Kvartalsrapporter

Resultatsmell for boligriggselskapet Floatel

Boligriggselskapet Floatel International sliter med å holde det gående det neste året, og er i dialog med kreditorene om en løsning. Resultatet faller kraftig i minus i fjerde kvartal.

Illustrasjonsfoto: Floatel Triumph på Keppel Fels-verftet i Singapore i 2016.

EDGAR SU / X90125
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Floatel International tilbyr blant annet boligrigger til selskaper på norsk sokkel, men sliter med finansene og må be kreditorene om lettelser for å kunne holde seg flytende.

Samtidig melder boligriggselskapet at resultatet for fjerde kvartal faller til et kraftig underskudd etter skatt.

«Gruppens finansielle situasjon er ikke bærekraftig, da likviditeten er under press», skriver selskapet i en melding.

«Det er en betydelig usikkerhet rundt om konsernet vil kunne betjene sine sikrede finansielle forpliktelser og kravet til arbeidskapital de neste 12 månedene, legger selskapet til.

Floatel og Prosafe meldte 13. februar at de droppet planene om å slå seg sammen, etter at Konkurransetilsynet i oktober blokkerte fusjonen. Prosafe meldte samtidig at selskapet har fått fritak for betaling av avdrag og renter etter dialog med sine kreditorer.

Floatel International sier at virksomheten er avhengig av å finne en løsning på den finansielle situasjonen for å kunne drive videre, men har tro på at dialogen med kreditorene kan føre frem.

Kraftig i minus

Floatel International leverer et resultat etter skatt på minus 57,9 millioner dollar (minus 537,4 millioner kroner) i fjerde kvartal, sammenlignet med et resultat etter skatt på 16 millioner dollar i samme periode året før. Omsetningen faller til 22,3 millioner dollar i fjerde kvartal, fra 99,2 millioner dollar i samme kvartal året før.

For hele 2019 er selskapets resultat etter skatt på minus 88,9 millioner dollar, mot 26,7 millioner dollar året før.

Floatel skriver ned verdier for 30,3 millioner dollar (281 millioner kroner) i fjerde kvartal, i lys av markedssituasjonen og utsiktene fremover.

«Innen market for innkvartering offshore står vi overfor en forlenget nedtur med lav andel av flåten i bruk, og forventer svakere utsikter enn tidligere ventet, spesielt i Nordsjøen», skriver selskapet.

Det er noen anbud i markedet, særlig innen vedlikehold og modifisering, men disse er til lavere rater enn i tidligere perioder, opplyser selskapet.

Bak Floatel står det singaporske verftet Keppel Fels og kapitalforvalterne Oaktree Capital Management, mens Prosafe er børsnotert i Oslo og har fond fra private equity-selskapet HitecVision som sin største eier.

Få rigger har oppdrag

I fjerde kvartal hadde Floatel bare 29 prosent av flåten sin i aktivitet, mot 80 prosent i samme periode året før. Ordrereserven er på 49 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, mot 136 millioner dollar på samme tid året før.

Selskapet fikk i desember en kontrakt med Ineos for bruk av det flytende hotellet Floatel Victory på Unity-plattformen i Nordsjøen, med en varighet på fire måneder fra 1. mai, med en opsjon for ytterligere arbeid.

Floatel opplyser at boligriggen Floatel Superior nå ligger uten arbeid i Skipavika, Floatel Reliance ligger uten arbeid på Tenerife, Floatel Endurance jobber på Martin Linge-feltet frem til slutten av juni, med opsjoner om arbeid ut året, Floatel Triumph ligger i Malaysia og venter på neste oppdrag og Floatel Victory ligger uten arbeid i Skipavika i påvente av arbeidet for Ineos.

Les også

Konkurransetilsynet avviser Prosafe-fusjon

Her kan du lese mer om

 1. Kvartalsrapporter
 2. Floatel International
 3. Hotell
 4. Norsk sokkel
 5. Skipavika
 6. Ineos
 7. Prosafe

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Denne boligriggen skal på jobb i Storbritannia

 2. Betalt innhold

  Prosafe tapte 3,6 milliarder kroner i 2019

 3. Fredriksens Seadrill tapte 11,5 milliarder i fjor

 4. Annonsørinnhold

 5. Svakere fra Noreco etter Tyra-kutt

 6. Borr Drilling tapte 655 millioner kroner