Kommentar

Bloomberg-kommentar: Aksjefond tar en risiko ved å investere i privatmarkedet

Verdsettingen av et selskap kan variere stort blant pengeforvaltere. Når aksjefond og pensjonsfond haster inn i private markeder, bør investorene trå varsomt.

Om forfatteren: Shuli Ren er spaltist hos Bloomberg. Hun dekker de asiatiske markedene. Hun har tidligere skrevet for Barron's og har jobbet som investeringsøkonom.

SE NÆRMERE på ditt eget aksjefond.

Her kan du lese mer om