

Investeringsnivået er det samme som ble presentert i selskapets rapport for første kvartal. Da justerte oljegiganten ned investeringsnivået med om lag 20 prosent fra 10–11 milliarder dollar.

Les også

Oljegiganten Equinor overrasker positivt

Også i årene fremover venter Equinor et likt investeringsnivå som forventet ved utgangen av første kvartal. For 2021 anslår selskapet 10 milliarder dollar i investeringer, og om lag 12 milliarder dollar i gjennomsnitt for 2022 og 2023.

Equinor anslår at de vil oppskalere leteaktiviteten i år. Den samlede leteaktiviteten for 2020 økes fra 1 milliard dollar til 1,1 milliarder dollar, cirka 10 milliarder kroner.

På en pressekonferanse etter resultatfremleggelsen sier konsernsjef Eldar Sætre at anslagene for investering og leting baseres på en sterkere kronekurs enn selskapet brukte for ved første kvartal.

I første kvartal senket selskapet letebudsjettet for 2020 fra 1,4 milliarder dollar.

Les kvartalsrapporten fra selskapet
Publisert: