Resultatvekst for TGS

Seismikkselskapet opprettholder utbyttebetalingen i kvartalet.

TGS-sjef Kristian Johansen ledet selskapet gjennom det bratte oljeprisfallet i 2020. Nå venter flere bedre tider for TGS og andre oljeserviceselskaper.
Publisert:

TGS legger torsdag morgen frem tallene for årets tre første måneder.

  • Resultatet før skatt ble 28 millioner dollar, mot 23 millioner dollar i samme periode året før.
  • Inntektene landet på 132 millioner dollar, mot 142 millioner dollar i samme periode året før.

TGS opprettholder et utbytte på 0,14 dollar per aksje for kvartalet, fremgår det.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 293 millioner dollar.

TGS gjentar forventningen om multiklientinvesteringer på om lag 200 millioner dollar i 2022, med en høyere forhåndsfinanseringsrate enn i 2021.

«TGS er fortsatt positive til markedet, og ser fortsatt forbedret lisensrundeaktivitet og noterer at letesuksessen den seneste tiden har økt interessen for frontierområder», skriver Pareto Securities i en oppdatering.

Kepler Cheuvreux skriver at første kvartal var er et godt kvartal for selskapet med stadig mer positive utsikter.

«Vi er litt skuffet over at multiklientinvesteringsguidingen for 2022 er uendret på 200 millioner dollar. Vi lå på 225 millioner dollar. Gitt forbedrede markedsutsikter forventet vi at TGS vil øke investeringene», skriver ABG Sundal Collier.

Videre noterer meglerhuset at ettersalg økte med så mye som 218 prosent på årsbasis. Meglerhuset venter ikke å gjøre store endringer i estimatene etter rapporten og sier at utsiktskommentarer fra selskapet støtter et positivt syn på selskapet.

– Godt posisjonert

Seismikkselskaper, som undersøker grunnen og lager geofysiske data, inngår tidlig i verdikjeden og er et av de lettere områdene å gjøre kutt i for oljeselskapene.

Tross kraftig oljeprisøkning siden coronastupet i 2020, holdes investeringene fortsatt tilbake og flere av oljeselskapene fokuserer mer på fornybar energi.

– Vi fortsatte å se forbedringer markedsforholdene i løpet av første kvartal 2022, med kunder som begynner å bli interessert i nye områder. Jeg er spesielt fornøyd med salgsutviklingen, som vokste mer enn 80 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, kommenterer konsernsjef Kristian Johansen.

– Med om lag 215 millioner dollar i netto kontanter, et stort og diversifisert databibliotek og et solid digitalt fundament, er TGS godt posisjonert for å dra nytte av det økende aktivitetsnivået, både på olje- og gassområdet – og i andre energisegmenter, fortsetter han.

Aksjebyks

TGS, som ikke eier egne skip, er blant de mange oljeserviceaksjene på Oslo Børs som har fått en opptur i lys av oljeprishoppet.

Siden årsskiftet er oppgangen på rundt 80 prosent, og markedsverdien ligger nå på om lag 18 milliarder kroner.

Gjennom første kvartal var TGS tidvis blant de mest kjøpe aksjene til nettmegleren Nordnet, og også privatinvestor Peter Hermanrud har uttalt at han satser på seismikkselskapet.

Publisert: