89 av 150 «redningsmenn» ute av Flyr: – Altfor mange som bare skulle flippe

De skjøt inn krisepenger i Flyr, men er nå ikke å finne på listen over selskapets aksjonærer. Flere håpte på å tjene raske penger, sier en av dem som solgte.

KJAPP EXIT: Flyr er i krise, og hentet penger fra investorer for å overleve vinteren. Over halvparten av investorene har gjort en kjapp exit eller skjult eierskapet bak forvalterkonto.
Publisert:

150 investorer kjøpte nylig aksjer for 250 millioner kroner i det kriserammede flyselskapet Flyr.

En gjennomgang viser at over halvparten har gjort en kjapp exit eller skjult eierskapet bak forvalterkonto.

E24 har sammenlignet listen over de som tegnet seg i Flyrs rettede emisjon og de fullstendige aksjonærlistene.

Gjennomgangen viser dette:

  • 89 av de 150 investorene som tegnet seg i emisjonen, er ikke å finne på dagens aksjonærlister.
  • Disse 89 aktørene hadde tegnet seg for 11,8 milliarder aksjer i emisjonen, noe som tilsvarer rundt 47 prosent av alle aksjene som ble utstedt i emisjonen.
  • 21 av de 150 aktørene har solgt seg ned, men er fortsatt aksjonærer. Disse har kvittet seg med rundt 2,1 milliarder aksjer.
  • 40 av emisjonsdeltagerne har opprettholdt eller økt sin posisjon i Flyr.

Disse tallene er basert på aksjonærlistene slik de så ut onsdag. Det er noen dager etterslep i tallene, og aksjonærlistene ser trolig annerledes ut i dag.

Aksjonærene som ikke er å finne på aksjonærlistene kan være skjult bak forvalterkontoer, og dermed likevel være aksjonærer. Det er dermed ikke gitt at de har solgt seg ut av flyselskapet.

Svensk storinvestor ute

Blant de største deltagerne i emisjonen, som ikke lenger er å finne på listene er Fredrik Lundgren, den svenske investoren som var største deltager i emisjonen. Også First Fondene, der Martin Mølsæter er forvalter, har solgt seg helt ut. Mølsæter har også bekreftet at han har solgt seg ut.

Aksjefondet Handelsbanken Norge var blant de største tegnerne i emisjonen, men er ikke å finne i aksjonærlistene i dag.

Blant de som har solgt seg mest ned er Øystein Stray Spetalen, som har solgt nær en milliard av sine aksjer i flyselskapet.

SOLGT UNNA: Privatinvestor Bjørn Kristian Stadheim har solgt alle Flyr-aksjene og mener selskapet mangler store industrielle eiere.

Raske penger

Privatinvestor Bjørn Kristian Stadheim har solgt alle de 150 millioner aksjene han kjøpte.

– Det var altfor mange som bare skulle flippe aksjene ut, eventuelt ta tegningsrettene, eller håpe på å tjene noen raske penger.

Flyr mangler store industrielle eiere, mener Stadheim.

– Der er jeg jo selvfølgelig selv en eksponent, men det er helt feil sammensatt aksjonærmasse.

Meglere i Sparebank 1 Markets, Arctic Securities og Carnegie klarte til slutt å finne investorer som ville gå inn i selskapet etter at det første forsøket gikk i vasken.

Stadheim sitter igjen med tegningsretter, som innebærer at han kan tegne seg for nye aksjer igjen i Flyrs neste runde med kapitalinnhenting.

Stadheim anslår at han solgte med et tap på rundt 100.000 kroner.

– Jeg var skuffet, som mange andre sikkert også var, sier han.

– Trist

Stadheim peker på at Flyr handles til en verdi som er lavere enn det selskapet sitter med i kassen, samtidig som det er et fremførbart underskudd på halvannen milliard i selskapet.

På Oslo Børs har Flyr nå en markedsverdi på 182 millioner kroner.

– Egentlig så er det et kjøp verdimessig, men man er usikker på den underliggende strategien her.

Stadheim mener kapitalinnhentingen, der de som kjøpte aksjer til ett øre stykket også fikk rettigheter til å kjøpe nye aksjer i fremtiden til ett øre, har gitt kjøperne incentiver til å selge aksjen.

– Det har blitt skapt et salgspress med alle tegningsrettene. Hvis de attpåtil ikke blir fylt så har du skapt et ytterligere problem med at du får en situasjon med åpenbar konkursrisiko.

Etter at Flyr hentet penger til en kurs på ett øre har aksjen falt til 0,75 øre. Hvis ikke kursen stiger vil det bli vanskelig for Flyr å hente mer penger i fremtidige emisjoner som også er planlagt til en kurs på ett øre, påpeker Stadheim.

Han kaller situasjonen i Flyr «trist».

– Jeg har flydd med Flyr, og jeg er helt enig i at det er en god kundeopplevelse. Jeg ønsker helhjertet at de lykkes, men jeg ser at det blir veldig utfordrende med finansieringen.

Les også

Flyr-krisen: Svensk investor ble største aksjonær

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om