Oljefondet kaster ut to gasselskaper

Gail India og Korea Gas Corporation vil ikke lenger være å se på investeringslistene til Oljefondet, da styret mener det er risiko for at selskapene medvirker i krig og konflikt.

Oljefondssjef Nicolai Tangen vil ha to mindre gasselskaper på sine lister fremover.
Publisert:

Bakgrunnen er selskapenes forretningssamarbeid med en organisasjon tilknyttet militæret i Myanmar, skriver hovedstyret i Norges Bank, som har besluttet å utelukke de to selskapene torsdag.

Allerede i slutten av november rådet Etikkrådet hovedstyret om å lande på samme konklusjon.

Les også

Oljefondet bidrar til 2,4 grader global oppvarming – vil trolig ekskludere selskaper

I sine vurderinger skriver Etikkrådet at de to selskapene, gjennom sine partnerskap med det statlige oljeselskapet Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), sikrer militæret betydelige inntektsstrømmer som kan finansiere både virksomhet og overgrep.

– Selskapenes forretningssamarbeid med MOGE innebærer etter rådets mening en uakseptabel risiko for medvirkning til ekstremt grove overgrep, skrev Etikkrådet i november.

Før selskaper kastes ut av Oljefondet, skal andre virkemidler vurderes, som for eksempel bruk av eiermakten.

– Hovedstyrets vurdering er at eierskapsutøvelse ikke er et hensiktsmessig virkemiddel i disse tilfellene, står det i beslutningen.

Norges Banks hovedstyre har fra før kastet ut 10 selskaper og har ett selskap, Adani Ports & Special Economic Zone, under observasjon som følge av risiko for «alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt».

Les også

Oljefondet investerer fortsatt i selskaper knyttet til atomvåpen

Publisert:

Her kan du lese mer om