Hydro stenger ned kapasitet på Husnes og Karmøy

Hydro stenger ned noe av aluminiumproduksjonen på Husnes og Karmøy grunnet den ekstraordinære situasjonen i Europa.

Hydro Aluminium på Karmøy.
Publisert:

Det kommer frem i en melding.

Hydro varslet nylig at selskapet stenger ned et anlegg i Slovakia grunnet høye strømpriser. Nå rammes også produksjonen ved norske verk av den økonomiske krisen i Europa, ifølge selskapet.

– Den ekstraordinære situasjonen i europeisk økonomi og energimarked gir en usikker markedsituasjon og en svakere etterspørsel etter aluminiumsproduktene våre, sier Eivind Kallevik, konserndirektør og leder for Hydro Aluminium Metal ifølge meldingen.

– Selv om 50 prosent av Europas produksjonskapasitet for primæraluminium har blitt midlertidig eller permanent stengt i løpet av det siste året, fører nå fallet i etterspørsel til en oppbygging av lager som gjør det nødvendig med ytterligere tiltak, legger han til.

Les også

Hydro stenger ned hoveddelen av aluminiumsverk i Slovakia

Skal ikke permittere folk

Selv om produksjonen kuttes, vil Hydro Karmøy og Hydro Husnes ikke redusere bemanningen eller permittere folk, ifølge meldingen.

Tor Jørgen Sætrevik er nestleder for Husnes Kjemiske Fagforening. Han har forståelse for at bedriften stenger ned noe produksjon.

– Vi er i en veldig syklisk bransje. Vi tjener penger på det vi lager, men vi har ikke nok ordre for tiden. Dette er en markedstilpasning. En dramatisk en, men som i all annen virksomhet så er vi avhengig av å ha kunder, sier Sætrevik til E24.

– Dere slipper permitteringer?

– Dette er ikke en tilsvarende situasjon som under finanskrisen, da vi hadde røde tall. Nå er det viktig at vi klarer å bruke denne tiden til å stille oss i en bedre posisjon frem til at markedet tar seg opp igjen, sier Sætrevik.

Kutter der strømmen er dyrest

Hydro vil begynne å ta ned produksjonen om kort tid. Med grepene på Hydro Husnes og Hydro Karmøy vil selskapet kutte produksjonskapasiteten med 110.000 til 130.000 tonn aluminium per år.

De to anleggene ligger i områdene med dyrest strøm i Norge. Hydros anlegg i Sunndal ligger i et område med billigere strøm.

Ifølge Hydro vil nedstengningen av kapasitet redusere selskapets strømforbruk med mellom 170 og 200 megawatt.

Ved full drift tilsvarer dette et forbruk på mellom 1,5 og 1,75 terawattimer (TWh) på årsbasis. Norges samlede årlige strømforbruk er til sammenligning på om lag 140 TWh.

– Vil bli gjort tilgjengelig

Når Hydro bruker mindre strøm, vil det være mer kraft til gjengelig til andre forbrukere i de sørlige delene av Norge.

Det er for tiden lite vann i magasinene, og E24 har tidligere skrevet at staten vurderer å betale industri for å stenge ned produksjon hvis det blir nødvendig å spare på strømmen til våren.

– Overskuddskraft vil bli gjort tilgjengelig i markedet, og nå vil vi få et overskudd, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro til E24.

– Bakgrunnen for den delvis nedstengningen er lavere marked og lagre som bygger seg opp. Når vi først gjør dette, så vil vi velge områder der kostnaden med å stenge blir lavest. Så sånn sett spiller strømprisene inn, sier han.

Sætrevik i Husnes Kjemiske har forståelse for at Hydro kutter i anleggene i de områdene hvor strømmen er dyrest.

– Jeg velger å se på dette som en markedstilpasning. Hadde du eller jeg eid hele Hydro og måttet gjøre markedstilpasninger, så ville vi også ha måttet på hvor det kostet minst, sier han.

Les også

Slik skal Aasland unngå å slukke lyset i norske stuer i vinter

– Godt posisjonert

Tross økt usikkerhet og fallende markedsutsikter på kort sikt, tror Hydro på økt etterspørsel over tid.

– Vi mener at sterke rammevilkår for industri i Norge, inkludert tilgang til fornybar kraft, gjør at Hydros norske aluminiumverk vil være godt posisjonert i det voksende markedet for lavkarbonaluminium, sier Kallevik.

Selskapet vil fremskynde planlagte investeringer og videreutvikle anleggene sine for fremtidig etterspørselsvekst i perioden med lavere aktivitet, påpeker han.

Les også

De ekstreme strømprisene gjør at Alcoa Lista stenger ned produksjon

– Går inn i en resesjon

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri er bekymret for at situasjonen i Europa skal påvirke flere enn Norsk Hydro.

– Aluminiumsprisen har falt mye i det siste, og det er en indikasjon på de tidene vi går inn i, sier han til E24.

Prisen på både aluminium og en del andre varer er fallende, delvis fordi verdikjedeproblemene i verden er i ferd med å løses, men også fordi Europa er i ferd med å stanse opp, påpeker Sunde.

– Vi går inn i en resesjon i Europa nå, fordi industrien på kontinentet og i Tyskland må stenge ned fordi prisene på energi er helt ekstreme, sier han.

Han mener at regjeringen ikke har hatt god nok forståelse av at Europa går veldig fort fra en periode med høy aktivitet til en periode med lav aktivitet.

– Regjeringsapparatet er ofte litt sene i avtrekkeren, og ser på data som er et halvt år gamle. Det som er gledelig nå er at Ida Wolden Bache og Norges Bank er tydelig på at norsk økonomi har passert toppen og er på vei ned. Dette har ingen i regjeringskvartalet kommet frem til enda, sier Sunde.

– Men det er viktig i forståelsen av det som nå skjer. Strømstøtten som kom på fredag er preget av at regjeringen i ni måneder har sagt at det ikke var nødvendig med slik støtte fordi vi var i en høykonjunktur, sier han.

Han frykter at krisen i Europa og dyr energi kan føre til konkurser, og tror næringslivet vil ha behov for hjelp og støtte inn i vinteren.

– Nå gjenstår det å se hvordan resesjonen i Tyskland smitter inn på Norge. Vi vil ha høyt aktivitetsnivå blant annet på grunn av oljeinvesteringer, men når den tyske motoren skrus av, så vil alle land i Europa merke det. Det Hydro gjør nå avspeiler at aluminiumsprisen har falt mye, sier Sunde.

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri.
Les også

Industritopp glad for kortsiktig strømhjelp: – Den store bekymringen er 2023

Publisert:
Gå til e24.no