Kan miste flere hundre millioner på gebyrkutt: Slik skal Storebrand-sjefen ta igjen det tapte

Ny pensjonskonto skal spare kundene for 800 millioner gebyrkroner. Det betyr tapte inntekter for blant annet Storebrand, men finanskonsernet tar grep for å skåne bunnlinjen.

LOVER VEKST OG MILLIARDER TIL EIERNE: Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Når nordmenns pensjonskontoer blir slått sammen neste år vil det kutte administrasjons- og forvaltningskostnader med 800 millioner kroner, har Finansdepartementet anslått.

Det kundene sparer blir tapte inntekter for pensjonsselskapene, deriblant Storebrand.

– Egen pensjonskonto gir reduserte inntekter fra unit linked (innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis og pensjonssparing i fond, journ.anm.) gjennom 2021 og 2022, men dette kompenseres med vekst og god kostnadskontroll, sier Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad til E24.

Han legger torsdag frem nye finansielle mål for investorer og analytikere på Storebrands digitale kapitalmarkedsdag.

Grefstad lover vekst, økt inntjening og utdeling av milliarder til aksjonærene, men finanskonsernet må også ta sin del av næringens tapte gebyrinntekter når pensjonskontoene samles.

Les også

Pengerådet: Dette endres med egen pensjonskonto

Kan miste flere hundre millioner

Hvis man legger til grunn Finansdepartementets tidligere anslag på 800 millioner og Storebrands oppgitte markedsandel på 29 prosent, ligger det an til tapte gebyrinntekter i størrelsesorden 230 millioner kroner for konsernet.

Storebrand venter imidlertid at det kun blir en midlertidig nedgang i resultatene fra innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis og pensjonssparing i fond.

Om prognosen treffer blir det økte resultater her i 2020, en flat utvikling neste år og nedgang i 2022, før inntjeningen igjen øker i 2023.

– Det som motvirker det er en kraftig volumvekst. Vi gjør også tiltak på kostnadssiden hos oss, slik at inntektsbortfallet ikke treffer bunnlinjen vår. Men det medfører at vi må være enda mer effektive, sier Grefstad.

– Så forventer vi at bedriftsmarkedet, som får et tøft år i 2020 som følge av corona og tapene vi hadde i første kvartal knyttet til spesielt uføreavsetninger, kommer tilbake og vokser i 2021 på tross av innføringen av egen pensjonskonto gjennom 2021 og 2022, sier han.

Les også

Eldrebølgen kan gi ekstraregning på 618 milliarder: – Lemper ansvaret over på min generasjon

Ti milliarder ekstra til aksjonærene

Storebrand har beregnet at konsernet frem mot 2030 vil ha ti milliarder i ekstra kapital, som skal deles ut til aksjonærene – i første omgang som tilbakekjøp av egne aksjer.

I bunn ligger ordinære utbytter, og tilbakekjøpene kommer på toppen av dette, ifølge Grefstad.

Han peker på at Storebrand har mer kapital enn konsernet trenger for å drive virksomheten når den såkalte solvensgraden er over 180 prosent. Denne viser enkelt sagt hvor mye kapital Storebrand sitter med.

– Da vil vi kunne starte tilbakekjøp av egne aksjer og gjennom det gi tilbake kapital til våre aksjonærer. Et alternativ er utbytte, men vi velger ordinære utbytter hvert år og så i tillegg tilbakekjøp av aksjer for å justere for overkapitalisering, sier Grefstad.

Kravet fra myndighetene er på 100 prosent solvensgrad og ved forrige kvartal lå den på 179 prosent.

Produktene med garantert rente har historisk bundet opp mye kapital, men har de siste årene gradvis blitt avviklet, noe som også vil fortsette de neste årene.

Produktene som nå blir solgt er spare- og forsikringsprodukter uten denne garantien. Det betyr at Storebrand må sette til side langt mindre kapital.

– Hvert år blir det av naturlige årsaker en mindre bestand og mindre midler knyttet til disse produktene. Etter hvert som de avløper vil også den kapitalen som er bundet opp frigjøres, sier Storebrand-sjefen.

Les også

Etter jul må 1,5 millioner ansatte ta stilling til den nye pensjonskontoen

«Gjennombrudd» i England

Finanskonsernet har som mål at driftsresultat før amortisering og skatt skal stige til fire milliarder kroner i 2023. I 2019 var dette resultatet på drøye tre milliarder kroner.

Blant målene er også at kapitalen under forvaltning skal øke med 250 milliarder kroner frem mot 2023. Ved utgangen av tredje kvartal i år var forvaltningskapitalen på 921 milliarder kroner.

Storebrand tilbyr pensjon i bedriftsmarkedet i Norge og Sverige, og har i tillegg kapitalforvaltningen i Storebrand Asset Management og virksomhet i personmarkedet med forsikring, bank og sparing.

– Det vi ser er at alle disse områdene er i sterk vekst, sier Grefstad, som også trekker frem muligheter for kapitalforvaltningen utenfor landets grenser.

Nylig fikk konsernet et mandat fra en kunde i England for forvaltning av 400 millioner pund i et av fondene med en lavkarbonstrategi, Storebrand Global ESG. Storebrand vil ikke si hvem kunden er.

– Vi tror dette er et gjennombrudd for oss, og at vi får en sterk vekst i midler til forvaltning, og da også i resultatene i kapitalforvaltningen, sier Grefstad.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Storebrand
  2. Pensjon
  3. Odd Arild Grefstad
  4. Finansdepartementet

Flere artikler

  1. Kraftig resultathopp for Storebrand

  2. Storebrand med rekordresultat og milliardutbytte

  3. Storebrand med rekordhøyt driftsresultat i tredje kvartal

  4. Storebrand Livsforsikring kjøper Danica

  5. Resultatfall for Storebrand – tjente 489 millioner i første kvartal