Har passert 11.500 milliarder: Oljefondets verdi skyter i været

Oljefondet har steget med over 600 milliarder kroner i verdi den siste måneden. Blant årsakene er en svak krone, som gjør utenlandske verdipapirer mer verdt i kroner.

Oljefondet når nye høyder etter kronesvekkelsen den siste tiden. Torsdag formiddag var fondet oppe i 11.595 milliarder kroner, ifølge det uoffisielle telleverket.
Publisert:

Det uoffisielle telleverket på Oljefondet nettsider viser for tiden sine høyeste nivåer noensinne.

Etter å ha klatret til stadig nye høyder de siste årene var fondets verdi torsdag ettermiddag oppe i 11.595 milliarder kroner, ifølge telleverket.

Det er en betydelig oppgang fra verdien ved inngangen til året, da fondet var verdt 10.914 milliarder kroner. Ett år tidligere var fondet verdt 10.088 milliarder kroner.

Les også

Oljefondet har tjent inn årets oljepengebruk: Har steget over 400 mrd. siden nyttår

Varierer mye

Verdien av de norske oljepengene kan imidlertid variere med mange titalls milliarder kroner fra ett minutt til det neste.

For bare litt over en måned siden var fondsverdien 650 milliarder kroner lavere enn den var torsdag ettermiddag.

Den 14. mai var verdien nede i 10.941 milliarder kroner, altså like over verdien fondet hadde ved nyttår.

Blant årsakene til verdiøkningen i fondet den siste måneden er børsoppgang og endringer i valutakursene.

Les også

Norges Bank varsler sannsynlig renteheving i september

Kronen har svekket seg

Den siste drøye måneden har verdien av Oljefondet steget med om lag seks prosent, eller over 600 milliarder kroner.

Noe av årsaken til oppgangen er at børsene har fortsatt oppover, blant annet i USA. Den brede S&P500-indeksen er opp 12,4 prosent så langt i år.

En annen viktig effekt er den norske kronens svekkelse. Etter rentemøtet i USA onsdag og Norges Banks rentebeskjed torsdag har kronen svekket seg ytterligere mot dollar, slik at dollaren er verdt rundt 8,50 kroner.

For en måned siden var kursen på 8,25 kroner.

Svekkelsen av kronen mot dollar betyr at fondets betydelige aksjeandeler i amerikanske selskaper som Apple, Amazon eller Google-eier Alphabet blir verdt flere kroner enn før.

Kronen er også svekket til 10,20 kroner mot euro, fra 10,03 kroner for en måned siden. Dermed blir også europeiske verdipapirer verdt flere kroner.

NB! Det stod tidligere at euroen hadde svekket seg, men det er selvsagt kronen som er svekket. Saken er rettet 17. juni kl. 20.58.

I tillegg til kronen og avkastningen på verdens børser og på rentepapirer er det også en tredje faktor som påvirker Oljefondets verdi. Det er regjeringens uttak av penger fra fondet for å dekke utgifter på statsbudsjettet.

Den 14. mai var Oljefondets verdi på 10.941 milliarder kroner, som er like over nivået ved nyttår. Da var imidlertid kronen sterkere enn den er i dag.
Les også

Nordea åpner for fire rentehevinger på ett år

Vil redusere oljepengebruken

Regjeringen har tidligere hatt oljeinntekter til overs som kunne spares i Oljefondet, men etter coronakrisen falt oljeinntektene, og regjeringen har måttet ta ut penger fra fondet i stedet for å spare.

Regjeringens oljepengebruk i 2021 er ventet å bli tidenes høyeste, og ble anslått til om lag 403 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett i mai.

I budsjettet peker regjeringen på at de store svingningene i Oljefondet de siste årene viser at det er viktig at pandemien ikke leder til varig høyere oljepengebruk.

«Både av hensyn til bærekraft i offentlige finanser og usikkerhet i fremtidig fondsverdi bør bruken av oljepenger bringes markert ned i årene fremover», skrev regjeringen.

«En forutsetning for å kunne bruke mer i dårlige tider er at det brukes mindre i gode tider», skrev regjeringen.

Les også

Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

Les også

Kronen svekkes etter rentebeskjed

Les også

Norges Bank venter lavere boligprisvekst

Les også

Øker kapitalkravet til bankene

Publisert: